You are here: Home » İslami Bilgiler ( » Page 13)
İslami Bilgiler

HZ. ZEYNEL ABİDİN

Zeynelabidin Hazretleri, Hazret-i Hüseyin’in küçük oğludur. Ali Asgar adıyla da meşhurdur. Dedesi; Hazreti Ali’nin, Medine’deki şahadetinden iki sene önce 38’de 658 dünyaya gelmiştir. Hz. Zeynel Abidin seyyidler zincirinin dördüncüsünü...
İslami Bilgiler

FİTNE NEDİR?

İmam-ı Nablusi hazretleri fitneden şöyle söz etmektedir: ”Fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları isyana kışkırtmak demektir.” Muhammed Hadimi hazretleri de; ”Fitne çıkarmak haramdır. Kur’an-ı...
İslami Bilgiler

NAMAZ NASIL HUŞU İÇİNDE KILINIR?

NAMAZ NASIL HUŞU İÇİNDE KILINABİLİR, Kur’an-ı Kerim’de huşu ile namaz kılmak müminin ayırıcı niteliklerinden biri olarak zikredilir. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Onlar ki, namazlarinda husû içindedirler, . Rasûlüllah () “Namaz gözümün nuru...
İslami Bilgiler

ARŞIN GÖLGESİNDEKİ GENÇLİK

ARŞIN GÖLGESİNDEKİ GENÇLİK Aziz Kardeşlerim! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.”1...
İslami Bilgiler

ALLAHA İBADET EDEREK YETİŞEN GENÇ

Allah Teâlâ: “Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren, Allah’tır. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir.” buyuruyor....
İslami Bilgiler

Cuma Namazı

I. CUMA NAMAZI A. Cuma Namazının Hükmü Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce...
İslami Bilgiler

Iskat-ı savm ne demektir?

Iskat-ı savm, ölünün üzerindeki oruç borçlarını düşürmek demektir. Iskat, kişinin sağlığında çeşitli sebeplerle eda edemediği oruç, adak, kefaret gibi dinî mükellefiyetlerinin, ölümünden sonra fidye ödenerek düşürülmesi, böylece o kişinin...
İslami Bilgiler

Namazın mazereti var mı?

Namaz kılmamanın mazereti olabilir mi? Bazı işyerlerinde namaz kılmaya fırsat verilmemesi bir mazeret sayılır mı? Bilindiği gibi namaz, dinimizin ifasını emrettiği ibadetlerin en önemlisidir. Kelime-i şehadetten sonra, İslam binasının...
İslami Bilgiler

EZAN’DAN SONRA OKUNACAK DUA

EZAN’DAN SONRA OKUNACAK DUA ve ANLAMI Okunuşu: “Allahumme Rabbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü’l-mîâd.” Anlamı: “Ey bu mukaddes...
İslami Bilgiler

Kadınlar adetli iken namaz kılabilirler mi?

Kadınlar adetli iken namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Adetli kadının namaz kılmasının ve oruç tutmasının caiz ve sahih olmadığında, yani adetin bu iki ibadetin ifasına engel bir mazeret sayıldığında fakihler...
İslami Bilgiler

Menopoz döneminde ibadet

Menopoz, kadınlarda gebe kalma ve doğurma yeteneğinin sona ermesi, adetten kesilme, adet görmeme hali demektir. Menopoz dönemine geçiş esnasında adet düzensizlikleri ve adet günlerinde değişiklik meydana gelebilir. Fıkıh kitaplarında,...
İslami Bilgiler

Yaratan Rabbinin adıyla oku

Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sûreye “İkra’ sûresi” de denir. Mekke’de inmiştir; 19 âyettir. İlk 5 âyeti, Kur’an’ın ilk inen âyetleridir. Bu sûrede okumanın,...

Abdest alırken niyet etmek farz mıdır?

Abdest alırken niyet etmek, Hanefi mezhebine göre sünnet, diğer üç mezhebe göre farzdır. Hanefiler, abdest ayeti olarak bilinen (Maide 5/6) ayette emredilen fiiller arasında niyetin bulunmayışını delil olarak alırlar....

Abdest alırken belli duaları okumak şart mıdır?

İlmihal kitaplarında abdest alırken her organın yıkanması sırasında okunacak me’sur bazı dualara yer verilir (Nevevi, el-Ezkar, Beyrut, 1421, s. 28- 29). Hz. Peygamber, her organ yıkanırken okunması için ayrı...

Bayılma ve aklını yitirme abdesti bozar mı?

Az ya da çok süre bayılmak, çıldırmak akıl hastası olmak, yürüyüşte gayrı ihtiyari bir sallantı meydana getirecek derecede sarhoş olmak veya sara nöbeti tutmak gibi aklın algılama gücünü gideren...

Özen göstermeyenin abdesti geçerli olur mu?

Abdestte, yüzü, dirseklerle birlikte kolları yıkamak, başı mesh etmek ve ayakları topuklarla birlikte yıkamak farzdır. Yıkanması gereken organların, kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması ve başın dörtte birinin mesh edilmesi...

Misvak kullanmanın hükmü nedir?

Misvak kullanmanın hükmü nedir? Dişlerin fırçalanması misvak kullanmak yerine geçer mi? Abdest alırken misvak ve benzeri bir şeyle ağız ve diş temizliğini yapmak sünnettir (Mevsıli, İhtiyar, İstanbul, ts. I,...

Gözdeki lens abdest ve gusle engel midir?

Gusülde ve abdestte gözün iç kısmını yıkamak farz değildir. Dolayısıyla göze lens takmak gusle ve abdeste engel değildir (Kasani, Bedaiu’s-Sanai’, 1, 67). Gözdeki lens abdest ve gusle engel midir?

Kusmak abdesti bozar mı?

Hz. Peygamber ()’in kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilmiştir (Tirmizi, Taharet, 64). Ancak bunun ağız dolusu olması gerekir (Meydani, el-Lübab, I, 18). Ağız dolusu kusulan şey, ister yemek, ister...

Abdest alan kimseye selam verilebilir mi?

Selam dinimizin çok önem verdiği simgelerden birisidir. Hz. Peygamber selamlaşmanın, Müslümanlar arasında sevginin yayılmasına sebep olacağını bildirmiştir (Ebu Davud, Edeb, 134). Abdest alan kimseye selam verilebilir mi? Ancak selam...

ağlamak abdesti bozar mı?

Her ne sebeple olursa olsun namaz dışında ağlamak ve buna bağlı olarak gözden yaş akması abdesti bozmaz. Ancak namaz esnasında ses çıkararak ağlaması kişinin namazını bozar, abdestini bozmaz (Merğinani,...

Abdest bitmeden önce, yıkanan organı kurulamak caiz midir?

Abdest alan kişi, abdest organlarındaki ıslaklığı havlu vb. bir şeyle kurulayabileceği gibi, kurulamadan da bırakabilir. Kurulanmayı abdestin sonuna bırakmak sünnettir. Zira Rasulüllah ()’in abdest aldıktan sonra yüzünü kuruladığı bir...

Süt emzirmek abdesti bozar mı?

Abdest; ön ve arkadan idrar ve dışkı; vücuttan da kan, irin, ağız dolusu kusmuk vb. necis şeylerin çıkmasıyla ve kadınlara mahsus özel haller ile bozulur (Mevsıli, İhtiyar, İstanbul, ts....

Abdest alırken diş etinde kanama Abdesti bozar mı?

Bedendeki bir yaradan çıkıp yaranın dışına akan kan abdesti bozar. Ancak diş etinden çıkan kan, karıştığı tükrüğün yarısı veya daha fazlası kadar ise abdesti bozar (Mevsıli, İhtiyar, İstanbul, ts....

Abdestli iken az da olsa uyumak abdesti bozar mı?

Yan üstü yatarak, bağdaş kurarak, dirseklere dayanarak, ayakları yan tarafa çıkarıp oturarak, namaz dışında secde haline geçerek uyumak veya oturup dayandığı şey alındığı takdirde düşecek derecede bir şeye yaslanarak...

Kulak akıntısı abdesti bozar mı?

Bir ağrı ve sızı olmaksızın kulaktan, göbek ve gözden çıkan akıntı abdesti bozmaz. Akıntı ağrı ve sızıyla çıkarsa o zaman abdest bozulur. Zira ağrı yaranın varlığına delildir. Yaradan akan...

türk dünyası haberleri tarih kültür ve araştırma