İslami Bilgiler

İslami Bilgiler

at-eti-helal-mi

AT ETİ HELAL Mİ?

Ağu 15, 2016

AT ETİ HELAL Mİ HARAM MI? Kur’an ve Sünnette at eti yemenin hükmü hakkında açık bir delil bulunmamaktadır. Hanefi mezhebinde Ebu Hanife’den rivayet edilip tercih edilen görüş ile Malikilerden gelen bir görüşe göre, at etinin yenilmesi tenzihen (helale yakın) mekruhtur. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed’e, Şafii ve Hanbeli mezhepleriyle Malikilerden gelen diğer bir rivayete […]

Read More
berzah-alemi

BERZAH HAYATI NE DEMEK

Ağu 15, 2016

BERZAH HAYATI NE DEMEK, Berzah, sözlükte iki şey arasındaki engel, perde ve ayırıcı sınır anlamına gelmektedir. Dini ıstılahtaki karşılığı ise: Ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatıdır. Buna göre ölen herkes berzah alemine girecektir. Şu ayette “Berzah” ölümden sonra yeniden dirilişe kadar geçecek zaman diliminin oluşturduğu engel anlamındadır: “Onların gerisinde […]

Read More
Salavatı-Şerifeler

SALAVATI ŞERİFELER

Ağu 15, 2016

Salavatı Şerifeler müminler için çok önemlidir. Duâ ederken salavatı Şerife ile başlanır ve salavatı Şerife ile dua bitirilir. Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina muhammedinil fatihi limâ uğlika vel hâtimi limâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtikel müstekıymi sallellahü aleyhi ve alâ âlihi ve eshâbihi hakka kadrihi ve miktârihil […]

Read More
allah-sevgisi

ALLAH SEVGİSİ

Ağu 15, 2016

ALLAH SEVGİSİ; AKIL, bilgi ve imandan sonra gelen en büyük değer sevgidir. Sevgi Allah’a karşı olunca veya Allah’ın kullarını sevmesi şeklinde düşünülünce farklı bir renk, farklı bir ton ve farklı bir boyut kazanmaktadır. Aşağıda Allah sevgisini ele alacağız. Ayet şöyledir: “Ey Peygamber de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve […]

Read More
salavaışerifeler-

SALAVAT-I ŞERİFE VE DUA

Ağu 15, 2016

SALAVAT-I ŞERİFE VE DUA “Biriniz duâ edeceği zaman önce Allah Teâlâ’ya hamd ü senâ etsin, sonra Peygamber’ine salât ü selâm getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde duâ etsin.” (Tirmizî, Deavât, 64/3477) Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- buyurmuştur ki: “Duâ, semâ ile arz arasında durur. Rasûlullâh’a salevât getirilmedikçe, Allâh’a yükselmez.” (Tirmizî, Vitr, 21/486) “Şüphesiz ki Allah ve […]

Read More
nasil-bilirdiniz-

MERHUMU NASIL BİLİRDİNİZ?

Ağu 15, 2016

MERHUMU NASIL BİLİRDİNİZ, Bir hadis-i şerifte, Müslümanlar arasında iyi intiba bırakmış ve hayırla anılan kimselerin arkasından iyi sözler söylenmesi sebebiyle Allah’ın rahmetine kavuşacakları; kötü intiba bırakan ve kötülüğü ile anılan kişilerin de Allah’ın cezasına çarptırılacakları ifade edilmiştir Şüphesiz bu, o kişiyi bilip-tanıyan kimselerin şehadetidir. Buna göre, cenaze namazından önce veya sonra, “Bu kişiyi nasıl bilirsiniz?” […]

Read More
el-halık

EL HALIK

Ağu 15, 2016

El-Halik: Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan var eden büyüklükte eşi olmayan… Adıgüzel Muhammed Mustafa efendimiz şöyle buyurdu; “Sizden herhangi biriniz” duâ ettim de kabul olunmadı” diyerek acele etmedikçe duâsı kabul olunur.” (Tirmizî,Deavât, 12.) Bismillahirrahmanirrahim “Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle  tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin günahlarınızı  örter ve   peygamberi ve onunla […]

Read More
galibilik

GALİBİLİK NEDİR?

Ağu 15, 2016

GALİBİLİK NEDİR?, Ağustos 1993 tarihinde manevi meclisin karari ile Kadiri ve Rufai tarikinin   rahmet zuhuru birlesimi “Gâlibî” olarak kol lutfedildi. O mecliste bulunan ALLAH’in  rahmet sifatlarinin tecelli ettigi yol bahtiyarlari Gavsu’l-azam Seyyit Abdulkadir Geylani, Seyyit Ahmede’r-Rufai, Seyh Ahmet  Yesevi, Seyh Ahmed Kuddusi, daha nice manevi büyüklerimiz tebligleri ile hayli kisilerin manalarinda da zuhuru görülmüs.ve […]

Read More
salavat-i-fatih

SALAVAT-I FATİH

Ağu 15, 2016

SALAVAT-I FATİH Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Şöyle buyurmuşlardır; “Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir” Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hatimi li mâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala âlihi ve ashâbihi hakka kadrihî ve mikdârihil aziym   Türkçe […]

Read More
allahu-ekber-tekbir

TEKBİR NE DEMEKTİR?

Ağu 14, 2016

TEKBİR NE NEDİR Tekbir, Allah’ı acizlikten, noksanlıktan, şirkten, O’na layık olmayan tüm sıfatlardan tenzih etmektir. O’nunla ilgili her şeyi nefsî isteklerine üstün tutmaktır. Bütün Müslümanların Allah-u Ekber ile doğdu, “Her doğan Müslüman çocuğun kulağına önce tekbir okunur. Allah-u Ekber’le ölür müminler. Bütün müminlerin ruhları ebediyete tekbirle uğurlanır. Tekbir Allah’ın emridir. Allah’ı ululamaktır. Allah’ı yüceltmektir. O’nu […]

Read More
münafik-kime-nedir

MÜNAFIK KİME DENİR?

Ağu 14, 2016

MÜNAFIK KİM? Allah’ın birliğini, Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve onun, Allah’tan getirdiklerini kabul ettiklerini söyleyerek, müslümanlar gibi yaşadıkları halde, kalpten inanmayan kimselere münafık denir. Münafıkların içi başka dışı başkadır. Sözü özüne uygun değildir. Bir âyette şöyle buyurulur: “İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde ‘Allah’a ve âhiret gününe inandık’ derler” (el-Bakara 2/8). Münafıkların gerçekte kâfir oldukları bir başka âyette […]

Read More
tevekkül-nedir

TEVEKKÜL NEDİR?

Ağu 14, 2016

TEVEKKÜL NEDEMEKTİR Sözlükte “güvenmek, dayanmak, işi başkasına havale etmek” anlamlarına gelen tevekkül terim olarak, hedefe ulaşmak için gerekli olan maddî ve mânevî sebeplerin hepsine başvurduktan ve yapacak başka bir şey kalmadıktan sonra Allah’a dayanıp güvenmek ve ondan ötesini Allah’a bırakmak demektir. Meselâ bir çiftçi önce zamanında tarlasını sürüp ekime hazırlayacak, tohumu atacak, sulayacak, zararlı bitkilerden […]

Read More
hz.davud

HZ. DAVUD

Ağu 14, 2016

Hz. Davud İsrail Oğullarının büyük atası olan İshak’ın soyundandır. Saltanatla peygamberliği bir arada yürüten Davud (a.s.)’a dört büyük kitaptan biri olan Zebur verilmiştir. Yeşil gözlü, kırmızı yüzlü, ince bacaklı, kısa boylu, az tüylü, beyaz tenli, uzun sa­kallı, saf ve temiz kalpli bir zat olarak tarif edilen’ Davud (a.s.) mahir bir sanatkar ve iyi bircengaverdir. Davud […]

Read More
kazavekader

KAZA VE KADER

Ağu 14, 2016

Kader ve kazâya iman yüce Allah’ın ilim, irade, kudret ve tekvîn sıfatlarına inanmak demektir. Bir başka deyişle bu sıfatlara inanan kimse, kader ve kazâya da inanmış olur. Bu durumda kader ve kazâya inanmak demek, hayır ve şer, iyi ve kötü, acı ve tatlı, canlı ve cansız, faydalı ve faydasız her ne varsa hepsinin Allah’ın bilmesi, […]

Read More
ecel-nedir

ECEL NEDİR ?

Ağu 13, 2016

ECEL Sözlükte “önceden tesbit edilmiş zaman ve süre” anlamına gelen ecel, terim olarak, insan hayatı ve diğer canlılar için belirlenmiş süreyi ve bu sü- renin sonunu yani ölüm anını ifade eder. Her ferdin ve toplumun bir eceli vardır. Ecel tek olup Allah’ın kazâ ve kaderiyledir. İnsanları dirilten, rızıklandıran ve öldüren Allah olduğundan, eceli belirleyen de […]

Read More
lailaheillallah

LA İLAHE İLLALLAH

Ağu 13, 2016

“LÂ İLAHE İLLÂ ALLAH” diyen her kula“Müslüman” diyebilmek ve kardeş kardeş yaşayabilmek… İşte Hazret-i Kur’an’daki tefsire muhtaç olmayan ayet-i celiyle: “Bedeviler dediler ki: “İman ettik.” Deki: “Siz iman etmediniz, amma “Müslüman olduk” deyin. İman henüz kalplerinize yerleşmedi. Şayet ALLAH’a ve peygamberine itaat ederseniz amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki ALLAH çok esirgeyen çok bağışlayandır.” (Hucurat […]

Read More
hz-zeynel-abidin

HZ. ZEYNEL ABİDİN

Ağu 13, 2016

Zeynelabidin Hazretleri, Hazret-i Hüseyin’in küçük oğludur. Ali Asgar adıyla da meşhurdur. Dedesi; Hazreti Ali’nin, Medine’deki şahadetinden iki sene önce 38’de 658 dünyaya gelmiştir. Hz. Zeynel Abidin seyyidler zincirinin dördüncüsünü teşkil etmektedir. İmam-ı Malik, Ona Zeynelabidin ”kulların ziyneti” isminin verilmesine, ibadetine çok düşkün oluşunun sebep olduğunu söylemiştir. Annesinin ismi; Sülafe’dir. Şah-ı Zenan diye de söylenmiştir. Farsça’da […]

Read More
fitne-nedir

FİTNE NEDİR?

Ağu 13, 2016

İmam-ı Nablusi hazretleri fitneden şöyle söz etmektedir: ”Fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları isyana kışkırtmak demektir.” Muhammed Hadimi hazretleri de; ”Fitne çıkarmak haramdır. Kur’an-ı kerimde, dinden saptırmak için fitne çıkaranların Cehenneme atılacağı ve fitne çıkarmanın adam öldürmekten daha kötü olduğu ve hadis-i şerifte de, fitne çıkarana Allah’ü Te’ala’nın lanet edeceği […]

Read More
namaz-nasil-huşu-içinde-kilinir

NAMAZ NASIL HUŞU İÇİNDE KILINIR?

Ağu 13, 2016

NAMAZ NASIL HUŞU İÇİNDE KILINABİLİR, Kur’an-ı Kerim’de huşu ile namaz kılmak müminin ayırıcı niteliklerinden biri olarak zikredilir. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Onlar ki, namazlarinda husû içindedirler, . Rasûlüllah (s.a.s.) “Namaz gözümün nuru kılındı.” (Malik b. Enes, Muvattâ, II, 427; Nesâî, Sünen, İşretü’n-nisa, 3878) buyurarak namazın özel durumuna işaret etmektedir. Namazda huşû; dikkati dağıtacak dış etkenlerden uzak olup kalbin […]

Read More
ibadet-dua-insan

ARŞIN GÖLGESİNDEKİ GENÇLİK

Ağu 13, 2016

ARŞIN GÖLGESİNDEKİ GENÇLİK Aziz Kardeşlerim! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “İnsanoğluna beş şeyden hesap sorulmadıkça kıyamet günü hiçbir tarafa hareket etmeyecektir; Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini […]

Read More
namaz-kilan-genc

ALLAHA İBADET EDEREK YETİŞEN GENÇ

Ağu 13, 2016

Allah Teâlâ: “Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren, Allah’tır. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir.” buyuruyor. Buna g^re, insanın bir hayat devresi vardır ki onda dünya ve ahiretin saadet ve sefaleti gizlidir. Kıvrım kıvrım bütün bir gelecek, o devrede amaca, niyete ve […]

Read More
cuma-namazı

Cuma Namazı

Ağu 13, 2016

I. CUMA NAMAZI A. Cuma Namazının Hükmü Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne […]

Read More
Iskat-ı savm ne demektir

Iskat-ı savm ne demektir?

Ağu 13, 2016

Iskat-ı savm, ölünün üzerindeki oruç borçlarını düşürmek demektir. Iskat, kişinin sağlığında çeşitli sebeplerle eda edemediği oruç, adak, kefaret gibi dinî mükellefiyetlerinin, ölümünden sonra fidye ödenerek düşürülmesi, böylece o kişinin bu tür borçlarından kurtulması anlamını taşır. Ölünün üzerinden, sağlığında mazereti sebebiyle tutamadığı oruç borçlarının düşürülmesi için fidye verilmesi hususu, ayet ile sabittir. Kur’an-ı Kerim’de: “Oruç tutmaya […]

Read More
namazinmazereti

Namazın mazereti var mı?

Ağu 12, 2016

Namaz kılmamanın mazereti olabilir mi? Bazı işyerlerinde namaz kılmaya fırsat verilmemesi bir mazeret sayılır mı? Bilindiği gibi namaz, dinimizin ifasını emrettiği ibadetlerin en önemlisidir. Kelime-i şehadetten sonra, İslam binasının üzerine kurulduğu beş esastan birincisidir. Akıllı ve ergenlik çağına ulaşan her Müslümanın namaz kılması farzdır. Terk edilmesi ve -geciktirmeyi caiz kılan meşru bir mazeret bulunmaksızın- vaktinde […]

Read More
Ezan-ı Mehammedi-duasi

EZAN’DAN SONRA OKUNACAK DUA

Ağu 12, 2016

EZAN’DAN SONRA OKUNACAK DUA ve ANLAMI Okunuşu: “Allahumme Rabbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü’l-mîâd.” Anlamı: “Ey bu mukaddes davetin sahibi ve kılınacak namazın maliki Rabbim, Efendimiz Muhammed Aleyhisselâm’a vesile, fazilet ve geniş derece makamlarını ver. O’nu kendisine vaadettiğin en nihaî makam olan Makam-ı Mahmud’un […]

Read More
Kadınlar adetli iken namaz kılabilirler mi

Kadınlar adetli iken namaz kılabilirler mi?

Ağu 12, 2016

Kadınlar adetli iken namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Adetli kadının namaz kılmasının ve oruç tutmasının caiz ve sahih olmadığında, yani adetin bu iki ibadetin ifasına engel bir mazeret sayıldığında fakihler görüş birliğindedir. Adet süresince terk edilen namazların kaza edilmesinin gerekmediği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da görüş birliği vardır. (Abdurrahman el-Ceziri, Kitabu’l-Fıkhi ale’l- Mezahibi’l-Erbea, I, […]

Read More
Menopoz döneminde ibadet

Menopoz döneminde ibadet

Ağu 12, 2016

Menopoz, kadınlarda gebe kalma ve doğurma yeteneğinin sona ermesi, adetten kesilme, adet görmeme hali demektir. Menopoz dönemine geçiş esnasında adet düzensizlikleri ve adet günlerinde değişiklik meydana gelebilir. Fıkıh kitaplarında, menopoza giren bir kadının 55 yaşını doldurmadıkça, kendisinden gelen kanın adet kanı olduğu belirtilmektedir. Ancak bu, herhangi bir ayete veya hadise dayanmamaktadır (İbn Abidin, Haşiyetu Redd’i-Muhtar, […]

Read More
ALLAH_

Yaratan Rabbinin adıyla oku

Ağu 12, 2016

Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sûreye “İkra’ sûresi” de denir. Mekke’de inmiştir; 19 âyettir. İlk 5 âyeti, Kur’an’ın ilk inen âyetleridir. Bu sûrede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah’ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba dûçar olacağı anlatılır. Rahmân ve […]

Read More

Abdest alırken niyet etmek farz mıdır?

Ağu 8, 2016

Abdest alırken niyet etmek, Hanefi mezhebine göre sünnet, diğer üç mezhebe göre farzdır. Hanefiler, abdest ayeti olarak bilinen (Maide 5/6) ayette emredilen fiiller arasında niyetin bulunmayışını delil olarak alırlar. Çünkü bu ayette; yüzü yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başı mesh etmek ve ayakları topuklarla birlikte yıkamak emredilmektedir. Zira abdestte; kirlerden temizlenme nitelikleri ağır basmaktadır. Dolayısıyla […]

Read More

Mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır?

Ağu 8, 2016

Mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır? Hanefilere göre abdestin farzları, Kur’an-ı Kerim’de (Maide, 5/6) ifade edildiği üzere; yüzü yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başı mesh etmek, ayakları topuklarla birlikte yıkamaktır (Mevsıli, el-İhtiyar, İstanbul, ts. , I, 11). Şafiilere göre bu şartlara ilaveten, abdeste niyet etmek ve tertip (abdest organları yıkanırken ayetteki sırayı gözetmek) […]

Read More