Kategori: İslami Bilgiler

Kuranda Tesettür Ayetleri

Kuranda Tesettür Ayetleri Devlet ve hükümetçe, millet ve hatta ümmetçe bir hükme varamadığımız, ne yapacağımızı bilemediğimiz için keşmekeş, iç açıcı olmayan bir manzara olduğundan öte, bu hususda kadınlarımızda
Read More

Peygamber Efendimiz sav

Peygamber Efendimiz sav, Ya Ali Allah Aslanısın, Kuvvetlisin, Korkmazsın, Yüreklisin , Fakat Aslanlığına  Dayanma ,Güvenme Ümit Ağaçının Gölgesine Sığın , Hiç Kimsenin Rivayetlerle, Masalllarla Yoldan Ayıramayaçağı, Akil Bir Mürşidin Gölgesine
Read More

Mezhep Nedir

Mezhep Nedir Mezhep sözlükte “gitmek, gidilen yer, yol” anlamına gelir. Terim olarak ise şöyle tanımlanmıştır: “Dinin inanç esaslarını veya amelî hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara
Read More

Şafi Mezhebi Hakkında Bilgi

Şafi Mezhebi Hakkında Bilgiler Kurucusu İmam Şafii’ye nisbetle anılan Şafiî mezhebi Hanefî mezhebinden sonra en fazla bağlısı olan fıkıh mezhebidir. Şafiî mezhebinin kurucusu İmam Şafiî Hicrî 150/767 yılında
Read More

Maliki Mezhebi Hakkında Bilgi

Maliki Mezhebi Hakkında Bilgiler Kurucusu İmam Malik’e nisbetle anılan Malikî mezhebi Medine merkezli ve Hicaz fıkhının sistematik bir hale getirilmesiyle ortaya çıkan fıkıh mezhebinin adıdır. Malikî mezhebinin kusucusu
Read More

Eşarilik Nedir

Eşarilik Nedir İnanç konularında Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail el-Eş’arî’nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Eş’arîlik, Ehl-i Sünnetin itikadi bir mezhebidir. Mezhebin kendisine nispet edildiği İmam Eş’arî, 873 yılında Basra’da dünyaya
Read More

Maturidilik Hakkında Bilgi

Maturidilik Hakkında Bilgi Ebû Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Maturîdî’nin akaid sahasındaki görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Matürîdîlik, Ehl-i Sünnet’in iki ana kelam mezhebinden biridir. Mezhebin kendisine nispet edildiği
Read More

Hanefi Mezhebi Hakkında Bilgi

Hanefi Mezhebi Hakkında Bilgi  Kurucusu Ebû Hanife’ye nisbetle anılan Hanefîlik günümüzde de en fazla bağlısı bulunan fıkıh mezhebidir. Hanefî mezhebinin kurucusu Ebû Hanife 80/699 yılında Kûfe’de dünyaya gelmiştir.
Read More

Edep Nedir?

Edep Nedir?  Tesettür ve hicab mana itibarı ile edepdir. Yakın benzerlik olduğundan edebden de bahsetmek istiyorum. Mutasavvıfîn edebin üzerinde titizlikle durmuşlar ve ibadethanelerini edeb levhaları ile süslemişler. Edep
Read More

Faiz ve Zina Azap Getirir

Faiz ve Zina Azap Getirir Güvenilir hadis kaynaklarından Hâkim’de, Taberanî’de, Beyhakî’de yer alan ve mealini zikrettiğim hadis-i şerif hepimizi, bilhassa idarecilerimizi uyarmaktadır. İbn Abbas radiyallahuanh, Resulullah sallallahu aleyhi
Read More

Nesih Nedir?

Nesih Nedir? Bakara: 92/106’ncı âyette kasdedilen nesih, unutma ile beraber bulunmaktadır. Allah’ın bir hikmeti uyarınca Hz. Muhammed (s.a.v.), kendisine gelen bâzı âyetleri unutmuş, işte o unutulan âyetin yerini
Read More

Muharrem Ayı Nedir

Muharrem Ayı Nedir, Her yıl Muharrem’in 10’u, aşure geldiğinde kalbinde iman taşıyan her mümin kardeşimizi bir hüzün ve bir keder kaplar. Sevgili Peygamberimizin (sas) “Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım”
Read More

Aşure Günü Mücizeleri

Aşure Günü Mücizeleri Aşûre günü adı verilen 10 Muharrem gününde meydana geldiği rivayet edilen diğer bazı önemli olayları da kısaca şöyle sıralamak mümkündür: Bugüne “Aşûre” denmesinin sebebi, Muharrem
Read More

Salat-ı Tefriciye ve Anlamı

Salat-ı Tefriciye ve Anlamı Peygamberimiz’e (sas) salat-ü selam getirmek bizim ömür boyu mükellef olduğumuz hasbi görevimizdir. Bu konuda (Ahzap Sûresi’nde delili vardır) Allhümme barik.. salavatlarını da ömür boyu okur,
Read More

Peygamberlerin Sıfatları

Peygamberlerin Sıfatları Sıddık : Doğru olmalarıdır. Emânet : Emniyetli, güvenilir olmalarıdır. Tebliğ: ALLÂH’tan aldıkları emirleri kullara duyurmalarıdır. Fetânet : İnsanların en zekîsi olmalarıdır. İsmet: Kusursuz, günahsız olmalarıdır. Hazret-i
Read More

Güzel Söz

Kur’ân-ı Ker’im, “güzel söz”ün doğruya kılavuzluk ettiğini, delile dayalı olduğunu, insanlara sürekli şekilde yarar sağladığını, önemli ve büyük ürünler meydana getirdiğini bizlere şu benzetmeyle anlatmaktadır: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ
Read More

Ölüm Nasıl Olur

Ölüm Nasıl Olur? İmam Gazalî rh.a. hazretleri buyuruyor ki: “Şeytan hünerli bir hırsız mıdır ki, istediğinin imanını çalabilsin! Şeytanın son nefeste imanı çalması, kulun dünya hayatında yaptığı kötü
Read More

Namaz Ayetleri

Kuran-ı Kerimde Geçen Namaz Ayetlerinin Türkçe Mealleri… Bismillahirrahmanirrahim… “Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu, (Allah’a) saygılı olanlardan başkasına ağır gelir“. 2:3 – Onlar ki gaybe iman
Read More

Cifr Nedir?

Cifr Nedir? Kur’an-ı Kerim, insanları hidayete sevketmek için gönderilmiş bir kitaptır. Onda şifre, rumuz gibi şeyler aramak, gelecekten haberler çıkarmak aslî gayesine uygun değildir. Eskiden beri süregelen Kur’an’ın
Read More

Ehl-i İslam

Ehl-i Sünnet birlik demektir. Nelerde birlik?.. İtikatta (inançta) birlik… Fıkıhta birlik… Ümmet olmakta birlik… Âdil ve râşid bir İmam’a biat ve itaat etmekte birlik… Mezhepsizlik nedir? Kaos ve
Read More

Hacet Namazı Kılınışı

“Hacet namazı” ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için kılınan namazdır. “Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir
Read More

Teheccüd namazı Nedir?

Teheccüd namazı Nedir? Teheccüd namazı, yatsı namazından sonra uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp gece kılınan bir nafile namazdır. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her kim geceleyin uyanır,
Read More
Yandex.Metrica