Yazar: atahun

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Yunus Suresi Türkçe Meali

Mar 28, 2017

Yunus Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif, Lâm, Râ. Bunlar hikmet dolu Kitab’ın âyetleridir. 2. İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler, “Bu elbette apaçık bir sihirbazdır” dediler? 3. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri […]

Share Button
Read More
kuran-i-kerim-türkçe-meali

Tevbe Suresi Türkçe Meali

Mar 28, 2017

Tevbe Suresi Türkçe Meali, 1. Allah ve Resûlünden,kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ültimatomdur: 2. Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Şunu bilin ki, siz Allah’ı âciz bırakacak değilsiniz; Allah ise, inkârcıları perişan edecektir. 3. Hacc-ı ekber gününde, Allah ve Resûlünden bütün insanlara bir bildiridir: Allah ve Resûlü, Allah’a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz, bu […]

Share Button
Read More
kuran-i-kerim-türkçe-meali

Enfal Suresi Türkçe Meali

Mar 28, 2017

Enfal Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. (Ey Muhammed!) Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: “Ganimetler Allah’a ve Resûlüne aittir. O halde, eğer mü’minler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Rasûlüne itaat edin.” 2. Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. […]

Share Button
Read More
kuran-i-kerim-türkçe-meali

Araf Suresi Türkçe Meali

Mar 28, 2017

Araf Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm Sâd. 2. Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. 3. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! 4. Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece […]

Share Button
Read More
kuran-i-kerim-türkçe-meali

Enam Suresi Türkçe Meali

Mar 28, 2017

Enam Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Böyle iken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. 2. O öyle bir Rab’dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hâlâ […]

Share Button
Read More
kuran-i-kerim-türkçe-meali

Maide Suresi Türkçe Meali

Mar 28, 2017

Maide Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helâl saymamanız kaydıyla, okunacak (bildirilecek) olanlardan başka hayvanlar, size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. 2. Ey iman edenler! Allah’ın (koyduğu din) nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, (bu kurbanlıklara takılı) gerdanlıklara ve de Rab’lerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek […]

Share Button
Read More
kuran-i-kerim-türkçe-meali

Nisa Suresi Türkçe Meali

Mar 28, 2017

Nisa Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. 2. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli […]

Share Button
Read More
kuran-i-kerim-türkçe-meali

Al-i İmran Suresi Türkçe Meali

Mar 28, 2017

Al-i İmran Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmanirrahim 1. Elif Lâm Mîm. 2. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. 3, 4. O, sana Kitab’ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat’ı ve İncil’i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti.Furkan’ı da indirdi. Şüphesiz, Allah’ın âyetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. […]

Share Button
Read More
kuran-i-kerim-türkçe-meali

Bakara Suresi Türkçe Meali

Mar 28, 2017

Bakara Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmanirrahim 1. Elif Lâm Mîm. 2. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. 3. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. 4. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. 5. İşte onlar […]

Share Button
Read More
kuran-i-kerim-türkçe-meali

Fatiha Suresi Türkçe Meali

Mar 28, 2017

Fatiha Suresi Türkçe Meali Bismillahirrahmânirrahîm ﴾1﴿ Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. ﴾2-4﴿ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. ﴾5﴿ Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. ﴾6-7﴿

Share Button
Read More
espiye-tarihi-

Espiye Tarihçesi, Espiye Tarihi

Mar 28, 2017

Espiye Tarihi Hakkında Bilgi; Eski çağlarda Espiye adı, bölgede yaşayan halk tarafından bilinmiyordu. Daha doğrusu Yağlıdere Suyu ve Gelevera Deresi arasındaki geniş düzlüğün adı henüz konulmamıştı. Bu yöreye ad verilmesi Müslüman Türklerin gelmesi ile birlikte olacaktı. O günlerde (M.Ö.626) Espiye düzlüğünün hemen yanı başında yükselen Andoz Kalesi vardı. Andoz Kalesi Tirebolu Merkez Kalesi ile Harşit […]

Share Button
Read More