Yazar: admin

türkmü-müslümanmı

Türkmüyüz – Müslüman mı?

Ağu 20, 2016

Türkmüyüz – Müslüman mı Gayet felsefi bir soru olan bu cümle bir o kadar anlamsız ve bilgi dışıdır. Öncelikle Türklük bir ırk sıfatı iken Müslümanlık dini bir inanıştır.Yani biz ırk olarak Türk, dini olarak Müslümanız. Kronolojik olarak değerlendirirsek, önceleri yine tek Tanrılı bir dine inanırken, zamanla İslamiyetle tanıştık ve Müslümanlığı benimsedik. Yani Araplarla tanışıp, İranlılardan […]

Share Button
Read More
Kutalmışoğlu Süleyman Şah

Kutalmışoğlu Süleyman Şah

Ağu 20, 2016

Kutalmışoğlu Süleyman Şah Süleyman Şah günümüzde,türbe operasyonuyla Türkiye’deki herkesin adını duyduğu fakat kim olduğunu iyice bilmediği birisidir. Kutalmışoğlu Süleyman Şah veya bir başka değişle I. Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusudur. Kendisi yanlış bir biçimde,okullarda okutulduğu üzere Ertuğrul Gazi’nin babası olarak tanınır. Bu bilgi doğru değildir çünkü Süleyman Şah ve Ertuğrul Gazi kronolojik olarak birbiriyle […]

Share Button
Read More
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem

Ağu 20, 2016

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! … -Boğamazsın ki! -Hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam; Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale; Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale! Yumuşak başlı isem, kim dedi […]

Share Button
Read More
şevval-orucu

Şevval orucunun hükmü nedir?

Ağu 20, 2016

Şevval orucunun hükmü nedir Ramazandan sonra şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur” (Müslim, Sıyam, 204; Tirmizi, Savm, 53; Ebu Davud, Savm, 58-59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de […]

Share Button
Read More
akifersoy-şiiri

Tükürün, Mehmet Akif Ersoy

Ağu 20, 2016

Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım: Elemim bir yüreğin kârı değil paylaşalım: Ne yapıp ye’simi kahreyleyeyim bilmem ki? Öyle dehşetli muhîtimde dönen mâtem ki! Ah! Karşımda vatan nâmına bir kabristan Yatıyor şimdi Nasıl yerlere geçmez insan? Şu mezarlar ki, uzanmış gidiyor, ey yolcu, Nereden başladı yükselmeye, bak, nerede ucu! Bu ne hicrân-ı müebbed, bu ne […]

Share Button
Read More
Mehmet Akif Ersoy birlik

Birlik Bağı, Mehmet Akif Ersoy

Ağu 20, 2016

Müslümanlık nerde bizden geçmiş insanlık bile Alem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile Kaç hakiki müslüman gördümse hep makberdedir Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir Varsa şayet söyleyin bir parçık insafınız Böyle kansızmıydı haşa kahraman eslafınız Böyle düşmüşmüydü herkes ayrılık sevdasına Benzeyip şirasesiz bir mushafın eczasına Hiç görülmüşmüydü olsun kayd ı vahdet tarumar Böyle olmuşmuydu millet can […]

Share Button
Read More
Gayp Bilgisi ve Cefr

Cefr İlmi Hakkında Kısa Bilgi

Ağu 20, 2016

Cefr İlmi Hakkında Kısa Bilgi Din İşleri Yüksek Kurulu, 22/01/2015 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin KAYAPINAR’ın başkanlığında toplandı. Prof. Dr. Ahmet YAMAN tarafından geliştirilen “Gayp Bilgisi ve Cefr” adlı metin görüşüldü. MÜTALAA: Akıl ve duyularla bilinemeyen veya o anda muttali olunamayan her şey anlamındaki gayb, sadece Yüce Allah’ın bildiği bir alandır. Allah tarafından […]

Share Button
Read More
facebook-ta-sayfa-adını-değiştirme

facebook’ta sayfamın adını nasıl değiştiririm

Ağu 20, 2016

Sayfanızı 200’den daha az kişi beğendiyse Sayfanızın adını değiştirmek için yönetici veya editör olmanız gerekmektedir. Sayfanızın adını değiştirmek için: Sayfanızın kapak fotoğrafının altındaki Hakkında‘ya tıklayın. Sol sütunda Sayfa Bilgileri‘ne tıklayın. Farenizi Ad kısmının üzerine getirin ve Düzenle‘ye tıklayın. Yeni bir ad girin ve Değişiklikleri Kaydet‘e tıklayın. Sayfanızı 200 veya daha fazla kişi beğendiyse, Sayfa adınızı değiştirmek […]

Share Button
Read More
The one who

The one who

Ağu 20, 2016

The one who The one who amongst you sees something abominable should modify it with the help of his hand; and if he has not strength enough to do it, then he should do it with his tongue, and if he has not strength enough to do it, (even) then he should (abhor it) from […]

Share Button
Read More
cumanamazı

cuma namazı nasıl kılınır

Ağu 20, 2016

cuma namazı Beş vakit namazın şartlarından başka cuma namazının iki şartı daha vardır: 1.Vücûbunun, yâni müslüman üzerine farz olmasının şartları, 2.Sıhhatinin, yâni cuma namazının sahih(kabul) olmasının şartları. Cuma Namazının Vücûbunun Şartı Yedidir: 1.Erkek olmak, (Kadın ve hünsâ olmamak.) 2.Hür olmak, (Esir veya hapis olmamak.) 3.Mukim olmak, (Seferî olmamak.) 4.Sıhhatli olmak, ( Namaza gidemeyecek kadar hasta […]

Share Button
Read More
tarih-şuuru

Tarih Şuuru, Milletin Hafızasıdır

Ağu 20, 2016

Tarih Şuuru “Tarih Şuuru”, milletlerin hâfızasıdır. Hâfıza nasıl, fert olarak insanların en küçükleriyle ihtiyarlarında bulunmazsa, milletlerin de henüz çocuk sayılabilecek kadar genç yani “kurulmamış” olanlarıyla ihtiyarlarında yani inkıraza mahkûm olacak kadar çürüyenlerinde bulunmaz. Millet haline gelmemiş olan insan topluluğu fertlerin bebeklik haline benzer. Yaşamak kabiliyeti varsa, bir takım buhranlar geçirmekle beraber büyüyüp gelişecek, “millet” olacaktır. […]

Share Button
Read More
ayetel-kürsi

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE MEALİ

Ağu 20, 2016

AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU ve TÜRKÇE MEALİ Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel […]

Share Button
Read More
Anybody who believes in Allah

Anybody who believes in Allah

Ağu 20, 2016

Anybody who believes in Allah Anybody who believes in Allah and the Last Day should not harm his neighbor, and anybody who believes in Allah and the Last Day should entertain his guest generously and anybody who believes in Allah and the Last Day should talk what is good or keep quiet. Buhârî, Edeb, 31, […]

Share Button
Read More
Commanding good

Commanding good

Ağu 20, 2016

Commanding good Smiling to your (Muslim) brother is a charitable deed for you. Commanding good things and prohibiting something abominable is charitable action for you. Guidance people got lost to the right direction is charity for you. And removing of anything troublesome from the path such as stone, thorn or bone is a chari- table […]

Share Button
Read More
and to accuse chaste women

and to accuse chaste women

Ağu 20, 2016

and to accuse chaste women Avoid the seven great destructive sins. They are: “To associate others with Allah, to practice sorcery, to kill the life which Allah has forbidden except for a just cause, to consume usury, to eat up an orphan’s wealth, to flee from the battlefield at the time of fighting, and to […]

Share Button
Read More
For whom

For whom?

Ağu 20, 2016

For whom The Prophet (may peace and blessings be upon him) observed: religion is sincerity and well wishing. Upon this we (the companions of the prophet) asked: For whom? He replied: For Allah, and His Book, and His Messenger and for the leaders of the Muslim community and the Muslims in general. Müslim, ‹mân, 95

Share Button
Read More
YOLA ÇIK YOLDAN ÇIKMA

TAPTUK EMRE, YOLA ÇIK YOLDAN ÇIKMA

Ağu 20, 2016

Taptuk Emre, Horasan erenlerinden Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Dergahından su içmiş, o ırmaktan beslenmişti. Hacı Bektaş-ı veli ile aynı yıllarda yaşamış bir Alp-eren dir. YOLA ÇIK YOLDAN ÇIKMA    

Share Button
Read More
lale-allahyaratti

Muslim from hardship

Ağu 20, 2016

Muslim from hardship A Muslim is the brother of a fellow Muslim. He neither commits oppression upon him nor submits him to enemy. Allah would meet the needs of the one who relieved a Muslim from hardship. Allah would relieve him from the hardships to which he would be put on the Day of Resurrection, […]

Share Button
Read More
allahone-one

Strange are the ways

Ağu 20, 2016

Strange are the ways Strange are the ways of a believer for there is good in every affair of his and this is not the case with anyone else except in the case of a believer for if he has an occa- sion to feel delight, he thanks (God), thus there is a good for […]

Share Button
Read More
türkler-öztürkler

Türklerin Bitmeyen Yolculuğu

Ağu 20, 2016

Türklerin Tarihi 840 yılında Baykal Gölü’nün güneyinden, Doğu Sibirya eteklerinden ayrıldıktan sadece 234 yıl sonra Üsküdar’da, Boğaziçi’nde idik. Sürekli batıya giderek, arkamızdaki köprüleri yıkarak, İslâm kılıcını elimize alarak, devlet kurmak azmiyle Anadolu’ya gelmiştik. > Biz, Avrupa ile doğumuzda uzanan Türk, hattâ güneyimizde uzanan İslâm âlemi arasında gerçek köprüyüz. Ama Türkiye olarak, biz Avrupalı’yız. Türk ve […]

Share Button
Read More
Fıtır sadakası (Fitre) FITIR Sadakası Nedir?

FITIR SADAKASI

Ağu 20, 2016

Fıtır sadakası (Fitre) FITIR Sadakası Nedir? Ramazan’ın sonunda orucu açma (el-fıtr) veya insan olarak yaratılma (el-fıtra) anlamlarına gelen fıtır sadakası, Ramazan-ı şerifin sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı bir mala sahip bulunan her hür Müslümanın kendisi ve velayeti altındaki kimseler için verilmesi vacip olan bir sadakadır. İnsan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmanın […]

Share Button
Read More
yeşile bakmak faydalımı

Yeşil’e Bakmanın Faydaları

Ağu 20, 2016

Yeşil’e Bakmanın Faydaları Huzur veren, dinlendiren, sakinleştiren yeşil doğanın bir faydası daha araştırmayla kanıtlandı. Binlerce yıldır şifa kaynağı olan doğaya ve yeşile bakmanın beyni güçlendirdiği belirlendi.   Avustralya’nın Melbourne Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen araştırmada doğaya ve yeşile bakmanın beyni güçlendirdiği ortaya çıktı. Araştırma ekibinden Kate Lee, sadece 40 saniye yeşile bakmanın bile beyin performasını, […]

Share Button
Read More
en-güzel-salavatlar

EN GÜZEL SALAVATLAR

Ağu 20, 2016

EN GÜZEL SALAVATLAR Âlimlerin ittifakla Medine döneminde nazil olduğunu bildirdikleri Ahzâb Sûresi’nin 56. ayetinde Allah Teala şöyle buyurur: “Şüphesiz Allah ve melekleri Nebi’ye salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve ona gönülden teslim olun.” Salavât, Allah’ın Hz. Muhammed (s.a.s.)’e bahşettiği rahmeti ifade ettiği için ona salavat getirmek bu rahmetten pay almayı […]

Share Button
Read More
engüzeldualar

En Güzel Dualar

Ağu 20, 2016

En Güzel Dualar Peygamberimiz (sav) efendimizin rüyasında gördüğü duası Allah’ım, senden yalvararak diliyorum; Ey gizliyi bilen! Ey göğü kudreti ile bina eden! Ey yeri izzeti ile döşemiş olan! Ey celalinin nuru ile güneşi ışık merkezi, ayı yol gösterici kılan! Ey her temiz nefse yönelen! Ey korkanların, gönlü temiz olanların korkusunu gideren! Ey yaratıkların ihtiyaçlarını ve […]

Share Button
Read More
cinler-nasıl-müslüman-oldu

CİNLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU

Ağu 20, 2016

Cinler Nasıl Müslüman Oldu? Bismillah… “Bir de şu vakti anlat, hani cinlerden bir takımını Kur’an dinlemek üzere sana göndermiştik. Onu dinlemeye geldiklerinde: «Susun, dinleyin!» dediler. (Dinleme) bitirilince de dönüp uyarmak üzere kavimlerine gittiler.” ARAPÇASI “Ve iz sarefnâ ileyke neferen minel cinni yestemiûnel kur’ân(kur’âne), fe lemmâ hadarûhu kâlû ensıtû, fe lemmâ kudıye vellev ilâ kavmihim munzirîn(munzirîne)” […]

Share Button
Read More
türkçüler-islamcılar

Türkçülük

Ağu 20, 2016

Türkçülük Merhum Ziya GÖKALP’e göre Türkçülük ve Türkçülüğün esasları üzerine Büyük Türk Milliyetçisi, Mehmet Özer ve Türkçü, Resul AŞKIN sohbet ederlerken. Peki Neydi Türkçülük Ziya Gökalp Üstadımıza göre; Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir. O halde, Türkçülüğün özünü anlamak için, millet adı verilen topluluğun tanımını bilmek gerekir. Millet hakkındaki çeşitli görüşleri inceleyelim. 1) Irkı esas alan Türkçülere […]

Share Button
Read More
tesisatçılar

TESİSATÇILAR

Ağu 20, 2016

tesisatçı Temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlayan boru ağına sıhhi tesisat, bu boru tesisatını yapana da sıhhi tesisatçı denir. Sıhhi tesisatçılık insan sağlığının korunmasıyla doğrudan ilgilidir. Şehirleşme ve modern hayat, ihtiyaçlarla birlikte tesisat ve tesisatçılığın önemini artırmıştır. Aynı şekilde kullanılan araç-gereç ve teknikler […]

Share Button
Read More
hacet-duası

HACET DUASI

Ağu 20, 2016

BÜYÜK HÂCET DUASI “Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kıllete hiyletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin baiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadiykın kariybin mellektehu emriy. İn lem tekûn ğadbâne aleyye, felâ ubâliy, ğayre enne âfiyeteke evse’u liy. Eûzü binûri vechikelleziy eşrekat lehuz zulûmatu ve saluha aleyhi […]

Share Button
Read More
türk_

TÜRK

Ağu 20, 2016

Türk Atsız, artık Türkçülüğün önemli bir savunucusu olma yolunda ilk adımı atmıştır. Atsız’ın yaşadığı dönem, İtalyan faşizmine sempati duyulan; Alman nazizmine övgüler yazılan, Rus komünizmine kur yapılan bir dönemdir. En küçük bir farklılığın insanları ayırmaya yeteceği ve çok “uç düşüncelerin” yaşandığı bir ortamda Atsız, Türk ulusunun ancak özüne dönmeyi başarabilirse dirliğe erebileceğini düşünmüştür.

Share Button
Read More
osmanbatur.

Osman Batur

Ağu 20, 2016

Osman Batur Osman Batur, Türk Dünyasının En Büyük Kahramanlarından Birisidir. Allah Bizleri Onlara Layık Eylesin… Asıl adı Osman İslamoğlu idi. Batur, O’na mücadelesine nispetle verilmiş bir unvan, bir sıfattır. “Kahraman ve cesur”anlamındadır. O, bu ünvan ve sıfatla özdeşleşmiş, böylece anılmaya hak kazanmıştır. Osman Batur, Doğu Türkistan’ın yetiştirdiği en büyük mücahittir. 20. Yüzyılda, Çin’e karşı en […]

Share Button
Read More