Türkiye Türkmenistan ilişkileri | |

Türkiye Türkmenistan ilişkileri

Türkiye Türkmenistan ilişkileri

Türkiye Türkmenistan

Türkmenistan bağımsız olunca ilk tanıyan ülke Türkiye’dir. 1991 yılının 27 Ekim günü Türkmenistan’ın bağımsızlığını kayıtsız şartsız Türkiye kabul etmiştir.

Türkiye, 27 Ekim 1991 tarihinde SSCB’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan‘ı ilk tanıyan ve Aşkabat’ta ilk Büyükelçilik açan ülkedir. Ülkemiz Türkmenistan’ın tarafsızlık statüsüne destek vermektedir.

Ortak tarihi, dili, dini ve kültürü paylaşan iki kardeş ülke ve halk arasında, “Bir Millet, İki Devlet” temelinde dengeli, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı özel ilişkiler bulunmaktadır. Türkmen tarafı, ilişkileri “kemik kardeşliği” olarak tarif etmektedir. İki ülke arasındaki işbirliği dış politika, ticaret ve ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üzere her alanda olumlu bir seyir izlemektedir. 

Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ekonomik ilişkiler de önem arzetmektedir. 2016 yılında Türkmenistan’a ihracatımız 125 milyar Dolar, ithalatımız ise 422 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Türk işadamları, bağımsızlığın kazanıldığı ilk günlerden bu yana, Türkmenistan’ın kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Türkmenistan’da 600 civarında Türk firması kayıtlıdır. Türkmenistan, son yıllarda Türk müteahhitlik firmalarının Orta Asya’da en çok proje üstlendikleri ülke konumuna gelmiştir. Türkmenistan’ın bağımsızlığından itibaren firmalarımızca üstlenilen proje sayısı 1400’ün üzerinde olup, toplam proje bedeli 47 50 milyar Doları aşmıştır. Türk firmalarının inşaat sektörü haricinde yoğun faaliyet gösterdikleri bir başka alan da tekstil sektörüdür.

Türkiye ve Türkmenistan arasında insani alanda da yakın ilişkiler mevcuttur. Türkmenistan’da yaşayan sayıları 10 bine yaklaşan vatandaşımız iki kardeş halk arasında önemli bir köprü oluşturmaktadır. Her yıl çok sayıda Türkmen vatandaşı ülkemize turizm veya ticaret amacıyla gelmekte, binlerce Türkmen öğrenci ülkemizde eğitim görmektedir.

Türkiye’ye gelen Türkmenistanlı sayısı

Türkiye’ye gelen Türkmen ziyaretçi sayısı 2016 yılında 165 bine ulaşmış olup, 2017 yılının ilk on aylık döneminde ise ülkemizi 191 binin üzerinde Türkmenistan vatandaşı ziyaret etmiştir.

0Shares

admin

Bir cevap yazın