Ruhname (Saparmurat Türkmenbaşı)

Türkmenistan’ın Kurucu Devlet Başkanı
Saparmurat Türkmenbaşı’nın kaleme aldığı Ruhname adlı kitabı içerik bakımından eleştiride alsa, çoğu okuyun kişinin olumlu fikirlerinin de olduğu söylenebilir.

Ruhname, Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı’nın, Türkmen Devleti bağımsızlığa kavuştuktan sonrayazdığı önemli bir kitaptır. Ruhname’nin Türkmen milleti için önemiancakTürkmenistan’daanlaşılabilir.Türkmenistan’aayakbastığınızda birçok yerde Türkmenbaşı’nın heykeli ya da resmiyanında Ruhname’nin maketine, bu kitaptan alınmış kısa cümlelererastlar, resmî geçitlerde Ruhname maketlerini de görürsünüz. AyrıcaRuhname hem ortaöğretimde hem de üniversitede zorunlu ders kitabıolarak okutulmaktadır. 7 Eylül 2002 Cumartesi günü (Türkmenceifadesiyle; Ruhname ayının ilk ruhgünü) de Ertuğrul mescidinde,Türkmenistan’ın üst düzey din sorumlularının ve ülkenin hertarafından gelen molla ve imamların katılımıyla gerçekleşen törenle,Ruhname -dinî ve millî duyguları daha dinamik hale getirmekamacıyla- bir vaaz ve irşat kitabı gibi mescitlerde de okunmayabaşlandı. Bir öğretim yılını Türkmenistan’da geçirmiş bir öğretimüyesi olarak, Türkmenistan’ın dinî ve millî hayatında bu kadar etkili(ya da etkili olma iddiasında) olan bu kitap üzerine (özellikle onun“ahlâki boyutu” ya da “ahlâki misyonu” ile ilgili) bir incelemeyapmayı, Türk insanının bu kitabı sınırlı ölçüde de olsa tanımasınıtemin için gerekli gördüm. Bu makale bu düşüncenin ürünüdür.Makalede, Ruhname’den hareketle, onun ahlâkî boyutu belirlenmeyeçalışılmış, Ruhname’nin Türkmen toplumunun önüne koyduğu idealanlamda dinî, ahlâkî ve toplumsal değerler üzerinde durulmuştur.Konunun pratik yansıması ya da sonuçları üzerinde durulmamıştır.

Ruhname’ye Göre “Ruhname”75 yıllık Sovyet hakimiyeti ile yaşanan sosyalist rejim, aynıbloğa bağlı diğer milletleri olduğu gibi Türkmen milletini de hemmaddî hem de manevî açıdan çoraklaştırmıştı. Uygulanan politikalarnedeniyle, bu ülkeler maddî bakımdan oldukça geri kalmışlar,herhangi bir sanayi atılımına girememişlerdi. Türkmenbaşı’nın ifadeettiği gibi; “yetmiş beş yıl içinde yaşananlar, Türkmenleri neredeysemanevî zenginlikler de oluşturamaz hale getirmiştir. 

Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica