Yakın Tarihte Yapılan Anlaşmalar

yakintarihte-yapilan-anlaşmalar
 • Türkiye -Irak Arasında Yapılan Dostluk ve İyi Komşuluk Antlaşması (29 Mart 1946)
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Hakemlik Antlaşması (30 Ekim 1930)
 • Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923)
 • Mudanya Silah Bırakışımı (11 Ekim 1922)
 • Türk – Fransız İtilafnâmesi (Ankara’da 20 teşrinievvel 1137 – 1921 tarihinde imza edilmiştir)
 • Sevr Metni (10 Ağustos 1920)
 • Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918)
 • Yunanistan’la Barış Antlaşması (1-14 Kasım 1913)
 • Bulgaristan’la Barış Antlaşması (16-29 Eylül 1913)
 • Trablusgarp ve Balkan Harbi Antlaşmaları (1912-1913)
 • İtalya ile Uşi Barış Antlaşması (18 Ekim 1912)
 • Ayastafanos Mukaddemat-ı Sulhiyyesi (25 Sefer 1295 – 5 Mart 1878)
 • Paris Antlaşması (30 Mart 1856)

yakintarihte-yapilan-anlaşmalar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

forty three − = thirty six

Pin It on Pinterest