sekçuklular-tarihi

Türkiye Selçuklu Devleti

Türkiye Selçuklu Devleti, Süleymanşah ve I. Kılıç Arslan Dönemi Dandanakan Savaşından Sonra <23 Mart 1940> Büyük Selçuklu Devleti Kurulmuştur. Türkiye Selçuklularının Atası Kutalmış’tır.

sekçuklular-tarihi

Dandanakan savaşından sonra Gazneliler engelinin yıkılmasıyla Ceyhun kıyısına yığılmış olan ve yıllardır yurt arayışı içerisinde bulunan Oğuzlar ve Türkmenler, kitleler halinde Horosan’a göç etmeye başladılar. Anadolu’ya yapılan Türk akınlarına ve beylerine dair bilgi veren kaynaklar, Türkiye Selçuklularının atası Kutalmışoğullarından, ancak esaretlerinin üzerinden onyıl geçtikten sonra  1073 yılında Urfa ve Suriye havalisindeki bazı olaylara karışmaları sebebiyle söz etmektedir…

Suriye’de Selçuklulara bağlı olan KINIK boyundan olan Atsız ile diğer bir TÜRKMEN beyi ŞÖKLÜ’nün araları açılmıştı. Şöklü bunun üzerine ATSIZ’a karşı Kutalmışoğullarından yardım istedi. Atsız, Selçuklu Abbasi Halifeliği karşıtlığı, Mısır Fatimi Halifeliğini tanıması üzerine  Kutalmışoğlu küçük kardeşi ve Resul Tegin’in oğluyla beraber Suriye’ye indi. Özellikle Mısır Halifesine bağlılık konusu Büyük Selçuklularının takip ettiği dini siyaset açısından kabul edilebilir bir durum değildi. ATSIZ müttefiklerinin üstüne yürüdü ve 1074 Taberiye’de yenilgiye uğrattı.

SÜLEYMAN ŞAH Suriye’de bu olaylar yaşanırken Büyük Selçuklulara Bağlı Mirdasoğullarının merkezini Halep’i  kuşattı. SÜLEYMANŞAH kardeşinin serbest bırakılmasıiçin Atsız’a haber gönderdi fakat karşılık bulamadı. Süleymanşah Anadolu İçlerine girerek Konya ve İznik’e kadar bir çok yeri ele geçirdi.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

90 − = eighty