türk tarihinde büyük hükümdarlar kimlerdir?

türk tarihinde büyük hükümdarlar kimlerdirTürk tarihinde büyük hükümdarlar kimlerdir? Türk tarihi şanlı bir maziye dayanmaktadır. Bilinen tarihte anlatıldığına göre Türkler içinden her zaman büyük önderler çıkarmış ve hükmeden ve yöneten olmuşlardır. Elbette tarihte bilinen büyük hükümdarları yazarken bulunduğu devirlerin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu size daha iyi bir tahlil yapmayı sağlayacaktır.

Size aşağıda isimlerini yazacaklarımız elbette BÜYÜK TÜRK HAKANLARI ve KOMUTANLARI‘dır. (Türkün kurduğu her Devlet’in başındaki Önderi elbette çok önemlidir, hepsi de büyüktür. Allah Razı Olsun)

 1. Büyük Hun Devleti Başbuğu Mete Han (
 2. Avrupa Hun Devleti Hükümdarı Attila (395-453)
 3. Göktürk Devleti kurucusu İstemi Yabgu (530-583)
 4. 2. Göktürk Devleti Kağanı Bilge Kağan (683-734)
 5. Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan (1029-1072)
 6. Eyyubiler Devleti Hükümdarı Selahattin Eyyubi (1138-1193)
 7. Gazneliler Devleti hükümdarı Gazneli Mahmut (2 Kasım 971 – 30 Nisan 1030)
 8. İlhanlılar Devleti Hükümdarı Hülagü Han (1217-1265)
 9. Osmanlı Devleti Kurucusu Osman Bey (1258-1326)
 10. Timur İmparatorluğu’nun hükümdarı Emir Timur (1336-1405)
 11. Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmet (1432-1481)
 12. Osmanlı Devleti’ni en geniş sınırlarına ulaştıran padişah, Kanuni Sultan Süleyman (1492-1566)
 13. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938)

 

 

 

 

0Shares

1 Comment

Bir cevap yazın