Subaşı eski Türkçe asker anlamına gelen “sü” ve “baş” kelimelerinden türetilmiş olup, ordu komuta demektir.

Türkiye Selçukluları’nda ise başkumandanlığa bağlı askeri validir.

kayi-boyu-damgası

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Yukarıda ki resim “kayı” ları temsil eder…