Selçuklular Döneminde Anadolu’nun Durumu

Selçuklular Döneminde Anadolu’nun Durumu

1071’de Malazgirt’in Rahva ovasında Büyük Selçuklu sultanı Alparslan tarafından Bizans hükümdarı Romanus Diogenis’e karşı kazanılan zafer, Anadolu’nun Müslüman Türkler tarafından fethi açısından önemli bir atıf noktası oluşturur. Bu tarihten önce de Anadolu’ya önemli bir ilgi ve teveccüh gösterildiği kaynaklarda kayıtlı ise de, 1071 ve sonrasında gelişen hâdiseler ve fetih dalgaları, Bizans’ın önemli savunma merkezlerini ve direnç noktalarını saf dışı ederek Anadolu’nun bir daha geri dönülmez şekilde baştan başa fethedilmesiyle ve 467/1075 yılında İznik’te, gelecekte bu toprakların kaderine hükmedecek olan yeni ve taze bir devletin kurulmasıyla neticelenmiştir.

Sultan Alparslan Ve Anadolu

Alparslan’ın 1072 yılında ölümü ile baş gösteren saltanat mücadelesinden istifadeyle Anadolu’ya gelen Kutalmışoğlu Süleymanşah ile başlayan Anadolu Selçukluları devletinin ilk on yılları bir hayli sıkıntılar ve buhranlar içinde geçmiştir. Selçuklu hanedanının isyan edip gadre uğramış bir kolunu temsil eden Süleymanşah’ın bu vasfı, daha başlangıçta Büyük Selçuklu idaresinin bu yeni devlete mesafeli ve soğuk davranmasına sebebiyet vermiştir. Nitekim Emir Porsuk kumandasında gönderilen Büyük Selçuklu ordusunun te’dib edip itaat altına almaya yönelik seferi başarıyla atlatılsa bile 479/1086’da Haleb civarında Şam meliki Tutuş’la vuku bulan savaş I. Süleymanşah’ın vefatıyla sonuçlanmıştır.

Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica