Osmanlı Tarihi, Kısa ve Özet

Osmanlı Tarihinde meydana gelmiş olayların kısa bir özeti şeklinde hazırlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu elbette bu kadar kısa bir yazı ile anlaşılamayacak kadar büyük ve eşsizdir. Konuya ilgi ve merakı olanların değerli tarihçilerimizin kitaplarını alarak okumaları tavsiye edilmektedir. Osmanlı Tarihi Kısa Özeti

Osmanlı Tarihi Kısa Özeti

Osmanlı Tarihi, Osmanlılar 1299 yılında Osman Bey tarafından kuruldu. Osman Bey’in 1299’da bağımsızlığını ilan etmesine zemin hazırlayan gelişme; İlhanlıların Selçuklu Sultanı III. Alâeddin Keykubad’ı İran’a götürmeleri üzerine Anadolu’da ortaya çıkan otorite boşluğudur.

Bursa’nın Fethi (1326): Orhan Bey dönemin feth edilmiştir.Bursa’nın fethi ile; 1) Beyliğin merkezi Bursa’ya taşındı. 2) Anadolu’daki Moğol idaresine olan şekli bağlılık tamamen koptu. 3) Böylece Osmanlılar, bir Uc beyliğinden başkenti, sınırları ve yerleşik hayatı olan gerçek bir devlete dönüşmeye başladı.

Sırpsındığı Savaşı (1364): I.Murad döneminde yapılmıştır. Sebep: Edirne ve Filibe’nin Osmanlıların eline geçmesi Sırp ve Bulgarları rahatsız etmiş, bunların papaya başvurmaları üzerine Balkan Devletlerinden oluşan (Sırp, Bulgar, Macar, EflakBoğdan ve Bosnalılar) Sırp kralı 1.Layoş komutasında bir Haçlı ordusu kurulmuştur.  Haçlı Ordusunu HACI İLBEY komutasındaki bir akıncı birliği ani bir baskın sonucu yok etmiştir

Niğbolu Savaşı (1396): Sebepleri:

 Kuşatma altında bulunan Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi,

 Macarlar’ın Osmanlıların Balkanlar’daki ilerleyişi karşısında papadan yardım istemesi.

Avrupa Devletlerinin ordularından oluşan (Macar, Fransız, Alman, İngiliz, Polonya, Venedik ve diğerleri)Haçlı ordusunun Niğbolu kalesini kuşatması üzerine, Yıldırım Bayezid İstanbul kuşatmasını kaldırarak, Niğbolu önlerinde Haçlı ordusunu yendi.

Sonuç:

 Bu zaferden sonra Bulgaristan tamamen Türk topraklarına katıldı. Rum Diyarı : ANADOLU

 Zafer Anadolu Türk Birliğinin sağlanmasında da etkili oldu.

 Mısır’daki halife Yıldırım’a “Rum Diyarının Sultanı” unvanını verdi.

Ankara Savaşı (1402): Yıldırım Bayezid Dönemi 15. yüzyıl başlarında Osmanlılar doğuda Memluk ve Timur Devletiyle komşu olmuşlardı. Timur Çağatay Hanlığına son vererek büyük bir devlet kurmuş, Altınorda devletinin parçalanmasına yol açmış, İran,Irak ve kuzey Hindistan’ı topraklarına katıp, 1400 yılından itibaren Osmanlı topraklarına saldırmaya başlamıştı.

FETRET DEVRİ (1402-1413) Timur’un asıl amacı kendisine rakip olabilecek büyük bir Osmanlı Devleti’nin oluşmasını engellemekti. Bu nedenle savaşı kazandıktan sonra Anadolu Beylerinin topraklarını geri vererek, Anadolu Türk birliğini parçaladı. Osmanlı ülkesini Yıldırım’ın oğullarına bıraktı.

Şeyh Bedreddin İsyanı (1418-1420) Osmanlı devletinde kazaskerliğe kadar yükselmiş olan Şeyh Bedreddin mülkiyetin ortak olduğu şeklinde fikirlerle ve İslam’a aykırı düşüncelerle etrafına çok sayıda mürit topladı. Fetret döneminin oluşturduğu siyasi ve ekonomik bozukluklardan yararlanarak ayaklandı, sonunda yakalanarak idam edildi.

Şeyh Bedreddin İsyanı devletin gücünü sarsan, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde meydana gelen BABA İSHAK isyanına benzer.

İstanbul’un Fethi (29 Mayıs 1453) Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 6 Nisan günü Osmanlı ordusu Edirne’den İstanbul’a hareket etti. İstanbul hem karadan hem de denizden kuşatıldı. II.Mehmet bir gecede kızaklarla gemileri karadan Haliç’e indirdi.

29 Mayıs günü İstanbul fethedildi. Bizans’ın Avrupa’dan aldığı yardım işe yaramadı.

İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Açısından Sonuçları

1. II.Mehmet “ülke alan,ülke açan” anlamına gelen Fatih unvanını aldı.

2. Osmanlının kuruluş dönemi son erdi. Yükseliş dönemi başladı.

3. Başkent Edirne’den İstanbul’a taşındı.

4. Anadolu ve Rumeli arasında Osmanlı toprak bütünlüğü sağlandı.

5. Türklerin Avrupa içlerine ilerleyişi kolaylaştı.

6. İstanbul Boğazı’nın kontrolü Türklerin eline geçti.

7. Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların eline geçti.

8. Fener Patrikhanesi’nin Osmanlı Devleti’ne bağlanmasıyla Osmanlı Ortodoks halkın koruyucusu durumuna geldi.

Cem Sultan Olayı Fatih’in ölümünden sonra çocukları Cem ve Bayezit arasında taht kavgası başladı. Cem Sultan II. Bayezit’a karşı Memlûkler’in de kışkırtmasıyla birkaç kez taht mücadelesine girişmişse de mağlup olarak Rodos şovalyelerine esir düşerek onlar tarafından papaya götürülmüştür. Avrupalı devletler Cem sultanı bir koz olarak kullanmışlardır .Osmanlı büyük miktarda paralar ödemek zorunda kalmıştır .Böylece olay uluslararası bir sorun haline gelmiştir.

1. SELİM ( YAVUZ ) DÖNEMİ 1512-1520 Hiç Batıya sefere çıkmamış ve hep doğuya seferler yapmıştır. Amacı doğudaki Müslüman devletleri alarak büyük bir İslam imparatorluğu kurmaktır. Babasına karşı ayaklanan ilk şehzadedir.

OSMANLLI – SAFEVİ ( İRAN ) İLİŞKİLERİ İRAN SEFERİ (Çaldıran Savaşı) 1514

Savaşın Sebepleri,

a) İran’daki Safevi hükümdarı Şah İsmail’in Anadolu’da yaptığı Şiî propagandası (Temel Amaç; Anadolu’da toprak elde etmek)

b) Şah İsmail’in Yavuz’un yeğenlerini koruması

c) Yavuz’un Anadolu’nun güvenliğini sağlamak, doğu sınırlarını korumak düşüncesi.

Savaşın Sonuçları:

a) Osmanlıların zaferi ile sonuçlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ele geçirildi.

b) Şiî tehlikesi kısmen önlendi.

c) İpek Yolu üzerinde İran etkisi azaldı.

d) Tebriz’deki sanatçılar ve değerli kimseler İstanbul’a getirildi. Osmanlı sanatında İran etkisi başladı.

1515’te sefer dönüşü TURNADAĞ SAVAŞI ile Dulkadiroğluları Beyliği ele geçirildi. Böylece Anadolu Türk Birliği kesin olarak tamamlandı.

KANUNİ DÖNEMİ * En uzun süre saltanat süren Osmanlı padişahıdır (46 yıl).

* Yavuz’un tek oğlu olup, sorunsuz olarak başa geçmiştir.

* Devri her yönü İle Osmanlıların en parlak devridir.

* Kanuni padişahlığının ilk yıllarında iç isyanlarla uğraştı. Anadolu ve Mısır’daki isyanları bastırdı.

İÇ İSYANLAR

CANBERDİ GAZALİ İSYANI: Yavuz tarafından Suriye Valiliğine atanan eski Memlük komutanlarından Canberdi Gazali, Yavuz’un ölümünü fırsat bilerek ayaklanmış ve ortadan kaldırılmıştır.  AHMET PAŞA İSYANI: Kanuni tarafından Mısır’a vali olarak gönderilen Ahmet Paşa ayaklanmış ve ortadan kaldırılmıştır. NOT: Bu iki isyan Memlük Devletini yeniden kurmak amacıyla ortaya çıkmıştır.

BABA ZÜNNUN İSYANI: Yozgat’da arazi meselesinden çıkmış gibi gösterilen bir Şii ayaklanmasıdır

KALENDEROĞLU İSYANI: Konya’da Hacı Bektaş-ı Veli soyundan geldiğini ileri süren Kalenderoğlu tarafından çıkarılmış bir şii ayaklanmasıdır.

Mohaç Meydan Savaşı (1526) Nedenler: 1)- Belgrad’ın fethi, Osmanlı Macar gerginliğini daha da arttırdı. 2)- Osmanlılar’ın Orta Avrupa’ya egemen olma düşüncesi. 3)- Şarlken’e esir düşen Fransa Kralı’na yardım edilmek istenmesi (Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak için)

Rodos’un Fethi (1522)Rodos Sen Jan şövalyelerinin elinde idi. Mısır, Suriye ve Anadolu’nun güvenliğini, Akdeniz’deki Osmanlı çıkarlarını sağlamak için denizden ve karadan kuşatıldı. Ada ile beraber Bodrum alındı. Buradan çıkartılan Sen Jan şövalyelerini Şarlken Malta adasına yerleştirdi.  Cezayir’in alınması (1533)Kanuni denizlerde de Şarlken’e üstünlük sağlamak istiyordu. Cezayir’de bir devlet kuran Barbaros Hayrettin Paşa’yı, İstanbul’a getirerek Kaptanı Derya yaptı ve Cezayir Beylerbeyi ilân etti. Böylece Cezayir doğrudan Osmanlı ülkesine katıldı.

Preveze Deniz Savaşı (1538) Nedenler:

a) Barbaros’un Ege Denizinde Venediklilere ait bazı kaleleri ele geçirmesi.

b) Kanuni’nin Akdeniz’de üstünlüğü ele geçirmek düşüncesi. Papa’nın çağrısı ile oluşan Haçlı donanması ile Osmanlı donanması arasında Preveze Körfezi önlerinde yapılan savaşı Osmanlılar kazandı.

 

0Shares

Bir cevap yazın