Çar. Haz 19th, 2019

Hunlar Döneminde Türklük

2 min read

mete-hanHunlar Döneminde Türklük, Türkler, tarih devrine Orta Asya’da Büyük Türk Hakanlığı kuran Hunlar’la girerler. Hunlar’ın ilk imparatoru Teoman ve bunun oğlu Mete, diğer bir değişle Oğuz Han’dır. Hunlar’dan önceki çağ, Türklerin tarih öncesidir. Çin kaynakları bile. VI. asırdaki Göktürk’leri bile Hunlardan inmiş gösterir. Mete ile Hunlar, Büyük Türk Hakanlığı’nı  cihan ölçüsünde bir devlet derecesine yükseltmişlerdir. Mete’nin M.Ö.  177′ deki seferinde Hazar Denizi’ne, Avrupa kapılarına kadar erişmesi, onu, Yakın Doğu’nun da ilgilendiği bir şahsiyet yapmıştır.

Bu devirde Büyük Türk Hakanlığı’nın genişliği, İran, İskender ve Roma İmparatorluklarını geçmiştir. Mete strateji bakımından Kirus, İskenderve Sezar’dan üstün görülmektedir. Çünkü bu cihangirler, dünya cografyası üzerinde Mete derecesinde hareketlere girişememiştir.

Mete’yi kuzeyde buzullar, güneyde Himalayalar, doğuda Büyük Okyanus, batıda Hazar ve Urallar durdurmuştur. Mete ve kendisi gibi 35 yıl tahtta kalan torunu Kün Yabgu, Hun çağı Türklerinin büyük teşkilatçılarıdır. Onların askerlik, teşkilat ve devlet adamlığı dehası sayesinde Türkler, 20 milyon kilometre kareyi  aşan büyüklükte bir devlete sahip oldular. Hunlar, 436 yıl iktidarda kaldılar, Osman Oğullarından sonra Türk Tarihinde en çok iktidarda kalan hanedan Hunlar’dır. Zaten büyük Alman tarihçisi Otto Franke: “Hunlar ancak Osmanlı Türkleri ile mukayese edilebilir” demiştir.

Kaynak: Cumhuriyet Öncesinde Türkler, Yılmaz Öztuna s.31

0Shares

Bir cevap yazın

Atahun

Name

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.