Eski Türk-Moğol İsimleri

Eski Türk-Moğol Kişi Adları Sözlüğü Çıktı.

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ve Doç. Dr. Paki Küçüker’in hazırladığı “Eski Türk-Moğol Kişi Adları Sözlüğü” isimli eser Türkiye’de emekleme aşamasında olan Türk-Moğol araştırmalarında önemli bir boşluğu dolduruyor.

türk-moğol-isimleriOrta Asya’nın muhtelif bölgelerinde göçebe olarak hayatlarını devam ettiren Moğollar, XIII. yüzyılın başlarından itibaren Doğu ve Batı arasında muazzam bir güç haline gelmeye muvaffak olmuşlardır. Asya Hunları, Göktürkler ve Uygurlar zamanında Türklerle yakın temas halinde olan Moğollar, bu durumun doğal bir sonucu olarak Türk kültürünün yoğun tesiri altında kalmışlardır. Gerek kültürel gerek siyasi anlamdaki bu ilişkiler Türk tarihinin, Moğol tarihi ile paralellik göstermesini sağlamıştır. Moğollar, Cengiz Han’ın 1206 yılında topladığı büyük kurultayın ardından Çin ve Türkistan havalisinden başlayıp, Doğu Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir sahayı hâkimiyetlerine aldıktan sonra buralarda güçlü bir siyasi teşekkül haline gelmişlerdir.

Dünya tarihinde önemli bir mevkiye sahip olan Türkler ve Moğollar, Rus ve Avrupalı Şarkiyatçıların dikkatini çekmiş ve XIX. yüzyıldan itibaren Türk-Moğol araştırmaları hız kazanmaya başlamıştır. Maalesef, bu araştırmalar Türkiye’de halen istenilen seviyeye ulaşamamıştır.

İşte Tuncer Gülensoy ve Paki Küçüker tarafından telif edilen “Eski Türk-Moğol Kişi Adları Sözlüğü” isimli eser Türkiye’deki emekleme aşamasında olan Türk-Moğol araştırmalarına büyük ölçüde katkı sağlayacak türdendir. Ahmet B. Ercilasun’un “Gülensoy’a Sunuş Yazmak” adını taşıyan “Sunuş”  kısmında eser hakkında kısa bir değerlendirme yapıldıktan sonra kişi adlarının tarih ve dilbilim açısından önemi üzerine dikkat çekilmiştir.

Eserin “Giriş” kısmında ise Türklerde ve Moğollarda “ad verme” geleneği örnekler yoluyla açıklanmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra Türklerde ve Moğollardaki kişi adlarının mitolojik, kültürel, dini ve askeri yönü hakkında ilginç bilgiler verilmiştir. Ayrıca eserde takip edilen usûl ve çalışmanın zorlukları hakkında da bir takım değerlendirmelerde bulunulmuştur. *İlhan Aslan

Bilge Kültür Sanat Tel:(0212) 520 72 53

 

0Shares

Bir cevap yazın