Avrupa Hunları Tarihi

hunlar

Avrupa Hunları Tarihi Çin kaynaklarında “hiugn-nu” diye anılan Asya Hunlarının aynı kavme mensup oldukları bilinen bir gerçektir. <Kurat 1992, s.13>

Orta Asya’dan ayrılarak batıya gelen Türk kavmi olarak bilinen Hunlar, Avrupa’nın demografik yapısının büyük ölçüde değişmesine sebep olmuştur. Kavimler göçünü balatan Hunlar, Cermen kavimlerinin batıya doğru hareketine sebep olmuş, Doğu ve Batı Roma İmparatorluklarının kaderini belirlemişlerdir. <baştav 2002, s.22>

MS 350 CİVARINDA Orta Asya’dan batıya doğru harekete geçen Hunlar ilk olarak Aral gölü ve Don nehri arasındaki sahalarda yaşayan ALANLAR’ı mağlup ettiler. Ardından o sırada Dinyester Nehrinin sol yakasında yaşayan Ostrogotlatrı yurtlarından sürerler. Bir yandan Karadeniz’in kuzeyinden batı doğru ilerleyen Hunlar diğer taraftan kafkasya üzeriden Anadolu’ya girerek Antakya ve Urfa’ya kadar ilerler. <Rasonyi 1993, s.69>

Hunların önünden kaçarak Roma İmparatorluğunun Trakyadaki arazilerine yerleşen Gotların sebep olduğu karışıklık yüzünden Valens’in çıktığı sefer hezimetle son bulur. 378 yılında Edirne yakınlarındaki savaşta imparator hayatını kaybeder. I.TEODOSİOS zamanında Got ve Alan birlikleriyle beraber Hun kıtaları da ordu hizmetine alınarak imparatorluğun değişik bölgelerine yerleştirilir. HUNLARIN 380’DE PANNONİA’DA BULUNDUKLARINI bulunduklarını bilmekteyiz. Nitekim Viyana bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda Hunlara ait kafa tasları ve s,lah kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. <Rasonyi 1993 s.69>

Uldin döneminde Hunlar, Karpatları aşarak bugünkü Macaristan sahasını zapt ederler. Bu devirde Hunlar bir yandan Doğu Roma İmparatorluğunu baskı altında yutmaya çalışırken diğer yandna kendilerininde rakibi olan barbar kavimlere karşı Batı Roma İmparatorluğu ile ittifak yapmak yolunu seçerler. Batı Roma’nın yardım talebi üzerine gönderilen Hunlar sayesinde general Stilicho 406 yılında Floransa yakınlarında Fiesole’de Gotları bozguna uğratır. <Baştav 2002, s.872Z

ATTİLA <434-453> DÖNEMİNDE, ÇEŞİTLİ BOYLAR halinde kendi liderlerinin idaresinde faaliyette bulunan bütün boyları birleştirerek, sınırları Danimarka’dan İran’a kadar uzanan merkezi bir devlet meydana getirir.  <kurat 1992, s.20-21>

434 yılındaki Margus Anlaşmasıyla Doğu Roma imparatorluğunu haraca bağlayab Attila, 440-442-447-448  yıllarındaki Balkan seferleri sonrasında II. Teodosios’u 408-457, barışın temini için ödenen vergiyi birkaç daha artırmak zorunda kalır. <Ahmetbeyoğlu, 2002, s.903,905-906>

II. Teodosios’un halefi Markianos 450-457 Hun Liderinin batı yönüne gitme niyetini bildiğinden imparatorluk için ağır bir yük oluşturan yıllık vergiyi artık ödemeyeceğini ilan eder.

Gerçekten de Attila’nın gözü batıdadır. Kendisine evlilik teklifinde bulunan Batı Roma İmparatoru III. VALENTİNİANUS’un kız kardeşi HONORİUS’un teklifini kabul eden HUN BAŞBUĞU, çeyiz olarak imparatorluğun yarısını talep eder bu isteği reddedilince sefer hazırlığına balar. 451 yılı yazında Alan ve Vizigot kuvvetleriyle desteklenen Aetius komutasındaki batı roma ordusu ile Ostrogot ve bazı kabilelerin desteklediği Attila idaresindeki Hun ordusu kuzeyde Fransa’da yer alan Chanpagne bölgesindeki CHALOS savaşında karşı karşıya gelir. Savaşın sonunda kazanan olmaz.

Ertesi yıl Alpleri aşarak İtalya’ya giren Attila karşısında , müttefiklern desteğinden yoksun Roma ordusu hiçbirşey yapamaz. Roma önlerine gelen Attila, 410 yılında Vizigotların yaptığı ve 455 yılında Vandalların yaptığı gibi şehri ele geçirip yağmalamak yerine kendisine barış ricasından bulunan Papa I. Leo <Büyük Leo> 440-461 başkanlığındaki Roma heyeti ile yaptığı görüşmelerin ardından bir anlaşma yaparak geri döner. <Baştav 2002, s.872 – Rasonyi 1993 s.71>

Sonra Macaristan’a dönen Attila Doğu Roma İmparatorluğu na bir elçi gönderir, Elçiler Hunlara ödenen haracın ödenmemesi durumunda sonucunun çok ağır olacağı bildirilir. Ancak Markianus’u Attila’nın gazabından kurtaracak bir gelişme olur. 453 yılında Ildiko adlı bir kadınla evlenen Attila gerdek gecesi şiddetti bir burun kanaması sonucu ölür. <BAŞTAV 2002, S.872; rASONYİ 1993, S.71; Ahmetbeyoğlu 2002, s.914-915>

Bir diğer rivayete göre Burguva Kralının kızı Ildiko gerdek gecesi Allila’yı zehirlemiştir. Ve Attila ölmeden önce yanına komutanlarından birini çağırarak söyleyeceklerimiz yazın der.

BİR TÜRKÜN ÜÇ ŞEYİ OLACAK AMA ÜÇÜNEDE GÜVENMEYECEK.

AT

AVRAT 

SİLAH” <arif hoca 2014, istanbul>

Attila’nın ölümünden sonra Hunlar parçalanır. En büyük oğlu Ellak Cermen kavimleriyle yaptığı NEDAO savaşında ölür. “Hunlar, Gepidkralı Ardarikkarşısında mağlup olur.”

Attila’nın geride kalan İki oğlu Dengizik ve İrnek idaresinden Karpatları aşarak Karadeniz’in kuzeyindeki sahalara yerleşirler. Doğu Roma İmparatorluğuna barış teklifinde bulunur ancak bu teklif ciddiye alınmaz. Bu saygısızlığı karşı ROMA’ya karşı sefer düzenleyen Dengizik, 468 yılında Doğu Roma ile yapılan savaşta esir edilerek İstanbul’a götürülür ve idam edilir.

Avarların yurtlarından çıkardığı Sabirlerin saldırısına uğrayan Oğuzların arazilerine  girmesi üzerine İrnek idaresindeki HUNLAR, Tuna’nın sağ sahilindeki İmparatorluk arazisine sığınır. Doğu’da Oğurlar tarafından sıkıştırılan Hunların İstanbul yönetimi ile anlaşmaktan dışında bir seçeneği yoktur. Dobruca’nın kuzeyine yerleştirilen Hunlar artık İmparatorluk tebaası haline gelirler. <baştav 2002, s.873-874>

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

83 + = eighty nine

Pin It on Pinterest