Anadolu’nun Fethi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Anadolu’nun Türkler Tarafından Fethi: Anadolu binlerce yıllık tarihi boyunca, Asya ve Avrupa’yı Afrika’ya bağlayan jeostratejik konumu nedeniyle, doğudan ve batıdan çeşitli kavimlerin istilasına uğramıştır. “Fransa Kralı Saint Louis’in katıldığı İkinci Haçlı Seferinin tarihini yazan Fransız Papaz Odon de Deuil, Anadoludaki Türk hakimiyetindeki yerlerden ‘Turchia/Turqie’ (Türkiye) diye söz etmektedir. Fransız Keşiş Simon de Saint-Quentin’de daha sistematik bir şekil alan Türkiye adı, sonrada Batılı kaynaklarda kullanılmaya devam edecektir.

anadolunun-fethi

Türklerden önce Araplar, iki asır boyunca karada ve denizde, Anadoluyu fethetmek ve İslam dünyasının rakibi olan Bizans İmparatorluğunu çökertmek için, savaşmalarına rağmen bunu gerçekleştirememişlerdir. Anadolu’nun Türkiye oluş süreci, olayların seyri çerçevesinde  iki dönemde incelemek mümkündür.

1- Bizans’ın mukavemetinin kırıldığı 1071 Malazgirt zaferi öncesi ve sonrası olmak üzere iki evrede gerçekleşmiştir. Bu süreç tamamen bir devlet politikası olarak Selçuklu sultanlarıyla, onların hizmetinde bulunan Türkmen beyleri tarafından yönetilmiştir.

2- 1220’lerde Türkistan’da başlayan Moğol istilası önünden kaçan göçebe ve yerleşik ahalinin, ilk dönemdekine benzer yoğunlukta adeta sel gibi aktığı göçler dönemidir.  Büyük önem arz eden bu Türkmen göçleri sonucunda Anadolu’nun uç bölgelerinin de fethedilmesiyle demografik değişim süreci tamamlanmış oldu. Nitekim bu sayede, Anadolu’nun batı bölgelerini de vatanlaştıran nüfus yoğunluğu ve kültürel miras, Selçuklular tarihe intikal ettikten sonra Osmanlı beyliğini üç kıtada, Akdeniz havzasında bir cihan devletine taşıyacak gücünde kaynağını teşkil etmiştir.

Türklerin Anadolu’yu fethi askeri olarak, Çağrı Bey’in 1018 yılında Anadolu’ya gerçekleştirdiği keşif akınıyla başlar.

PASİNLER SAVAŞI

Pasinler Savaşı, düzenli Selçuklu ordularının Anadolu’da kazandığı ilk büyük savaş olması sebebiyle önemlidir. Bizans İmparatorluğu ile ilk anlaşma bu savaştan sonra yapılmıştır. <1048>

MALAZGİRT SAVAŞI

26 AĞUSTOS 1071 CUMA günü öğleden sonra, Türklerin tekbir, kös, ve boru sesleri arasında hücuma geçmesiyle, tarihin tanıklık ettiği en büyük muharebelerden biri başlamış oldu. Selçuklar TURAN taktiğine göre önce geri çekilip sonra kanatlardan hücuma geçerek düşmanı çembere almak süretiyle imha ettiler.

Bizans’ın, Türklere karşı çıkardığı bu en kuvvetli ordusunun Malazgirt Ovasında perişan edilmesiyle  Türkmen göçleri karşısında direnci tamamen kırılmış; Malazgirt Zaferi Anadolu’nun kaderini belirleyen büyük bir zafer olarak tarihe geçmiştir.

Azerbaycan, son durağı Anadolu olan Oğuz göçlerini bu ülkeye sevk eden bir kanal ve köprü vazifesi görmüştür“.

KISA KISA ÖZET

ANADOLU’ya ilk Türk akınları Tuğrul Bey zamanında yapılmıştır.

Malazgirt sonrası Anadolu’da kurulan beylikler

Saltuklular

Danişmendliler

Mengücüklüler

Ahlatşahlar <Sökmenliler>

Artuklular

Dilmaçoğulları

– Dilmaçoğulları Beyliği Güneydoğu Anadolu Bölgesinden kurulmuştur.

– Malazgirt Savaşından Sonra,

Bizansın mukavemeti kırılmış ve Türklerin yerleşimi hızlanmıştır.

Anadolu’nun etnik yapısı değişmeye başlamıştır

Anadolu’da Türk beylikleri kurulmaya başlanmıştır

Bizans, yapılan anlaşmada Selçuklu tabiyetini kabul etmiştir

– Türk Göçlerinin Mahiyeti

Türk Göçü yurt bulma amacına yöneliktir.

XI-XIII. Yüzyıllar arası süreklilik arzetmiştir

Göçler geri dönüşsüzdür

Göçler aile ve çocuklarıyla topyekün olmuştur

– Türkler Anadolu’ya gelmeden önce buraya Bizans hakimdi.

– Danişmendliler 1071-1178 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir.

– Tarihi rolü itibariyle en etkili beylik Danişmenliler olmuştur.

– Anadolu’nun kıyı ve batı bölgelerinin fethini geciktiren gelişme “haçlı seferleri”dir.

– Çağrı Bey, 1015-1021 yılları arasında Doğu Anadolu’ya bir keşif seferi düzenlemiştir.

– Bizans İmparatorluğunun sınırları Türkler Anadolu’ya girmeden önce Azerbaycan ve Kafkasya ya kadar uzanmaktaydı.

– Yurt bulmak zorunda olan Türkmen boyları, Tuğrul bey, Melihşah ve Alp Arslan  tarafından Anadolu’ya sevkedilmişlerdir. 

– Anadolu, İlk Türk akınları sırasında Bizans İdaresinde bulunuyordu

 

kaynak: Türkiye Selçuklu Tarihi, Doç. Dr. Adnan Çevik

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


+ fifteen = seventeen