Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti Sultanları

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti Sultanları, Türkiye Selçuk Devletin’de Hükümdarın erkek çocuklarına “melik” denir. Melikler görev yaparken onlara yardımcı olan devlet adamlarına “Atabey” adı verilmiştir.

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti Sultanları

( 1075-1308) Türkiye Selçuklu Devleri Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznik’te kuruldu. Bizans’taki iç karışıklıklar sayesinde kısa sürede sınırları genişledi. Adana ve Antakya’yı aldı. Suriye seferinde savaşı kaybetmiş savaş meydanında ölmüştür.(1086)

I. KILIÇ ARSLAN (1092- 1107) : Anadolu’da düzeni yeniden sağladı  Çaka bey’in kızıyla evlenmiş böylece denizlerde de başarı göstermiş.  Çaka beyi Bizans entrikaları sonucu öldürtmüş.  Bu olay Anadolu siyasi birliği sağlama yolunda ilk adımdır.  I.Haçlı seferinde haçlılarla mücadele etmiş ancak başarılı olamamıştır.  Başkenti İznik’ten Konya’ya taşımıştır.  Danişmentlileri kendisine bağlamıştır.

I. MESUD (1116-1155):  II.Haçlı seferinde Anadolu’yu başarıyla savunmuştur.  İlk bakır para bastırıldı  Anadolu’da bayındırlık faaliyetleri başladı.

II. KILIÇ ARSLAN (1155-1192)  Anadolu siyasi birliğini kurmaya çalışmıştır.  Danişmentlileri ortadan kaldırdı.  Altın ve gümüş para bastırılmıştır.  Ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırdı  Bizans’la Miryokefalon savaşı (1176) yapılmış bu savaşı Anadolu Selçukluları kazanmıştır.

Miryokefalon Savaşı (1176) Sebepleri:  1. Türkiye Selçuklu Devleti’nin sınırlarının genişlemesi 2. Bizans’a karşı Türkmen akınlarının sürmesi 3. Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan çıkarmak istemesi

Miryokefalon Savaşı (1176) Sonuçları:  1. Artık Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atma ümidi sona erdi. 2. Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu olacağı anlaşılmıştır. 3. Avrupalılar bu savaştan sonra Anadolu’dan “Türkiye ”diye bahsetmeye başlamışlardır. 4. Bizans İmp. Saldırı durumundan savunma durumuna geçti. 5. Bu zafer III. Haçlı Seferi’nin önemli sebeplerinden biri oldu.

II. Kılıç Arslan : Miryokefalon Zaferi’nden sonra; 1. Danişmentlilerden Malatya’yı, 2. Ermenilerden Çukurova bölgesindeki bazı kaleleri, 3. Bizans’tan da Kütahya ve Eskişehir’i alarak sınırları genişletti. Büyük Selçuklu Sultanı Sencer’in ölmesi üzerine Türkiye Selçukluları tam olarak bağımsız oldular.

I. GIYASEDDİN KEYHÜSREV (1192-1196)-(1205-1211)  İznik Rum Krallığı ile antlaşma yaparak batı sınırını güvenlik altına aldı.  Samsun ve çevresini ele geçirildi. (Böylece devlet kara devleti olmaktan çıkmış oldu)  1207 yılında Antalya’yı aldı.  Venediklilerle ticaret antlaşması yapıldı  Antalya’da deniz ticaret filosu kuruldu

II. SÜLEYMAN (RÜKNEDDİN) ŞAH:  1196-1204  Saltukoğulları beyliğine son vermiştir. Çukurova bölgesinde hüküm süren Ermenilerle savaştı.

I. İZZEDDİN KEYKAVUS 1211-1220  Trabzon Rum İmparatorluğu’nun elinden Sinop’u aldı(1214)  Anadolu’yu ticari yönden kalkındırdı.  Karadeniz ve Akdeniz’de denizciliği ve deniz ticaretini geliştirdi.

I. ALAEDDİN KEYKUBAT: 1220-1237  Her bakımdan devlet en güçlü hale geldi.  Mengücek ve Artukoğullarına son verdi.  Kalonoros (Alâiye=Alanya) kalesini almış ve burada bir tersane kurmuştur  Trabzon kuşatıldı fakat alınamadı.  Kırım Suğdak Limanı’nı ele geçirdi.  Yabancılara ticaret kolaylığı sağlanmış Anadolu ticaret merkezi haline getirilmiştir.  Ticarette güvenliği sağlamak amacıyla kervansaraylar yapıldı  Harzemşahlarla Yassı çemen savaşı(1230) yapıldı.  Anadolu Moğol istilasına açık hale geldi.

Yassı Çimen Savaşı(1230) Sebepleri: 1. Celâleddin Harzemşah’ın Alaaddin Keykubat’ın dostluk teklifini kabul etmemesi. 2. Harzemşah hükümdarı Celâleddin Harzemşah’ın Ahlat’ı işgal etmesi.

Yassı Çimen Savaşı(1230)  Sonuçları:  1. Savaşı Türkiye Selçukluları kazandı. 2. 1231 yılında Celâleddin Harzemşah ölünce Harzemşahlar devleti yıkıldı. 3. Moğollar için Anadolu yolları açılmış oldu. 4. Moğollar 1231 yılında Anadolu’ya gelerek Sivas’a kadar ilerlediler.

YIKILIŞI: I. Alaaddin Keykubat ölünce yerine oğlu II.Gıyaseddin Keyhüsrev geçmiş böylece devlet hızla çöküşe geçmiştir.  Merkezi otoritenin zayıflaması ile “baba ishak isyanı” çıkmış  Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşı(1243) ile Anadolu Moğolların etkisinde kalmış.  Beylikler bağımsızlıklarını ilan etmiş.  1308’de II.M

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


seventy seven − 68 =