Bilgi berekettir

atahun, haber, kültür, türk dünyası, türkiye rehberi, tarih, gezi

Ahmed Yesevi'nin Türkmenistan'da bir heykeli
Türk Tarihi

Ahmed Yesevi’nin En Güzel Sözleri

Ahmed Yesevi En Güzel Sözleri

Hoş görmemekte âlimler sizin dediğiniz Türkçeyi / Ârifl erden işitsen açar gönül ülkesini / Âyet hadis anlamı Türkçe olsa uygundur / Anlamına yetenler yere koyar börkünü

Miskin, hâlsiz Hoca Ahmet yedi atana rahmet/ Fars dilini bilir ama Türkçeyi güzel söyler. Mısralarda açıkça görüldüğü gibi Ahmet Yesevî, âyet ve hadislerin Türkçe manasının söylenmesinin uygun olacağını savunmaktadır.

 • Ümmet olsan, gariblere uyar ol
 • Âyet, hadisi her kim dese duyar ol.

 • Gönlüm katı, dilim acı, özüm zalim
 • Kur’ân okuyup amel kılmıyor sahte âlim

 • Ahmed Yesevi'nin Türkmenistan'da bir heykeli
  Ahmed Yesevi’nin Türkmenistan’da bir heykeli

  ‘Fe’l-ya‘lemûne’l-âlimûn’u okur âlim

 • Manasını bilmeyen onun olur zalim
 • Manasını anlayanların giysisi aba
 • Âlim değil, câhildir o, dostlarım!…
 • ‘Ben âlimim’ der kitap okur ama mana okumaz
 • Birçok âyetin manasını asla bilmez
 • Kibir ve ben benliği dine uymaz
 • Âlim değil, câhildir o, ey dostlarım!

 • Âlim odur kış boyu oturup tahsil eylese

 • Gece gündüz Rabb’ine ağlasa
 • ‘Fe’l-yedhakû’ âyetini tefsir eylese
 • Öyle âlim gerçek âlim olur, ey dostlarım!

 • Firavn, Karun şeytan sözünü sıkı tuttu
 • Bu sebepten yer yarıldı onu yuttu
 • Mûsâ Kelîm öğüt verici olup sözler söyledi
 • Kulak tutmayan o iki öldü murdar

2 COMMENTS

LEAVE A RESPONSE

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventy six − = seventy

Pin It on Pinterest