Cts. Nis 4th, 2020

Türk Büyüklerinden Özlü Sözler

5 min read

Türk Büyüklerinden Özlü Sözler, Yunus Emre’den; Ben ay’ımı yerde buldum / Ne işim var gökte benim/ Bana rahmet yerden yağar/ Benim yüzüm yerde gerek… Yusuf Has Hacip’ten; İyi nam ve şöhrete adının yayılmasını istersen, bey, şu beş şeyi kendinden uzak tutmalısın. Birincisi acelecilik, ikincisi cimlirik, üçüncüsü hiddettir; bunlara karşı mukavemet et, mağlup olma. Bir bey için fena olan şeylerin dördüncüsü inatçılıktır. Ona yakışmayan bu şeylerin beşincisi de şüphesiz yalancılıktır. Kötülük cahillikten doğar. Hastalıklar ve kötülükler hep aynı noksandan ileri gelir. Fakat tedavi ile hastalara şifa verilebilir; terbiye ile kötüler iyi edilebilir ve okutmak yolu ile de bilgisizlere bilgi verilmiş olur. Kötülük zehirdir, o zehiri yeme; zehir yiyenin hayatı mahvolur.

 

türk-büyüklerinden-özlü-sözler

Tonyukuk’tan

Ey Koca ve Yüce Türk! Devşirmeler Seni Devşirmeden, Sen Aklını Başına Devşir…

Muhsin YAZICIOĞLU’ndan

Haksız Davalarda Sultan Olacağıma, Haklı Davamda Tek başıma Olurum.

Ahmed Yesevi’den

Rabbi’m yâdı ulu yâddır, söyler olsam
Ballar gibi tatlı olur dilim benim.
Kendim fakir ikrar ettim, oldum hakir
Kanat çırpıp uçar kuş gibi gönlüm benim.

Düşüm uzar, burak tozar, gitse Pazar
Dünya Pazar, içine girip kullar azar.
Başım bizar, yaşım sızar, kanım tozar
Adım Ahmed, Türkistan’dır ilim benim.

 

Osman SEZGİN’den

Tenkide “tahammül” etmeyen, “terakki” edemez.

turk-buyuklerinden-ozlu-sozler

Şeyh Edebali’den

“Oğul insanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Avun oğlum avun. Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın, ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilemezsen sabah rüzgarında savrulur gidersin…

Öfken ve nefsin bir olup aklını yener. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler ancak senin fazilet erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. Açık sözlü ol, her sözü üstüne alma. Gördün söyleme, bildin bilme, sevildiğin yere sık gidip gelme…

Üç kişiye acı:

– Cahiller arasındaki alime

– Zenginken fakir düşene

– Hatırlı iken itibar kaybedene

Unutma ki yüksekte yer tutanlar, aşağıdaki kadar emniyette değildir. Haklı olduğunda mücadeleden korkma…

Bilesin ki atın iyisine DORU,

Yiğidin iyisine DELİ derler.”

turkbuyuklerindeozlusozler

Hz. Ali’den

Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun…

 

Ziya Gökâlp

Deme bana Kayı, Oğuz, İlhanlı,
Türküm; Bu ad her ünvandan üstündür
Yoktur Azer, Kırgız, Özbek, Kazanlı,
Türk Milleti bir bölünmez bütündür

 

Aşık Sefai’den

Gündüz güne teslim oldum, geceler aya tutsak
Irmaklarda toy olurken, dereler çaya tutsak
Bilir misin ey sevgili, bu garip neye tutsak
İnsanoğlu gizli sırdır, özünden öz alınmaz

 

Divani iken imdadıma yetseler,
Saraya konuktur deyip ditseler,
Abu hayat deyu, ikram etseler,
İç deseler, içmem yari görmeden…

Naçarıda deli gönül naçarı,
Gönül istemiyor yüksek uçanı,
Cennet kapısını açıp içeri,
Geç deseler, geçmem yari görmeden…

turk_buruklerinden_ozlu_sozler

 

Fatih Sultan Mehmed

Sultan Mehmet 12 yaşına geldiğinde babası Sultan Murat oğluna tahti bırakıp Manisa’ya inzivaya çekilir.Bu haber üzerine hristiyanlar Osmanlı tahtında bir çocuk olduğu için Haçlı ordusu toplayıp Osmanlının üzerine saldırmaya karar verir. Bu olayı haber alan Sultan Mehmet babasını çağırır fakat babası artık sensin diye gelmez. Bunun üzerine Sultan Mehmet babasına şu tarihi mesajı yollar:

Baba,
Eğer Padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz ,
yok eğer padişah ben isem size emrediyorum gelip ordunun başına geçiniz.

 

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır.
Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi.

 

BİLGE-KAĞAN’ın Öğütleri:

Bilge Kağan, altıncı yüzyılın başlarında, yedinci yüz yılın ortalarında, Mancur’ya dan İran’a kadar uzanan geniş bölgede, Asya’nın hakimi olmuş, Orhun Abideleri denilen “Ebedi taşa” da ”Türk Milletinin, Türk devletinin adı, sanı yok olmasın” yazdırmıştır.

“Ey Türk Oğuz Beyleri! Bu sözümü iyi işitin! Üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe biliniz ki, Türk milleti, Türk yurdu, Türk devleti, Türk töresi bozulmaz. Ey ölümsüz Türk milleti! Kendine dön! Milletin adı sanı yok olmasın diye, Türk milleti için, gece gündüz uyumadım, gündüzleri oturmadım. Kardeşim Kül Tigin ile ölesiye çalıştım. Birleşen milleti dağıtmadım. Türk Kağan Ötükende oturursa, Türk yurdunda sıkıntı olmaz. Ben Ötükende oturarak tek başına yurdu idare ettim. Çinlilerin değerli hediyelerine kapılmadım. Buna kapılan ne kadar Türk’ün öldüğünü, Çin boyunduruğuna girdiğini unutmadım. Tanrı yardım etti, Türk kağanı oldum. Dağılmış milletimi topladım. Fakir milletimi zengin ettim. Azalmış milletimi çoğalttım. Atalarıma layık bir evlat olmağa çalıştım. Ecdadımız törelerine öyle bağlı idi ki, bununla milleti mutlu ettiler. Onlar bilge kağandılar. Sonradan bilgisiz, beceriksiz kağanlar, Çinlilerin hilesine kandılar. Türk milleti, zengin ülkelerini kaybettiler. Türk kağanların cihanı tutan haşmeti maziye karıştı. Bu yüzden Türk yöneticileri köle, Türk kızları da cariye oldu. Türk adı yerine Çince isim kullandılar. Bu utanç vericidir. Yüce Tanrı, Türk’ün bu haline acıdı, babam İlter Kağanı Türklere Kağan yaptı. Babamın Türk ordusu kurt, Türk düşmanları koyun oldu. Kurt önünden kaçan koyunlar dağılıp gittiler.

Babam, Doğudan Batıya at koşturdu. Türkleri birleştirdi, Türk devletini ihya etti. Ben zengin ve parlak bir millete Han olmadım. Kardeşim ve yeğenlerimle birlikte yemin ettik, Türk milletinin, Türk devletinin adı, sanı yok olmasın diye gündüz oturmadım, gece uyumadım, çalıştım.”

 
Sait Halim Paşa‘dan
 
Cemiyetin aklı inancından, sosyal nizamı ahlakından, siyasetide sosyal nizamından doğar.


21 thoughts on “Türk Büyüklerinden Özlü Sözler

  1. Oğul insanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Avun oğlum avun. Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın, ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilemezsen sabah rüzgarında savrulur gidersin…

Bir cevap yazın

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Yandex.Metrica Flag Counter