Sal. Nis 7th, 2020

KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

2 min read

kapak_CMYK kopyaSahibi ve Yayın Yönetmeni:

Dr. Osman SEZGİN hocamıza ait olan KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisinin yeni sayısı çıktı. 

 

 

 

 

 http://www.kalemacademy.com/ 

 

İşte Yeni Sayının Makaleleri

BU SAYININ MAKALELERİ
| On the first issue | Başlarken |
Nihal TUNCA – Senar ALKIN ŞAHİN – Aytunga OĞUZ
Öğretmenlerin Eğitim İnançları ile Meslekî Değerleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Teachers’ Educational Beliefs and Professional Values
Özet | Abstract | Tam Metin
Salih USLU
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Karakter Eğitimine İlişkin Görüşleri
Opinions of the Pedagogical Training Certificate Program Students About The Character Education
Özet | Abstract | Tam Metin
Ayşegül KADI – Osman Ferda BEYTEKİN
Okul Kültürü ve Örgütsel Muhalefet Davranışları Arasındaki İlişkinin Meslekî Değerler Aracılığıyla Araştırılması
A Research on the Partial Mediating Effect of Professional Values in the Relationship Between Organizational Dissent Behaviors and School Culture
Özet | Abstract | Tam Metin
Hüseyin ÇALIŞKAN – Zafer TANGÜLÜ – Saliha SEVER
Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Araç-Gereç Yeterlikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Ortaokul Öğrencilerinin Durumlarının İncelenmesi
Development of Social Studies Lesson Instruments Efficacy Scale and Investigation of Elementary School Students’ Situations
Özet | Abstract | Tam Metin
Ceyhun DEMİRKOLLU – Kudret ALTUN
Bilgi Kuramında “Kuantum Yaklaşımı” Yöntemi
“Quantum Approach” Method in Information Theory
Özet | Abstract | Tam Metin
Aycan ÇİÇEK SAĞLAM – Çağla TOPÇU
9. Sınıf Rehberlik Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
9th Grade Students’ Opinions About The Effectiveness Of Guidance Programs
Özet | Abstract | Tam Metin
Hale ERDEN
Exploring Issues in Understanding Qualified Teacher Status in Initial Teacher Training: Case from Leeds University
Başlangıç Öğretmen Eğitiminde Nitelikli Öğretmen Statüsünü Anlamaya İlişkin Sorunları Belirlemek: Leeds Üniversitesi Örneği
Özet | Abstract | Tam Metin

Bir cevap yazın

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Yandex.Metrica Flag Counter