Paz. Haz 16th, 2019

sizden birinizin

1 min read

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî, Şu’abü’l-Îman, 4/334.

Atahun

Name

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.