İslam’da ruhbanlık yoktur

Ne Varlığasevinirim

NE VARLIĞA SEVİNİRİM NE YOKLUĞA YERİNİRİM

9 Haziran 2018

Dünya bir “dâr-ı imtihan”dır. Yaşam ise imtihan gereği; nimet ve musibetler bakımından her an değişime gebedir. Yüce Allah bu gerçeği; “And olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksiltmeyle deneriz. Sabredenleri müjdele.” (Bakara, 2/155.) ayetiyle ifade etmiş, Peygamberimiz ise bu konuda şöyle buyurmuştur: “Müminin (dünya hayatındaki) durumu rüzgârın (bir […]

Read More

Pin It on Pinterest