hunlar | |
Hunlar Türk mü, Hunlar, Hunlar Türk, Hunlar Türk müdür, Hun Türkleri, Asya Hunları

Hunlar Türk mü?

Hunların Türk olup olmadığı hakkında çok farklı görüşler olsa da Hunların Türk olduğu değişik kaynaklarda da geçmektedir. Özellikle Çin Kaynaklarında Hunlar Türk, Bizans kaynaklarından Hunlar…

Kırım Neresidir?

KIRIM HAKKINDA BİLGİ? Karadeniz’ın kuzeyinde bulunan Kırım yarımadası üzerine kurulu Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında ihtilafa neden olan alt ulusal birim. Ukrayna tarafından ülkenin en…

Hun Türkleri

Hun Türkleri Devleti’nin yıkılmasından sonra, önce Aral Gölü dolaylarına, daha sonra Ural ve Volga ırmakları arasına yerleşen Hunlar, 4. yüzyıl ortalarında tekrar batıya doğru göçe…