büyü

büyü sihir günahmıdır

Sihir yapmak, yaptırma günah mıdır?

15 Eylül 2018

Sihirin hakikati var mıdır? Bu işlerle uğraşanların dinî bakımdan durumları nedir? Sihir veya büyü literatürde el çabukluğu, göz boyama ve yaldızlı sözler söyleme yoluyla gerçekleştirilen hile ve aldatma işi ya da şeytanla yakınlık kurup ondan yardım alma ve nesnelerin şeklini değiştirme iddiası şeklinde tanımlanmıştır. (Bkz. “Sihir”, DİA, XXXVII, 170-172). Sihir faaliyetlerinin, dini değerlerle bir bağlantısı […]

Read More

Pin It on Pinterest