Aziz Georgios

KARAGEDİK KİLİSESİ

Karagedik Kilisesi

9 Haziran 2018

Karagedik Kilisesi  Yapı dört serbest destekli, gelişmiş kapalı Yunan Haçı tipinde inşa edilmiştir. Kilise, kuzey duvarı hariç tamamen yıkılmıştır. Orijinalde merkez mekân dört paye üzerinde yükselen pandantifli bir kubbe, diğer mekânlar ise beşik tonozlarla örtülmekteydi. Apsis, içten at nalı, dıştan yedi cepheli, yan apsisler ise, iç ve dıştan yuvarlaktı. Kademeli kör kemerlerle bölünen kuzey cephede […]

Read More

Pin It on Pinterest