KAZA VE KADER

9 Haziran 2018 admin 0

Kader ve kazâya iman yüce Allah’ın ilim, irade, kudret ve tekvîn sıfatlarına inanmak demektir. Bir başka deyişle bu sıfatlara inanan kimse, kader ve kazâya da […]

Allah (cc)

4 Haziran 2018 admin 0

Allah (cc) Allah da buyurmuştur ki: iki ilâh tutmayın o ancak bir ilâhdır, onun için benden yalnız benden korkun. (Nahl, 51) Allah nezdinde hak din […]

Görsel Yok

Allah, sizden birinizin

4 Haziran 2018 admin 0

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî, Şu’abü’l-Îman, 4/334.

ALLAH, İBADETLERDE SAMİMİYET İSTER

1 Haziran 2018 admin 0

ALLAH, İBADETLERDE SAMİMİYET İSTER “Kitab’ın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak indirdik. […]

ALLAH, AKRABALIK BAĞLARINI KORUMAMIZI EMREDER

26 Mayıs 2018 admin 0

“Onlar, Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah’ın korunmasını emrettiği bağları (iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri) koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte […]