Alçı kelimesinin anladı nedir

alçı-mühür1

Alçı kelimesinin anladı nedir?

14 Eylül 2018

Alçı kelimesinin anladı nedir ? “Kırmızı” mânasına gelen al kelimesiyle +çı ekinden meydana gelen bu terim, “resmî evraka damga-nişan vuran kimse” anlamını taşımaktadır. Reşîdüddin, Gazan Han’ın idarî reformları ile ilgili olarak verdiği bir kayıtta alçılardan bahsetmekte ve bunların ellerindeki damgayı bir menfaat karşılığı kullanmalarının yasaklandığını belirtmektedir. İlhanlılar zamanında han tarafından verilen emirler usulüne uygun olarak […]

Read More

Pin It on Pinterest