Akça Koca Kimdir? (ö. 728/1328)

14 Eylül 2018 admin 0

Akça Koca Kimdir ? Osman Gazi’nin silâh arkadaşlarındandır. Torunu Gebze kadısı Fazlullah’ın Rebîülevvel 838 (Ekim 1434) tarihli vakfiyesine göre babasının adı Abdülmelik b. Abdülfettâh’tır (TSMA, […]