AHMET HAMDİ AKSEKİ

AhmetHamdiAkseki

AHMET HAMDİ AKSEKİ

9 Haziran 2018

AHMET HAMDİ AKSEKİ Osmanlı’nın son dönemlerinde devlet siyasi ve iktisadi pek çok problemle boğuşuyor ve birçok cephede neredeyse yedi düvelle savaşıyordu. Bu gibi sebeplerle medreselerde sıkıntılar baş göstermiş olsa da, bu büyük ilim ve irfan çizgisini devam ettirebilecek ve Cumhuriyet dönemine taşıyacak evsafta bazı alimler yetişiyordu. İşte Osmanlı medreselerinin son dönemlerinde yetişen sahip olduğu ilmî […]

Read More

Pin It on Pinterest