3

Cinsel gücü artıran besin, Sarmısak

Cinsel gücü artıran besin, Sarmısak

Kas 14, 2017

Cinsel gücü artıran besin, Sarmısak: A1, B1, C kükürtlü yağı içerisinde bol miktarda akil sülfür bulunur. Sarımsağın en önemli özelliği insana canlılık vermesi, hem kadın hem de erkeklerde cinsel gücü artırmasıdır.

Read More
Ceviz-in-faydaları

CEVİZ’İN FAYDALARI

Kas 14, 2017

CEVİZ’İN FAYDALARI: Cevizin İnsan vücuduna ve sağlığına olan faydası saymakla bitmez. Bilir kişilerin saydığı aşağıdaki maddeleri dikkatlice okunmanızı tavsiye ederiz. 1-Ceviz, Omega 3 (alfa-linolenik asit) açısından en zengin ağaç yemişidir. Yüksek Omega 3 alımının, kalp-damar hastalıkları riskini azalttığı belirlenmiştir. (PAN 2012) 2-Akdeniz tipi beslenmenin önemli bir parçası olan ceviz, kalp hastalıkları riskinin yüzde 30, inme […]

Read More
cinsel-gücü-artıran-baharat

CİNSEL GÜCÜ ARTIRAN BAHARAT

Kas 14, 2017

CİNSEL GÜCÜ ARTIRAN BAHARATLAR; Yemeklere koku ve tat katmak amacıyla kullanılan kişniş, cinsel gücü artırıyor. Dr. Ömer Coşkun, bu baharatın günde 1 tatlı kaşığı düzenli olarak tüketildiğinde cinsel sorunları düzeltebileceğinin altını çizdi. Dr. Coşkun, bazı dönemlerde erkekte veya kadında, cinsel isteksizlik, soğukluk ve organların görev yapamaması gibi birçok sıkıntıların meydana geldiğini ifade ederek, “Özellikle bayanlarda cinsel isteksizlik […]

Read More
sukacaginasılbulunur

Cihazla su kaçak tespiti

Kas 14, 2017

Cihazla su kaçak tespiti: kırmadan su kaçağı bulma ve noktasal tespit yapma. YENİ YÖNTEMLERLE KIRMADAN SU KAÇAĞI TESPİTİ. KIRMADAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Cihazla su kaçak tespiti evinizde iş yerinizde oluşan su sızıntılarını hiç bir yere zarar vermeden. lağım kokusu nasıl giderilir Evinizde İş Yerinizde Tuvalet ve Lağım kokusu mu var? Bu rahatsız edici kokuyu gidermek için bizi arayabilirsiniz. Ayrıca koku […]

Read More
filipinli-bakıcı

filipinli bakıcı

Kas 14, 2017

filipinli bakıcı; filipinli bakıcılar özellikle bebekler ve çocuklar için tercih edilmektedir. sizlere profesyonel, güvenilir işinin uzmanı ve bütün sağlık kontrolleri yapılmış filipinli çocuk bakıcılar göndermekteyiz. filipinli bakıcı, filipinli çocuk bakıcısı, filipinli bebek bakıcısı, filipinli dadı. filipinli bakıcı fiyatları, filipinli bakıcı fiyatlarının yüksek olması ingilizce bilmeleri ve işlerinde uzman oldukları için diğer bakıcılara göre biraz yüksektir. filipinli bakıcı İstanbul, Bizim Filipinli […]

Read More
filipinli-dadi

filipinli bakıcı fiyatları

Kas 14, 2017

Filipinli Dadı Fiyatları, 700 ile 1.500 $ arasında ortalama bir fiyatlara çalışmaktadırlar. Filipinli dadı ülkemizde en çok tercih edilen bakıcı türleri arasındadır. İşlerinde uzman son derece titiz ve yabancı dili bilmeleri bu bakıcıları marka bir hale getirmiştir. Filipinli bakıcı tercih etmek için bir çok sebebiniz bulunmaktadır.  Filipinler millet olarak her insana ve çalıştığı kişiler ile birlikte […]

Read More
Karı Koca Arasını Düzeltmek İçin Dua

Karı Koca Arasını Düzeltmek İçin Dua

Kas 14, 2017

Karı Koca Arasını Düzeltmek İçin Dua: KARI-KOCA ARASINI BULMAK iÇiN iSM-i ŞERiF, “Ey Ken­di­si­nin hiç­bir ben­ze­ri bu­lun­ma­yan, her­kes Ken­di­si­ne muh­taç olup, Ken­di­si hiç­bir şe­ye muh­taç ol­ma­yan ve hiç­bir şey Ken­di­si­ne ben­ze­me­yen! Yâ Sa­med!” Ka­rı-ko­ca ara­sın­da hu­sû­met vâ­ki olup bi­ri di­ğe­ri­ni sev­mez ol­sa ve bu­nun da se­be­bi bi­lin­mez ol­sa bu ism-i şe­rîf por­se­len bir fin­can üze­ri­ne (misk ve […]

Read More
Eşler Arasında Haklar ve Görevler

Eşler Arasında Haklar ve Görevler

Kas 14, 2017

Eşler Arasında Haklar ve Görevler, Toplum içinde olduğu gibi aile içinde de haklara riayet edilmesi ve sorumlulukların yerine getirilmesi için belli bir düzen ve disiplinin kurulmasına, rollerin belli olmasına ihtiyaç vardır. Nisâ sûresinin 34. âyetine bakı- lırsa Kur’ân-ı Kerîm, aile reisliği yetki ve sorumluluğunu, koyduğu genel ahlâk ve adalet ilkeleri çerçevesinde erkeğe vermiştir. Hadislerde de […]

Read More
islam-ahlakı

Ahlak Nedir

Kas 14, 2017

Ahlâk Nedri? Ahlak terimi için İslâm ahlâkçılarınca yapılan tanımlar içinde en beğenileni ve en yaygın olanı İmam Gazzâlî’ye (ö. 505/1111) ait olanıdır. Gazzâlî’den önce, biraz daha eksik olarak İbn Sînâ (ö. 428/1037) ve İbn Miskeveyh (ö. 421/1030) gibi İslâm filozoflarında da görülen, fakat Gazzâlî tarafından geliştirilmiş ve ikmal edilmiş olan bu tanım şöyledir: “Ahlâk, insan […]

Read More
www.allwallpapersfree.org

Takva Nedir?

Kas 14, 2017

Takvâ kelimesi sözlüklerde “İnsanın, ibadet ve güzel işler yaparak kendisine acı verecek durumlardan korunması” şeklinde tarif edilir. Seyyid Şerîf el-Cürcânî, et-Ta‘rîfât isimli terimler sözlüğünde (bk. “Takva” md.) takvânın “Allah’a itaat ederek O’nun vereceği cezalardan korunmak; insanın kendisini, yaptığı veya yapmadığı şeyler yüzünden müstahak olacağı ukubattan yine Allah’a itaat ederek koruması” anlamına geldiğini belirtir. Aynı âlimin […]

Read More
İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri

İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri

Kas 14, 2017

İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri: İslâm ahlâkı her bireyi “insan” olarak bir değer kabul eder. Kur’ân-ı Kerîm’de çeşitli vesilelerle insan “yeryüzünün halifesi” olarak takdim edilmiş (meselâ bk. el-Bakara 2/30; el-En‘âm 6/165), Hz. Peygamber de “Her doğan çocuk temiz yaratılış (fıtrat) üzere doğar” (Buhârî, “Cenâiz”, 92) buyurarak, insanı yaratılıştan suçlu sayan telakkiyi temelden reddetmiş; bu noktadan […]

Read More
İffet

İffet nedir?

Kas 14, 2017

İffet nedir? “İnsanın arzularını, tutkularını aklının ve inancının kontrolünde tutarak, Allah ve insanlar nezdinde kendisini küçük düşürecek davranışlardan sakınmasını sağlayan bir erdem” anlamındaki iffet kavramının Kur’ân-ı Kerîm’de, “haya, vakar, kişinin kendi şahsiyet ve onurunu koruması” şeklinde yorumlanabilecek bir konumda kullanıldığı görülmektedir (el-Bakara 2/273). Diğer bazı âyetlerde ise “insanın, kendisine ait olmayan bir mala el uzatmaması” […]

Read More
Ana Babanın Çocuklarına Karşı Görevleri

Ana Babanın Çocuklarına Karşı Görevleri

Kas 14, 2017

Ana Babanın Çocuklarına Karşı Görevleri , Her yeni doğan çocuk, aile için yeni bir mutluluk ve sevinç vesilesi olması yanında yeni sorumluluklar da getirir. Ebeveynin bu konudaki görevlerini üç noktada toplamak mümkündür: 1. Çocuğun maddî ihtiyaçlarının karşılanması. Çocukların beslenme, barınma, giyim kuşam ve sağlık gibi maddî ve bedensel ihtiyaçlarının karşı- lanması ailenin başta gelen görevidir. […]

Read More
Чыңгыз Айтматов-Çıňğız Aytmatov

Cengiz Aytmatov Kimdir

Kas 14, 2017

Cengiz Aytmatov Kimdir Kırgızca, Чыңгыз Айтматов (Çıňğız Aytmatov), 12 Aralık 1928 yılında doğdu. 10 Haziran 2008 Almanya’da vefat etti. Dünyaca Ünlü Büyük Kırgız Türk Edebiyatçı ve Siyasetçidir. Ünlü Kırgız yazarı, çevirmen, gazeteci ve politikacı, 12 Aralık 1928′de Kırgızistan’ın Talas Eyaleti ‘ne bağlı Şeker Köyü’nde doğdu. Bişkek’de Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. Yazarlığa 1952′ de başlayan Aytmatov, […]

Read More
Yakın Olanları Şimdi Takdir Edin, Sonra Değil

Yakın Olanları Şimdi Takdir Edin Sonra Değil

Kas 14, 2017

Yakın Olanları Şimdi Takdir Edin, Sonra Değil. Ben 5 yıl sonra onu aradım. İşin tuhafı, o numarasını bile değiştirmemişti, sanki aramamı bekliyordu. O telefonu açtığında ben titremeye başladım. Sesinden ben anladım onun çok mutlu olduğunu. Gülen çocukların seslerini duydum. O “Alo” dediğinde, ben nutku oldum. Ne diyeceğimi bilemedim. Onun adına sevindim, ama aynı zamanda kalbim sızlıyordu. O […]

Read More
Dünyanın En Büyük Askeri Liderleri

Dünyanın En Büyük Askeri Liderleri

Kas 14, 2017

Dünyanın En Büyük Askeri Liderleri. Bu insanların arkalarından, büyük asker orduları geliyordu. Her zaman, ne kadar insan uygarlığı var, savaşlarda vardı. Ve savaş, büyük savaşçılar yaratıyordu. Richard  Aslan Yürekli  O üstün liderlik yeteneğinle ve kişisel cesareti ile bu takma isimi kazandı. Birlikte Fransa Kralı ile Philip II o haçlı seferi açtı. O ihanet müttefik kurbanı oldu, bu […]

Read More
FİLİPİNLİ BAKICI FİYATLARI İSTANBUL

FİLİPİNLİ BAKICI FİYATLARI İSTANBUL

Kas 14, 2017

Filipinli Bakıcı Fiyatları İstanbul: Filipinli Bakıcı Fiyatı kişinin deneyim ve kalifiyesine bakılarak belirlenir. Ortalama Bir filipinli bakıcı fiyatı: 800 $ ile 1200 $ arasındadır. Filipinli bakıcı veren firmaların tahmini fiyatı bu aralıktadır. Yabancı Yardımcılar içerisinde Filipinli  çalışanlarımız, çalışkan, sorumluluk sahibi ve disiplinli olmaları, iyi İngilizce bilmeleri ve yıllar içinde hizmet sektöründe edindikleri deneyim sayesinde dünyanın birçok ülkesinde yabancı çalışan olarak […]

Read More
Özbekistan'ın Bölgeleri

Özbekistan’ın Bölgeleri

Kas 14, 2017

Özbekistan’ın Bölgeleri: Özbekistan Cumhuriyeti Devleti 13 bölgeye ayrılmış durumdadır. Özbekistan Devletinin oluşturduğu 13 bölgenin isimleri. Andican,   Buhara, Fergana, Cizzah, Harezm, Sirderya (Gülistan), Nevai, – Kaşkaderya( Karşi), Surhanderya (Termiz), Semerkant,   Namengan, Taşkent, Karakalpakistan (Özerk cumhuriyet) başşehri Nukus’dur.

Read More
Mehterin Tarihi, Mehter Hakkında Bilgi

Mehterin Tarihi, Mehter Hakkında Bilgi

Kas 13, 2017

Mehterin Tarihi, Mehter Takımı Hakkında Bilgi: Osmanlı Devletinde Mehmet Takımı neden vardır, kimler ne amaçla kurdular. Savaşlardaki mehter takımının rolü ne idi… Osmanlılarda, askerî mûsikîyi icrâeden topluluk. Farsçada mihter olarak geçen mehter kelimesi, ekber (en büyük), âzâm (pek ulu) mânâsında bir ism-i tafdildir. Kelime Türkçede mehter, çoğulu olarak da mehterân şeklinde kullanılmıştır. Mehter, bölüklere ayrılır, […]

Read More
Ali Galip Kimdir, Atatürk'ün Nutkundan

Ali Galip Kimdir, Atatürk’ün Nutkundan

Kas 13, 2017

Ali Galip Kimdir, Atatürk’ün Nutkundan Şimdi Efendiler, Millî Mücadele tarihimizde önemli bir olay durumunda olan Ali Galip konusu üzerinde biraz açıklamalı bilgi vereyim: Efendiler, daha Temmuz başında, Erzurum’da bulunduğum sıralarda Celâdet ve Kâmuran Ali adlarında iki şahsın yabancılar tarafından, bol para ile İstanbul’dan Kürdistan’a gönderileceği, bunların yıkıcı propaganda ve aleyhte kışkırtıcılık yapmakla görevlendirildikleri; bir iki […]

Read More
Erzurum_kongresi

Erzurum Kongresi Bildirisi

Kas 13, 2017

Erzurum Kongresi Bildirisi: 1. Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür… 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması halinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. … 6. Manda ve himaye kabul edilemez. Kaynak: nutuk

Read More
Amasya-Genelgesi

Amasya Genelgesinin Maddeleri

Kas 12, 2017

Amasya Genelgesinin Maddeleri, 1- Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. 2- İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi gösteriyor. 3- Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Nutuk: sayfa, 24

Read More
atatürk-samsunda

Atatürk Samsun’da 1924

Kas 12, 2017

Efendiler, dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyat için, en hakiki murşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak cehalettir, dalalettir.

Read More
ingiliz-muhipleri-cemiyeti

İngiliz Muhipleri Cemiyeti

Kas 12, 2017

İngiliz Muhipleri Cemiyeti, İstanbul’da önemli sayılabilecek kuruluşlardan biri, İngiliz Muhipleri Cemiyeti idi. Bu cemiyetinin asıl amacı Lloyd George hükümeti aracılığı ile İngiliz himayesini sağlamakta arayanlardır. Kaynak, nutuk, 5

Read More
mavri-mira

Mavri Mira Heyeti

Kas 12, 2017

Mavri Mira, İstanbul Rum partrikhanesinde kurulan Mavri Mira heyeti, illerde çeteler kurmak ve idare etmek, gösteri toplantıları ve propaganda yaptırmakla meşgul. Yunan Kızlar Haç’ı Mavri Mira heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmakla görevli. Ermeni Patriği Zaven Efendi de Mavri Mira heyeti ile birlikte çalışıyor. Kaynak, nutuk, 1. ve 2. sayfa

Read More
Almanya'nın Eyalet Sayısı

Almanya’nın Eyalet Sayısı

Kas 11, 2017

Almanyanın eyalet sayısı, Almanya 16 eyaletten oluşmaktadır. Almanya .eşitli eyaletleirn bir araya gelerek oluşturduğu bir federasyondan oluşmaktadır. Federal Almanya’yı oluşturan on altı eyaletin isimleri şunlardır.   Baden Württemberg Bavyera Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Aşağı Saksonya Kuzey Ren-Vestfalya Rhineland-Palatinate Saarland Saksonya Saksonya-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen

Read More
bundeslaender_deutschland

Almanya Hakkında Bilgiler

Kas 11, 2017

Almanya Hakkında Bilgiler: Almanya, 16 eyaletten (Baden Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rhineland-Palatinate, Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen) oluşan federal bir devlettir. Başkent ve hükümet merkezi Berlin’de bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası Doğu Almanya ve Batı Almanya olarak ikiye bölünen ülke 1990 yılında tekrar birleşmiştir. Almanya, Avrupa Birliği’nin […]

Read More
İslam Düşüncesinde Siyasetin Önemi

İslam Düşüncesinde Siyasetin Önemi

Kas 11, 2017

İslâm Düşüncesinde Siyasetin Önemi , İslâm dininin en belirgin ve temel niteliklerinden biri hem dünya hem âhiret dini oluşudur. Bundan dolayıdır ki Hz. Peygamber Medine’ye hicret eder etmez, yalnız dar anlamda bir din önderi değil, aynı zamanda siyasî bir lider olarak davranmış; din faaliyetleri yanında toplumsal ve siyasî işlerin düzenlenmesi ve yönlendirilmesi işini de üzerine […]

Read More
Hz. PEYGAMBER’İN ÖRNEK AHLÂKI ve ŞAHSİYETİ

Hz. PEYGAMBER’İN ÖRNEK AHLÂKI ve ŞAHSİYETİ

Kas 11, 2017

Hz. PEYGAMBER’İN ÖRNEK AHLÂKI ve ŞAHSİYETİ, Kuşkusuz hem ferdî hem de sosyal bakımdan İslâm’ın ideal ve örnek insanı Hz. Muhammed’dir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm Resûlullah’ın hayat ve şahsiyetini müslümanlar için örnek olarak göstermiş (el-Ahzâb 33/21); bu sebeple ashâb-ı kirâm onun hayatını titizlikle izlemişler; bu hayatı hem bizzat kendi yaşayışlarına örnek almışlar hem de sonraki nesillere büyük […]

Read More
iyi_parti_amblemi

İYİ PARTİ

Kas 11, 2017

İYİ PARTİ Meral AKŞENER’İN önderliğinde kuruldu. Prof. Ümit Özdağ, Koray Aydın, Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri gibi ciddi akademisyen ve deneyimli siyasilerinde katılımı ile kuruldu. İşte Akşener’in konuşmasından kesitler. Biz bu referandumda çalışırken Bursa’da bir şey vardı. Hatırladınız mı Bursalılar? ‘Vallahi de olacak, billahi de olacak’ demiştik. Vallahi de oluyor billahi de oluyor… Değerli misafirler; öncelikle aranızda […]

Read More