Alemdar Mustafa Paşa kimdir

Alemdar Mustafa Paşa (1765-1808) Rusçuk âyanı, sadrazam

14 Eylül 2018

Alemdar Mustafa Paşa  (1765-1808) Rusçuk âyanı, sadrazam. Hotin’de doğdu. Babası Rusçuk yeniçerilerinden Hacı Hasan Ağa’dır. Önce Yeniçeri Ocağı’na intisap etti. Daha sonra Rusçuk’ta hayvancılık ve ziraatla uğraşmaya başladı. Bu sırada yörenin en güçlü âyanı olan Tirsinikli İsmâil Ağa’nın hizmetine girdi. Kabiliyeti sayesinde kısa zamanda yükseldi. Kethüdâsı sıfatı ile onun bütün faaliyetlerinde başlıca yardımcısı oldu. Lakabı, […]

Read More
fetva kitabı

el-ÂLEMGÎRİYYE, FETVA KİTABI

14 Eylül 2018

el-ÂLEMGÎRİYYE, FETVA KİTABI Şah Cihan’ın Hindistan’da elli yıl kadar saltanat süren üçüncü oğlu Sultan Evrengzîb Âlemgîr’in (1658-1707) emriyle telif edilmiştir. Evrengzîb adaletin tevziinde etkinliği artırmak için, fıkıh kitaplarında dağınık halde bulunan kuvvetli görüşlerin kazâ ve fetvaya esas olacak şekilde tasnif edilerek düzenlenmesini emretmiş ve bu maksatla bir heyet oluşturulmuştur. Eser, Burhânpûrlu Şeyh Nizâm (ö. 1090/1679) […]

Read More
ALEMŞAH KÜMBETİ TARİHİ

ALEMŞAH KÜMBETİ TARİHİ

14 Eylül 2018

ALEMŞAH KÜMBETİ Sivrihisar’da XIV. yüzyıla ait bir türbe. Kapısı üstündeki Arapça kitâbeden anlaşıldığına göre, İlhanlı Beyi Sultan Şah için bir mescid ve bir medrese ile birlikte 728 (1327-28) yılında Melikşah tarafından yaptırılmıştır. Son yıllarda da önemli ölçüde bir tamir görerek harap olmaktan kurtarılmıştır. Türbenin sekizgen gövdesi muntazam işlenmiş kesme mermer taşlarından yapılmış, üstü tuğladan yine […]

Read More
Alevi Kimdir, Ne Anlama Gelir

Alevi Kimdir, Ne Anlama Gelir?

14 Eylül 2018

Alevi Kimdir, Ne Anlama Gelir? Sözlükte “Ali’ye mensup” anlamına gelen kelimenin çoğul şekli Aleviyye ve Aleviyyûn’dur. Alevî terimi İslâm kültür tarihinde Hz. Ali soyundan gelenler mânasında, ayrıca siyasî, tasavvufî ve itikadî anlamda kullanılagelmiştir. Hz. Ali soyundan, oğulları Hasan, Hüseyin, Muhammed b. Hanefiyye, Ömer ve Abbas vasıtasıyla gelenlere Alevî denilmiştir (Makrîzî, I, 8). Emevîler’in son dönemlerinden […]

Read More
ALEVİYYE

ALEVİYYE NE DEMEKTİR?

14 Eylül 2018

ALEVİYYE Sûfîlere göre Hz. Peygamber ilk dört halifeye değişik usullerle zikir telkininde bulunduğu için her birine birer tarikat nisbet edilmiştir. Daha sonra ortaya çıkan tarikatlar bu usullere göre zikirlerine yön ve şekil vermişlerdir. Tasavvuf tarihinde Sıddîkıyye, Ömeriyye, Osmâniyye ve Aleviyye adı verilen bu tarikatlardan Sıddîkıyye ve Aleviyye tarikatları önem kazanmış, genellikle hafî zikri esas alan […]

Read More
Ali İsminin Anlamı Nedir

Ali İsminin Anlamı Nedir?

14 Eylül 2018

Ali İsminin Anlamı Nedir? “Yükseklik ve yücelik; şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi olmak” mânasındaki ulüv ve alâ’ kökünden türetilmiş bir sıfat olup Kur’ân-ı Kerîm’de sekiz yerde Allah’ın ismi olarak geçer. Bunların beşinde kebîr, ikisinde azîm, birinde de hakîm ismiyle beraber yer alır. Kebîr ile azîm, alî isminin mânasını teyit etmekte, hakîm ise çeşitli yollarla […]

Read More
niğbolu nerede

Niğbolu nerededir? Niğbolu hakkında bilgi

14 Eylül 2018

Bulgaristan’da Tuna kıyısında tarihî bir kasaba. Bugün Nikopol şeklinde anılmakta olup Tuna nehrinin sağ kıyısında deniz seviyesinden 100 m. yükseklikte bulunmaktadır. Kasaba bir taraftan nehrin kuzeyine Eflak’ın düz ve bataklık kesimlerine, diğer taraftan Osum’un Tuna’ya aktığı noktaya bakar. Ortaçağ’larda Bulgaristan’ın en büyük şehirlerinden biri olup Bulgarlar’ın son kralı İvan Şişman’ın da pâyitahtıydı. Osmanlı hâkimiyeti döneminde […]

Read More
Haçlılar’ın Niğbolu Kalesi’ni kuşatması ve Yıldırım Bayezid’in kalenin önüne gelişini tasvir eden minyatür (Seyyid Lokmân, Hünernâme, I, TSMK, Hazine, nr. 1523, vr. 108b)

Niğbolu Savaşı hakkında detaylı bilgi

14 Eylül 2018

Niğbolu Savaşı 1396 tarihinde Osmanlı Türklerinin, Batı güçlerine (Haçlılara) karşı yaptığı savaştır. Osmanlılar ile Haçlı kuvvetleri arasında Niğbolu Kalesi önlerinde 798 (1396) yılında yapılan savaş. Haçlı seferleri tarihinde amaç, hedef ve katılım bakımından klasik anlamda vurgular taşıyan son savaş olarak tanımlanır. 21 Zilhicce 798’de (25 Eylül 1396) Niğbolu Kalesi önlerinde meydana gelmiş ve kısa sürede […]

Read More
Merchant Center

Merchant Center Reklamları

14 Eylül 2018

Merchant Center Reklamları Google görüntülü reklam verme için ads hesabınızı Merchant Center sistemine bağlamanız gerekmektedir. Ürün verilerinizi yükleyin ve alışveriş yapan milyonlarca kullanıcının online ve mağaza envanterinizi görmesini sağlayın. Envanterinizi istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz. Böylece, alışveriş yapan kullanıcılar reklamlarınızda her zaman doğru bilgileri görür. Google’da alışverişin ilk durağı Merchant Center’dır. Merchant Center; mağaza, marka ve ürün verilerinizi yüklemenize, […]

Read More
kalorifer petekleri temizleme işlemi

kalorifer petekleri temizleme işlemi

13 Eylül 2018

kalorifer petekleri temizleme işlemi, Soğuk kış aylarında daha az enerji ile daha çok ısınmak, kalorifer peteklerinin ısınma kapasitesini artırmak için petek temizliği gereklidir. Peteklerin temizlenmesini profesyonel firmalar ile yapmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Petek yıkama makinesi ile kalorifer peteklerinin içindeki balçık, kir, toz yıkanarak; kimyasal ilaçlarla dezenfekte edilmektedir.  Petek Temizleme Fiyatları, İşte bu ve […]

Read More
Kırmadan su kaçağı bulan firmalar

Kırmadan su kaçağı bulan firmalar

13 Eylül 2018

Kırmadan su kaçağı bulan firmalar Kameralı görüntüleme sistemi ile kırmadan su kaçaklarını bulma imkanı vardır. Şöyle ki, su kaçağı bulma alanında uzman ekiplerle size çözüm sunuyoruz ve kısa sürede su kaçağının yerini bularak hasarı gideriyoruz. İstanbul içi geniş servis ağı ile sizlere profesyonel bir anlayış ile kurumsal ve bireysel hizmetler sunuyoruz.  1. Kırmadan dökmeden su […]

Read More
su kaçağı nasıl bulunur

Su kaçağı tespiti nasıl yapılır?

13 Eylül 2018

Su kaçağı tespiti nasıl yapılır ? Kırmadan kameralı cihazların desteği ile su patlağı – sızıntı yerleri noktasal olarak bulunmaktadır. Siz bizi arayın bu ve benzer sorunlarınıza 30 dk da çözüm üretelim. İstanbul geneli 7/24 destek… Son teknoloji cihazları kullanan eğitimli personelimizle sizlere hem zahmetsiz hem de ekonomik hizmetler sunmaktayız. Su kaçağı bulma, tıkanıklık açma, pimaş […]

Read More
kırmadan pimaş açma istanbul

Kırmadan Pimaş Açma

13 Eylül 2018

İstanbul Pimaş Açma Firması; onbeş yıllık birikim ve tecrübe ile İstanbul’da her ilçeye servis hizmetimiz vardır. Pimaş tıkanıklık için aramanız yeterli. Robotla pimaş açma Pimaş Açma İstanbul geneli pimaş gider tıkanıklığı kırmadan kameralı cihazların desteği ile tespiti edilerek robot makineler ile açılmaktadır. Kırmadan pimaş açma hizmeti için bizi arayınız. Robot makineler ile kırmadan pimaş tıkanıklık olan borular açılmaktadır. […]

Read More
Hangi Mallar İcra Edilemez

Hangi Mallar İcra Edilemez ?

13 Eylül 2018

Hangi Mallar İcra Edilemez ? Eve icraya gelen haciz memurları, artık insanların evdeki temek ihtiyaç malzemelerini alamıyor.  Aynı evden örneğin iki TV veya iki boz dolabı veya 2 bilgisayar olması halinde, bu ailenin diğer fertlerine ait değil ise haczedilebilir. Aksi takdirde haczedilmesi imkansızdır. Kişilerin tüm eşyaları alınır ve kişiler zor dönemler yaşarlardı. Son çıkan yasa; […]

Read More
Meşhur Özçelik Aspava

Ünlülerin Döner Dürümcüsü Meşhur Özçelik Aspava

13 Eylül 2018

Ünlülerin Döner Dürümcüsü Meşhur Özçelik Aspava‘da müşteri memnuniyeti ve sürekliliği çok önemlidir. Türk Mutfağının en iyi lezzetlerini kendine has kalitesi ve damak tadıyla kaliteden ödün vermeden sizlere sunmak bizim en önemli prensibimizdir. Siz değerli konuklarımız, tüm çalışanlarımız ve yöneticiler olarak bizler çok geniş bir aileyiz. İşletmelerimize gelen konuklarımız ilk günün heyecanı ile ailemizin bir ferdi […]

Read More
mültecilere ve sığınmacılara verilen haklar nelerdir

mültecilere ve sığınmacılara verilen haklar

11 Eylül 2018

mültecilere ve sığınmacılara verilen haklar nelerdir? UNHCR ve ortak kuruluşları Türkiye’deki mültecilere ve sığınmacılara aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır: Eğitim faaliyetleri ve danışmanlık, Hukuki danışmanlık ve destek, Psikolojik ve psikiyatrik danışmanlık ve destek, Psikososyal danışmanlık ve destek, Özel ihtiyaç sahiplerinin hak ve hizmetlere erişimine yönelik danışmanlık. Buna ek olarak, UNHCR ve ortak kuruluşları, yardım talebinizin incelenmesinin ardından […]

Read More
Sığınmacı ve mülteci arasındaki fark nedir

Sığınmacı ve mülteci arasındaki fark nedir?

11 Eylül 2018

Sığınmacı ve mülteci arasındaki fark nedir ? Sığınmacı ve mülteci terimleri genellikle birbirleriyle karıştırılır; eğer bir kişi mülteci olduğunu ileri sürüyorsa, fakat iddiaları henüz kesinliğe kavuşturulmamışsa, o kişi sığınma talebinde bulunmuş sayılır.  Ulusal sığınma rejimleri, aslında sığınma talebinde bulunan kişilerden hangilerinin uluslararası düzeyde korumaya hak kazandığını belirlemek adına yürütülür. Geçerli prosedürlerin uygulanması sonucunda mülteci statüsüne […]

Read More
Pimaş tıkanıklığı açma servisi

PİMAŞ TIKANIKLIK AÇMA

11 Eylül 2018

PİMAŞ TIKANIKLIK AÇMA Kırmadan pimaş tıkanıklığı açılır, Özel robotlarla pimaş tıkanıklığı açılır. Özel kameralı cihazlarla tıkanıklık açılmaktadır. PİMAŞ TIKANIKLIK AÇMA… İstanbul geneli pimaş tıkanıklıkları açılmaktadır. İstediğiniz bölgeye servis ağımız mevcuttur. Özellikle yüksek katlı binalarda kaynaklanan pimaş tıkanıklığında fayans yada duvarları kırarak tamir etmeniz imkansızdır. Bizde bunun bilincinde olduğumuz için cihazlarla tespit ettiğimiz tıkanıklık sebebini çözebilmekte. Bizim firma olarak […]

Read More
wc tıkanıklık açma yöntemleri

tuvalet tıkanıklığı açma yöntemleri

11 Eylül 2018

Tıkanıklık Açma İstanbul pimaş boru tıkanıklığı, tuvalet tıkanıklığı, banyo tıkanıklıkları, mutfak gideri tıkanıklıkları kırmadan cihazla uzman ekiplerimiz tarafından açılır. Firmamız bütün tıkanıklık sorunlarınıza çözüm sunmaktadır. Pimaş tıkanıklığı açma, tuvalet tıkanıklığı açma, lavabo tıkanıklık sorunlarına çözüm, banyo tıkanıklığı açma hizmetleri. Tıkanıklık açma işi kameralı bilgisayarlı sistemler ile kırmadan yapılmaktadır. Kırmadan pimaş nasıl açılır? tıkalı pimaş borularına kameralı kablo uzatılarak tıkanıklık […]

Read More
CÜNEYD-İ BAĞDÂDÎ

CÜNEYD-İ BAĞDÂDÎ

11 Eylül 2018

CÜNEYD-i BAĞDÂDÎ Bağdat’ta doğdu ve orada yaşadı. Doğum tarihi belli değildir. Ailesi aslen Nihâvendli olup cam ticaretiyle uğraştıklarından Kavârîrî nisbesiyle tanınmaktaydı. Bizzat Cüneyd de ipek ticaretiyle meşgul olduğundan Hazzâz lakabıyla tanınmıştır. Ailesinin Nihâvend’den Bağdat’a ne zaman geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Cüneyd küçük yaşta tahsile başladı. Ebû Sevr el-Kelbî’den fıkıh okudu. Ebû Ali Hasan b. Arefe […]

Read More

CÜNDULLAH

11 Eylül 2018

CÜNDULLAH “Allah’ın ordusu” mânasına gelen Arapça bir tamlamadır. “Asker, ordu; yardımcı ve destekçi kuvvet” anlamındaki cünd, Kur’ân-ı Kerîm’de yedi defa tekil, yirmi iki defa çoğul (cünûd) şekliyle kullanılmıştır. Cünd ve cünûd kelimeleri âyetlerde hem insanlardan oluşan askerî birlik, hem de mecazî olarak müminlere yardım etmeleri için Allah tarafından gönderilmiş mânevî kuvvetler anlamında kullanılmıştır. Özellikle rivayet […]

Read More
İlhanlı Hükümdarı Argun Han’ın cülûsunu tasvir eden bir minyatür (Oriental Miniatures, Taşkent 1980, rs. 25)

CULÜS BAHŞİŞİ

11 Eylül 2018

Cülûs Sistemi. Arapça bir kelime olan ve sözlükte “oturmak” anlamına gelen cülûs tabirinin oldukça eski bir tarihe sahip olduğu görülmektedir. Minyatürlerde Hz. Süleyman çok defa taht üzerine oturmuş halde tasvir edilmiştir. İslâmiyet’te gerçek hâkimiyet Allah’a aittir ve insan yeryüzünde O’nun halifesidir (el-Bakara 2/30; Sâd 38/26). Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ebû Bekir imam seçilmiş ve […]

Read More

CURDE NE DEMEK?

11 Eylül 2018

CURDE NE DEMEK? Osmanlılar zamanında müslümanların güven içinde hacca gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla kurulan hafif süvari birliği.

Read More
Cumbalı ev ne anlama geliyor

Cumbalı ev ne anlama geliyor?

11 Eylül 2018

Cumbalı ev ne anlama geliyor? Sivil mimaride dışarıdan görülmeden sokağa bakabilmek maksadıyla kullanılan kafesli pencere veya binaların cephelerindeki çıkmaların üzerine yapılan üstü örtülü, üç tarafı pencereli bir nevi kapalı balkon, meşrebiye.  

Read More
cudi dağı

Cudi Dağı Nerede?

11 Eylül 2018

Cûdî kelimesi “cömertlik” anlamındaki cûd kökünden gelmektedir (Mustafavî, et-Tahkık, “cvd” md.). Dağın tepesinin avuç içi gibi oluşu, tûfan*dan sonra geminin konmasına ve gemidekilerin barınmasına elverişli durumu sebebiyle bu adı almış olması muhtemeldir.  Cûdî dağı Güneydoğu Anadolu bölgesinde Türkiye-Irak sınırına 15 km. uzaklıkta, Dicle ırmağının kıyısında bulunan Cizre’nin 32 km. kuzeydoğusunda, Şırnak il merkezine 17 km. […]

Read More
Cuci Han Cengiz Hanın büyük oğlu

Cuci Han

11 Eylül 2018

Cuci Han Cengiz Han’ın dört oğlundan en büyüğü. 1169 yılında doğdu. Babasının Merkit yağmasından dönüşü esnasında dünyaya geldiğinden kendisine “yoldan gelen” anlamında Cuci adı verildi. Cengiz Han’ın Çin’in kuzeyindeki bozkır kavimlerini bir idare altında birleştirmesi sırasında 1218 yılında babası tarafından Kırgızlar üzerine gönderildi. Cuci buradaki halkı itaat altına aldıktan sonra ertesi yıl babasının maiyetinde diğer […]

Read More
Francisco

CODERA y ZAIDIN, Francisco

11 Eylül 2018

CODERA y ZAIDIN, Francisco İspanya’da Aragon bölgesinin Pireneler’e yakın Fonz kasabasında orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren parlak zekâsı, güçlü hâfızası ve öğrenmeye olan merakı ile dikkatleri çekti. 1855’te Zaragoza Üniversitesi’nde fen bilimleri ve ilim tarihi okumaya başladı; ancak bir süre sonra devam ettiği fakültenin kapatılması, tahsil hayatının sosyal bilimler […]

Read More
Clauson, Sir Gerard

Clauson, Sir Gerard

11 Eylül 2018

Clauson, Sir Gerard Türk dilinin en eski dönemleri üzerindeki çalışmalarıyla tanınan İngiliz Türkologu. Londra’da doğdu. Bir binbaşının oğludur. Eton College’den sonra yüksek öğrenimini Oxford Üniversitesi’ne bağlı Corpus Christi College’de yaptı. 1914’te buradan mezun oldu ve çok geçmeden asker olarak katıldığı I. Dünya Savaşı boyunca Çanakkale, Mısır ve Irak’ta ordu hizmetinde bulundu. Savaştan sonra 1919’da girdiği Sömürgeler […]

Read More
Cizye nedir

Çizye Nedir?

11 Eylül 2018

Çizye Nedir? İslâm devletindeki gayri müslim tebaanın erkeklerinden alınan baş vergisi. Osmanlılar’da Cizye. Çizye  الجزية Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyıla kadar bu vergiyi ifade etmek üzere genellikle haraç kelimesi kullanılmış, daha sonra cizye veya cizye-i şer‘î yaygınlaşmıştır. Ayrıca bazı belgelerde arazi haracından ayırt edilmek için cizye yerine “baş haracı” tabirine de rastlanır. Bu vergiyi toplayanlara önceleri […]

Read More
adaletname

ADÂLETNÂME

11 Eylül 2018

Adâletnâme, عدالتنامه kökü eski İran imparatorluklarına uzanan Ortadoğu devlet ve hükümdar anlayışının en belirgin özelliğidir. Burada hükümdarın mutlak otoritesi, haksızlığın kaldırılmasında en son tedbir olarak görülür. Zulmü gidermek, kuvvetlinin zayıfı ezmesine meydan vermemek, halkın can ve mal emniyetini sağlamak, devlet anlayışı olarak ön planda tutulur. Öte yandan Türk ve Moğol devlet geleneğinde de adalet, değişmez bir […]

Read More

Pin It on Pinterest