Yeni Haber

Ehl-i Beyt

Ehl-i Beyt, Kelime anlamı: evdekiler. Hazreti Muhammed’in evinde bulunanları, yani onun en yakınlarını anlatmak için kullanılan bu tâbirin kastettiği kimseler: kızı Fatma, damadı Ali ve torunları Haşan ile Hüseyin’dir.
devamı

Derî

Derî, Farsça’nın, yaşamakta olan en eski lehçesi. Bugün kullanılan bazı Farsça kelimelerin ilk şekillerini bu lehçede bulmak mümkündür. Kelimenin kökü, ‘‘der” dir. Sonundaki, nispet ekidir. Bir söylentiye göre der dili, Belli, Buhara, Bedahşan ve Merv bölgelerinde konuşulan dildir. Bu dilin, Arapça ile
devamı

Berbat’ın tam anlamı nedir?

Berbat’ın tam anlamı nedir? “Ber: göğüs” ve “bat: kaz” dan yapılmış bileşik isini. Kelime anlamı, “ kaz göğsü veya kaz göğüslü” dür. Gövdesi kaz göğsü biçiminde olan eski, telli sazlardan birinin adı.
devamı

Mihrigân Ne Demek?

Sevgi anlamına gelen “Mihr” kelime siyle, süre anlatan “gân” ekinden yapılmış bileşik isim. Kesiksiz olarak sürüp giden sevgi anlamınadır. Eski İran’da, Nevruzdan sonra en büyük sayılan bir bayramın adıdır. Güneş takviminin yedinci ayı olan Mihrümah ayının on altıncı gününden başlıyarak yirmi birinci günün
devamı

Rey Şehri Nerededir?

Rey Şehri Nerededir? Doğu Irak’taki bir şehrin adı. Söylentiye göre bu şehir, birinin adı Rey, birinin adı da Râz olan iki kardeş tarafından kurulmuştur. Şehrin yapılması bittikten sonra şehre ad vermek hususunda iki kardeş arasında bir anlaşmazlık çıkmış. Her
devamı

Büyük Türk Turgut Reis Kimdir?

Büyük Türk Turgut Reis Kimdir? Turgut Reis 1485 yılında Muğla nın Seroloz civarında bir köyde, Veli adında, bir çobanın tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendi halinde mütevazi bir
devamı

Preveze Deniz Zaferi ve Barbaros

Preveze Deniz Zaferi ve Barbaros, 1538’ in eylül ayında Vezir Süleyman Paşa’nın Hind Okyanusu donanması, Hindistan’ da Gucarat kıyılarına Türk ordusunu çıkardı. Kanuni sultan Süleyman’sa 8. Sefer-i hümayununu
devamı

Efrâsiyâb (Alper Tunga), Nevzer’i öldürüyor

Efrâsiyâb’ın (Alper Tunga), Nevzer’i öldürmesi, Efrâsiyâb’m, Nevzer’i öldürmesi Türklerin padişahı Efrâsiyâb, yeryüzünün, kendi ünlü pehlivanlarından boşaldığım haber alınca, ‘ Duyduğu kederle, yüreği ateş kesildi. Ağlayıp sızladı ve yanaklarını ciğerinin kanlariyle ıslattı:
devamı

Büyük Türk Efrasiyab’ın İrana gelmesi

Büyük Türk Efrasiyab’ın İrana gelmesi, bu yazı Firdevsi’nin Şehname’sinden Türkçe olarak aynen alınmıştır. Efrâsiyâb’m İrana gelmesi Ovalar, üzerlerindeki yeşilliklerle bir Perniyan ¡kumaşı gibi süslenince, Turan pehlivanları da savaşamaya hazırlandılar.
devamı

Firdevsi’nin Şehname’sinden Bölümler

Firdevsi’nin Şehname’sinden Bölümler, Bu kitabın yazılışına akıl ve canı yaratan Tanrı’nın adıyle başlarım. Çünkü düşünce, ondan üstün bir Tanrı’nın varlığını kavrayamaz. ‘ En güzel adların ve en yüce
devamı

İnsani İkametgah Kimlere Verilir?

İnsani İkametgah Kimlere Verilir?, Türkiye Cumhuriyetinden insani ikamet almak için TC İçişleri Bakanlığı bir kanun düzenlemiş ve bu kanuna göre işlem yapmaktadır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
devamı

hunlar ne zaman yaşadılar

hunlar ne zaman yaşadılar, Dünya tarihinde bilinen ilk Türklerin hunlar olduğu kabul edilmektedir. Bu yazılı kaynakta geçen veriler doğrultusunda bir bilgidir. Hunlar dan önce bilinmeyen daha geçmiş zamanlarda
devamı

Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri

Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Türk İslam Dünyasının en önemli alim ve mutasavvıflarından biridir. Kendisi ve yetiştirdiği Talebeler Anadolu dahil bütün Türk – İslam
devamı

Hun Savaşçıları

Hun Savaşçıları, Ok atma alanında zamanının birinci savaşçıları HUN ASKERLERİ idi. Onlar At ile dört nala giderken ileri – geri – sağa – sola ok atarak hedefi tutturuyorlar
devamı
Yandex.Metrica