Vefa ve Fedakarlık

FEDAKARLIKVefa ve Fedakarlık, Vefa; sözünde durma, sözünü yerine getirme, borcunu ödeme sevgi, dostluk ve bağlılıkta sebat etme, kendini sevenleri, kendisine iyiliği dokunanları unutmama, dostlarıyla ilgiyi kesmeme gibi anlamlara gelir. Bu vasıflara sahip olanlara da vefalı ve vefakâr ,denir. Vefanın zıddı nankörlüktür. Vefakârlık; kadir kıymet bilmek ,kendisine yapılan iyiliği unutmamaktır. Vefakâr kimseler dostlarını kendilerine iyilikte bulunanları unutmazlar, zamanı gelince onlara .misliyle veya daha fazlasıyla mukabelede bulunurlar En büyük vefakârlık insanın Yüce Yaratıcı’yı tanıması, verdiği nimetlerin kadr u kıymetini bilmesi O’na karşı kulluk görevlerini eksiksiz yerine getirmesidir. En büyük nankörlük de kulun Rabbini inkâr etmesi, verdiği nimetlere şükretmemesi, nimetleri O’na isyanda kullanmasıdır. Nitekim Enfal sûresinin 55. inci ayetinde; “Allah .katında canlıların en kötüsü, gerçeği örten nankörler/inkârcılardır .Bunlar iman etmezler.” buyrulmuştur

ALLAHDAN KORKAN ÇOBAN

Abdullah b. Ömer bir gün arkadaşlarıyla Medine’nin dışına çıkar Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban kendilerine selam verir. Abdullah çobanı sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyleyince, şiddetli sıcak bir günde oruç tutan bu gencin ne derece samimi olduğunu sınamak ister ve şöyle der: “Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana “.parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin ,Çoban, “Koyun benim değil efendimin.” karşılığını verir. Abdullah .Koyunu kurt yedi desen efendin bunu nereden bilecek?” diye sorar” Çoban arkasını dönüp giderken parmağını semaya kaldırarak şöyle der: “(İyi ama) Allah nerede?” Çobanın güvenilirliği ve ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması varlıklı bir sahabî olan Abdullah’ı oldukça etkiler. Medine’ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır, çobanı azat edip sürüyü de ona .(bağışlar (Beyhakî, Şuabü’l-îmân, IV, 329

0Shares

Bir cevap yazın