Nihad Sami Banarlı Kimdir? Görüşleri

Nihad Sami Banarlı Kimdir? 1907 yılında İstanbul’da dünya ya geldi. Yazılarına çok küçük yaşlarda başladı. Türk Tarihi ve Edebiyatına yazıları ile önemli katkılarda bulundu.

Türkçenin Sırları: Kubbealtı Neşriyat’tan çıkmış olan ve Edebiyat tarihçisi ve yazar rahmetli Nihad Sâmi Banarlı’nın kaleme aldığı 317 sayfalık “Türkçenin Sırları” kitabı. Bu kitap, Türk Dili üzerine detaylıca ve insaflı bir şekilde şu ana kadar hazırlanmış en güzel eser diyebilirim. 1971 yılında ilk basımı yapılan kitapta Türkçenin güzelliklerini, inceliklerini ve ahenginin ele alındığı makaleler bulunmaktadır. Nihad Sâmi Banarlı, kitapta “imparatorluk dili” adını verdiği kavrama değinmiş, İngilizce, Arapça, Latince ve Türkçenin imparatorluk dili olduğunu belirtmiştir. Bu dört dilin kelimelerinin kendine özgü bir musikiye ve ahenge sahip olduklarını savunmuş, İngilizce, Arapça, Latince ve Türkçenin diğer dillerden aldıkları kelimeleri bile bu ahenge uygun olarak dönüştürdüğünü misallerle açıklamıştır. Banarlı, “Türkçenin Sırları” kitabında Öztürkçecilik akımına karşı çıkmış, Türkçedeki binlerce yıldır var olan Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin yerine uydurulan “Öztürkçe” ya da uydurukça sözleri hilkat garibesi olarak nitelendirmiştir.

Nihad Sami BanarlıCumhuriyet devri yazarlarındandır. Yazı hayatına ortao­kulda iken başlamıștır. Sanat eserleri arasında hece ve aruz vezinleri ile şiirler, oyunlar, hikâyeler ve denemeleri bulunur. Öğretmenliğe başladığının ilk yıllarında Altı Ok, Orhun, Ötüken ve Atsız dergilerinde makale ve şiir­leri yayımlanmıştır. Ülkü, Yahya Kemâl Mecmuası, Hayat Tarih Mecmuası, Meydan, Kubbealtı Akademi Mecmuası adlı dergilerde ve Hürri­yet, Akşam ve Yeni Sabah gazetelerinde çok sayıda yazı, ma­kale ve edebî sohbetleri yayımlanmıştır. En iyi tanındığı yayınları liseler için yazmış olduğu edebiyat kitabı ve “Resimli Türk Edebiyatı Tarihi” adlı eserlerdir.

Türkçenin Sırları: Kubbealtı Neşriyat’tan çıkmış olan ve Edebiyat tarihçisi ve yazar rahmetli Nihad Sâmi Banarlı’nın kaleme aldığı 317 sayfalık “Türkçenin Sırları” kitabı. Bu kitap, Türk Dili üzerine detaylıca ve insaflı bir şekilde şu ana kadar hazırlanmış en güzel eser diyebilirim. 1971 yılında ilk basımı yapılan kitapta Türkçenin güzelliklerini, inceliklerini ve ahenginin ele alındığı makaleler bulunmaktadır. Nihad Sâmi Banarlı, kitapta “imparatorluk dili” adını verdiği kavrama değinmiş, İngilizce, Arapça, Latince ve Türkçenin imparatorluk dili olduğunu belirtmiştir. Bu dört dilin kelimelerinin kendine özgü bir musikiye ve ahenge sahip olduklarını savunmuş, İngilizce, Arapça, Latince ve Türkçenin diğer dillerden aldıkları kelimeleri bile bu ahenge uygun olarak dönüştürdüğünü misallerle açıklamıştır. Banarlı, “Türkçenin Sırları” kitabında Öztürkçecilik akımına karşı çıkmış, Türkçedeki binlerce yıldır var olan Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin yerine uydurulan “Öztürkçe” ya da uydurukça sözleri hilkat garibesi olarak nitelendirmiştir.

Şöyle der Banarlı: “Bir dilin kelimelerini hor görmek, hakir görmek, hele şu veya bu politik veya ideolojik sebeple dilden atılabilir görmek, en az, onların oluş ve yontuluş tarihini bilmemekten, hatta sevmemekten doğan büyük bir gaflettir. Çünkü, milletlerin olduğu gibi, kelimelerin de tarihi vardır. Bir milletin ataları, asırlarca o kelimelerle doymuş, onlarla düşünmüş; birbirlerini ve evlatlarını o kelimelerle tamamıyla millî bir sanatla işleyip Türk yapmışsa, evlatlar, artık o kelimelere düşman kesilemezler…”

ESERLERİNDEN BAZILARI

 1. Edebî Bilgiler (1940)
 2. Türkçenin Sır­ları (1940)
 3. Metinlerle Edebî Bilgiler (1950)
 4. Metinlerle Türk Edebiyatı Tarihi I, II, III, (1951-1954)
 5. Metinlerle Türk ve Batı Edebiyatı, I, II, III(1955-1960)
 6. Yahya Kemal Yaşarken (1959)
 7. Yahya Kemal’in Hâtıraları (1960)
 8. Şiir ve Ede­biyat Sohbetleri
 9. Namık Kemal ve Türk Osmanlı Milliyetçiliği
 10. Büyük Nazireler Mevlid ve Mevlid’de Milli Çizgiler
 11. Başlangıçtan Tanzimata Kadar Türk Edebiyatı Tarihi
 12. Fatih’in Zafer Sırları
0Shares

Bir cevap yazın