İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ SANATÇILARI

İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ SANATÇILARI

RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847- 1914)

 • İlk realist romanımız olan: Araba Sevdası’nı yazmıştır.
 • Tevfik Fikret’in akıl hocasıdır.
 • Muallim Naci ile uzun yıllar süren “eski-yeni” kavgasında yeniyi savunmuştur.
 • “Sanat sanat içindir ve kafiye kulak içindir.” görüşünü benimsemiştir.
 • Oğlu Nijat Ekrem’in ve diğer iki çocuğununun ölümü onu bireysel ve hüzünlü eserler vermeye zorlamıştır.
 • “Her güzel şey şiirin konusudur.” diyerek şiirin konu zenginliğine katkı yapmıştır.
 • Muallim Naci’nin Demdeme’sine karşılık Zemzeme adlı kitabı yazmıştır.
 • Tiyatroları: Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır, Vuslat (Süreksiz Sevinç)
 • Şiirleri: Zemzeme, Nağme-i Seher, Tefekkür, Yadigâr-ı Şebap
 • Romanları: Araba Sevdası, Muhsin Bey
 • İnceleme: Talim-i Edebiyat adlı eseri onun edebiyata dair görüşleri içeren en önemli eseridir. Takdir-i Elhan         

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN ( 1852-1937)

 • Edebiyatımızın en bireysel şairlerindendir.
 • Batılılaşma hareketinin asıl öncüsü olarak kabul gördüğü için kendisine” şairi azam” (büyük şair) lakabı verilmiştir.
 • Gözlem ve izlenimleriyle şiir yazmıştır.
 • Düşünen adamdan çok yapan adam özelliği taşımaktadır.
 • Tiyatroları oynanmaya uygun değildir.(Macera-yı Aşk, Sabru Sebat, İçli Kızlar, Finten, Nesteren, Liberte )
 • Romantizmin etkisinde, metafizik konuları, ölüm, aşk gibi temalar içeren eserler vermiştir.
 • Makber, Ölü, Bunlar O’dur, Hacle, Garam, İlham-ı Vatan şiir kitaplarıdır.

MUALLİM NACİ (1850-1893)

 • Recaizade Mahmut Ekrem’le eski- yeni kavgasında eski’yi savunmuştur.
 • Batılı tarzda şiirler de yazmıştır.
 • Dili ağırdır ;ancak başarılıdır.
 • Eserleri: Ateşpare, Füruzan (bkz. Füruzan kimin eseri?), Şerare (şiir) Demdeme, Muallim (eleştiri), Islahat-ı Edebiye (sözlük)

NABİZADE NAZIM (1862-1893)

 • İlk köy romanımız kabul edilen: Karabibik’i yazmıştır.
 • Realizm, natüralizm’in öncülerinden sayılır.
 • İlk psikolojik roman denemesi sayılan: Zehra’yı yazmıştır.

TANZİMAT EDEBİYATINDA ROMAN ve HİKÂYE

 • Bütün eserler teknik açıdan zayıftırlar.
 • Duygusal ve acıklı konular işlenmiştir.
 • Yazarlar olaylara müdahalede bulunmuştur.
 • Eserlerde karakter oluşturulamamıştır. Genellikle ya iyi ya da kötü özellik taşıyan tipler kullanılmıştır.
 • İyiler eserlerin sonunda mükâfat alırlar, kötüler de cezalarını alırlar.
 • Tanzimat ikinci dönemin sanatçıları birinci döneminkilere göre daha başarılı olmuştur.

TANZİMAT EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ

 • Bu dönemde genellikle “eski- yeni” kavgasına dayanan eleştiriler olmuştur.
 • Namık Kemal’in Ernest Renan’ı eleştiren Renan Müdafaanamesi bu dönemin önemli eserlerindendir.
 • Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem arasındaki Demdeme – Zemzeme tartışması da bu dönemin önemli örneklerindendir.

TANZİMAT EDEBİYATINDA TİYATRO

 • Tiyatro ilk defa bu dönemde görülmeye başlanmıştır.
 • İlk tiyatro örneği Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir.
 • İlk dönemin sanatçıları tiyatroyu bir eğitim aracı olarak görmüşlerdir.
 • İkinci dönemin sanatçıları da tiyatroyu eğlence olarak görmüşler; ancak onların tiyatroları oynanmak için değil okunmak için yazılmışlardır.

Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica