BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI

BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI

ŞİNASİ (1826-1871)

 • Edebiyatımıza birçok yeniliğin yerleşmesini sağlamıştır.
 • Asıl adı İbrahim’dir.
 • İlklerin yazarıdır: İlk tiyatro, ilk şiir çevirisi, Batılı anlamda ilk fabl, ilk özel gazete, ilk makale, ilk noktalama işaretini kullanan kişidir.
 • Halk için sanat görüşünü benimsemiştir.
 • İlk tiyatro eserimizi: Şair Evlenmesi’ni yazdı.
 • İlk makaleyi yazdı: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 • İlk özel gazetesi çıkardı: Tercüman-ı Ahval
 • Eserleri: Durub u Emsalı Osmaniyye (Osmanlı Atasözleri Kitabı), Tercüme i Manzume (Çeviriler), Müntehabat -ı Eşar(şiirleri), Divan-ı Şinasi, Tasvir i Efkâr

NAMIK KEMAL (1840-1888)

 • Vatan şairimizdir.
 • Toplumcu bir sanat çizgisindedir.
 • Vatan, millet, özgürlük kelimelerini edebiyatta ilk kullanan kişidir.
 • Tiyatroları oldukça ses getirmiştir. Tiyatroyu bir eğlence ve halkı bilinçlendirme aracı olarak görmüştür.
 • Romantizmin etkisindedir.
 • Eserleri:
  ilk tarihi romanımız; Cezmi
  İlk edebi romanımız; İntibah
  Tiyatroları : Vatan yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Kara Bela,Celalettin Harzermşah
  Eleştiri eserleri: Renan Müdafenamesi, Tahrib-i Harabat (Ziya Paşa’ya karşı)
  İrfan Paşa’ya Mektup, Takip
  Diğer eserleri: Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi, Evrakı Perişan

ZİYA PAŞA (1825-1880)

 • İlk edebiyat tarihi taslağı sayılan “Harabat”eserini yazmıştır.
 • Halk şiirinin ve dilinin gerçek edebiyatımız olduğunu belirten “Şiir ve İnşa”adlı makalesini yazmasına rağmen kendisi böyle davranmamıştır.
 • Biçimce eski içerikçe yeni olmaya gayret göstermiştir.
 • Terkib-i bent, terci i bent’leri meşhurdur.
 • Bir çok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılmıştır.
 • Eserleri: Zafername, Harabat, Eş’ar-ı Ziya, Defter-i Amal, Terkib-i Bent, Terci-i Bent

AHMET MİTHAT EFENDİ (1844-1912)

 • Halk için roman geleneğini benimsemiştir.
 • Halkın anlayacağı bir dilde ve onları ilgilendiren konularda eserler vermiştir.
 • İlk hikâye örneklerimizden biri sayılan :”Letaif-i Rivayet“i yazmıştır.
 • Romantizmden etkilenmiştir.
 • En üretken yazarımız odur. “Yazı makinesi” olarak da bilinir. 36’sı roman olmak üzere 200’e yakın eseri vardır.
 • Eserlerinden bazıları: Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey ve Rakım Efendi, Yer Yüzünde Bir Melek, Henüz On Yedi Yaşında…

ŞEMSETTİN SAMİ ( 1850-1904 )

 • Devrinin en büyük dil bilgini sayılmıştır.
 • İlk romanımız olan: Taaşşuk-u Talat ve Fitnat adlı eseri yazmıştır.
 • Kamus u Türkî adlı sözlüğü yazmış.
 • Kamus u Fransevi ve Kamus-ı Alam’ı yazmıştır.

AHMET VEFİK PAŞA (1829-1892)

 • Tiyatromuzun en büyük kilometre taşı sayılır.
 • Bursa’da kendi adıyla tiyatro kurmuştur.
 • Halkın tiyatroyu sevmesi için özellikle Moliere’den çeviriler yapmıştır.
 • Eserleri: İnfiali Aşk, Dudu Kuşlar, Zor Nikâh, Zoraki Tabip, Kadınlar Mektebi ,Şecere-i Türk eserlerinden bazılarıdır.
0Shares

Bir cevap yazın