Arnavutluk Hakkında Bilgiler

Arnavutluk Hakkında Bilgiler

Aravutluk Türkiye Vize İşlemleri

Türkiye ve Arnavutluk vatandaşı diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamillerinin, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilmelerini öngörmektedir.

Arnavutluk Başkenti Neresidir?

Arnavutluk’un Başkenti TİRAN’dır.

Aranavutluk Para Birimi Nedir?

Arnavutluk para birimi LEKİ’dir.

Arnavutluk Dili Nedir?

Arnavutluk dili ARNAVUTÇA’dır

Arnavutluk Dini Nedir?

% 56 Müslüman, % 10 Katolik, % 7 Ortadoks, % 15 İnançsız olarak kendini tanıtmaktadır.

Arnavutluk Bayrak Resmi?

Arnavutluk Bayrağı Kırmızı zemine sahip üstünde siyah çift başlı kartal bulunmaktadır.

Arnavutluk Şehir Adları Nelerdir?

Berat, Dıraç, Elbasan, Fier, Ergiri, Görice, Kukes, Avlonya, İşkodra, Tiran, Debre ve Leçtri. Arnavuluk’un Kamça şehrinde “Ankara”, “İstanbul” ve “Mustafa Kemal Atatürk” gibi cadde isimlerinin yanı sıra “Donald Trump”, “George Bush”, “Tony Blair” ve “Silvio Berlusconi” gibi aktif ve eski dünya liderleri ile “Dubai”, “Pekin”, “Berlin”, “Paris” gibi birçok metropolün adını taşıyan cadde ve sokak bulunmaktadır.

Arnavutluk Hakkında

Arnavutluk Halk Cumhuriyeti (Republika Popullore e Shqipërisë) olan ülkenin başşehri Tiran (Tirana, nüfusu 254.000, 1985 tahmini), yüzölçümü 28.748 km2, nüfusu 3.000.000’dur (1985 tahmini). 1982 bilgilerine göre 1.810.000’i Yugoslavya, 250.000’i Türkiye, kalanı da Amerika, Avustralya, Yunanistan, İtalya, Belçika, Kanada, Yeni Zelanda ve muhtelif Arap ülkelerinde olmak üzere toplam 2.340.000 Arnavut da ülke dışında yaşamaktadır. 1980 istatistikleri nüfusun % 93,1’inin Arnavut, % 2,5’inin Çingene, % 2,4’ünün Yunan, % 2’sinin diğer unsurlardan meydana geldiğini göstermektedir. Resmen bütün dinlerin yasak olduğu ülkede dinlerin nüfusa oranı: Müslümanlar % 70-75, Ortodokslar % 18-20, Katolikler de % 10-12’dir. Yasaklamadan önce müslümanların % 75-80’inin Sünnî, geriye kalanların da Bektaşî oldukları ve Bektaşîler’in Ehl-i sünnet dışındaki inanış mensupları tarafından temsil edildikleri bilinmektedir (aş.bk.). Başlıca şehirleri Draç (Durrës, 72.600), İşkodra (Shkodër, İskenderiye, 70.000), İlbasan (Elbasan, 68.000) ve Avlonya (Vlorë, 60.000)’dır.

Arnavutluk Kısa Tarihi

Arnavutluk halkının menşei, Hint-Avrupa asıllı olan İlliryalılar’a dayanmaktadır. Latince kaynaklarda Arbanenses veya Albanenses, Slav kaynaklarında Arbanaci, Yunan kaynaklarında yine çoğul haliyle Albanoi yahut Arbanitai olarak geçen bu halkın adını Osmanlılar önceleri Yunanca’sından b > v değişikliğiyle Arvanid şeklinde almışlar, daha sonra da Türkçe’nin fonolojisine uydurup Arnavud ve Arnavut şekillerinde kullanmışlardır; aynı şekilde Bulgarlar da Arnaut demektedirler. Arnavutluk’un yerlisi olan İllirya kabileleri, milâttan önce VII. yüzyılda sahillere yerleşen Yunan kolonileri vasıtasıyla Yunan kültürüyle karşılaşmışlar, ancak bundan fazla etkilenmeyerek dillerini ve etnik kimliklerini korumaya muvaffak olmuşlardır. Arnavutlar İşkombi nehrinin kuzeyinde bulunan Gegalar ve güneyinde bulunan Toskalar’dan meydana gelen iki temel etnik gruba ayrılırlar ki Türkler bu iki bölgeyi Gegalık ve Toskalık olarak adlandırmışlardır. Gegalar sadece lehçelerinde değil görünüş ve sosyal davranışlarında da Toskalar’dan ayrılırlar ve millî karakterlerini korumakta onlardan daha muhafazakâr kabul edilirler.

Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica