Zemzem Suyu Nedir?

zemzem-suyu-

Zemzem Suyu Nedir? hacıların dönüşlerinde getirip konu komşuya ve akrabalara dağıtması bir gelenek haline geldi. Peki bu zemzem suyu nedir nasıl ortaya çıktı? Hz. İbrahim (a.s.), Cenab-ı Hakk’ın emri üzerine hanımı Hacer validemizi ve henüz süt emmekte olan oğlu Hz. İsmail’i bugünkü Zemzem kuyusunun bulunduğu yere bıraktı.bulunduğu yere bıraktı.

O tarihte Mekke’de hiçbir insan yaşamıyordu.

İçecek su da yoktu.

Hz. İbrahim, hanımı ve oğlu için biraz hurma ve bir miktar da su bırakarak oradan ayrıldı.

Yiyecek ve içeceğin bulunmadığı bu ıssız yerde kalmak Hz.Hacer’e çok zor geldi.

Ancak, kendilerini oraya bırakmasını Hz.İbrahim’e Cenab-ı Hak emrettiğine göre, düşünmek yersizdi. Çünkü, rızkı veren Allah elbette kendilerinin durumunu da görüyordu.

Bir müddet sonra Hz.İbrahim’in bıraktığı su bitti. Hz. İsmail ağlamaya, su istemeye başladı.

Annesi ne yapacağını şaşırdı.

Süt yok ki emzirsin, su yok ki içirsin.

Hz. İsmail’in ağlamalarına daha fazla dayanamadı. Safa Tepesine çıktı.

Birini görebilmek ümidiyle sağa sola baktı.

Kimseyi göremeyince de Safa ile Merve arasında koşmaya başladı.

En son Merve tepesine çıktığında bir ses işitti. Zemzem Kuyusunun yanında Hz. Cebrail’i gördü. Cebrail (a.s.) kanadıyla ”bir rivayette ayağıyla”

yeri kazıyordu.

Nihayet su göründü.Hz.Hacer buna çok sevindi. Suyun aktığını görünce, ”Dur, dur” manasında

”Zem zem” dedi ve su akmasın diye önünü kesti, havuz gibi yaptı.

Bir taraftan da testisini dolduruyordu.

Suyu aldıkça yerinde kaynıyordu.

Testisi dolduktan sonra sudan içti ve Hz. İsmail’i emzirmeye başladı.

Bu arada Cebrail (a.s.), Hacer’e hitaben;

”Sakın, Helak oluruz, zarara uğrarız diye korkmayın. İşte şurası Beytullah’ın ”Kabe’nin” yeridir.

O beyti şu çocukla babası yapacaktır.

Muhakkak ki, Cenab-ı Hak o işin ehlini zayi etmez” dedi.

İşte, Zemzem Kuyusunun ortaya çıkması bu şekilde oldu.

Hz. Hacer suyun önünü kesmeseydi ve onu kendi halinde bıraksaydı, bu su bir ırmak olacaktı. Peygamberimiz (s.a.v) bir hadislerinde bu hakikati şöyle beyan buyurur;

”Allah, İsmail’in annesi Hacer’e rahmet etsin.

O, Zemzem’i kendi haline bıraksaydı veya avuçlamasaydı;

muhakkak Zemzem akar, bir ırmak olurdu.”

Zemzem, çok mübarek ve gıdalı bir sudur.

Hz. Hacer ve Hz. İsmail, uzun müddet yemek yemeden bu suyla idare ettiler.

Bir hadiste Peygamber Efendimiz Zemzem’in bu hususiyetine işaret etmiştir.

Bir diğer hadiste de ”Zemzem ne niyetle içilirse ona şifa olacağı.” buyurulmuştur.

Zemzemin ayakta içilmesi meselesine gelince:

İbni Abbas’tan (r.a.) gelen bir rivayette, Peygamberimizin, Zemzem suyunu ayakta olduğu halde içtiği rivayet edilir.

İbni Abbas şöyle der:

”Ben Resulullaha (sav) Zemzem ikram ettim, ayakta içti.”

Bilindiği üzere Peygamberimiz bir hadislerinde ayakta su içmeyi yasaklamıştır.

Bu itibarla, hadis alimleri bu farklı rivayetleri birleştirmişlerdir.

Sahih-i Müslim Şarihi Nevevi, bu iki farklı hadis hakkında şöyle der;

”Bu hadislerdeki yasaklama tenzihen mekruh şeklindedir. Ayakta su içmenin caiz olduğunu beyan içindir.”

İmam Suyuti Hazretleri de Peygamberimizin (sav), Zemzemi ayakta içmesini şöyle izah eder:

”Resul-i Ekremin (sav) Zemzemi ayakta içmesi, ayakta su içmenin caizliğini açıklama manasındadır.”

Hanefi alimleri, İbni Abbas’ın rivayet ettiği hadise dayanarak, Zemzemi ayakta içmenin müstehaplığına hükmetmişlerdir.

***

Zemzem Suyu Hakkında Bilinmeyenler:

Avrupa’da labaratuarlarda yapılan araştırmaya göre Zemzem suyu diğer sulara göre çok daha az kükürt taşımaktadır.

Yine aynı araştirmaya göre diğer sulara göre çok daha besleyicidir ve çok daha fazla mineral barındırmaktadır.

Kaynağı henüz bulunamamıştır.

Nereden geldiği su anki teknolojiye göre bile bilinemiyor. Yakınlarında hiçbir kuyu yok ve denize de 80 km uzaklikta.

Bu şartlarda suyunu denizden veya başka bir kuyudan alması imkansız.

Nasıl oluyor da yıllardır suyu bitmiyor, bunu kimse bilmiyor.

Açlığını gidermek için içen kişinin açlığını, susuzluğunu gidermek için içenin susuzluğunu giderir.

Sadece 1,5 metre derinliğindeki ufacık bir kuyudan çıkan su,hac mevsimi boyunca milyonlarca hacının tüm su ihtiyacını göstermemektedir.

Dunya Sağlık Orgütü (WHO)’nun raporlarina göre Dunya’daki en içilebilir ve sağlıklı sulardan biri.

Amerika’da yapılan test sonuçlarına göre Dunya’da içinde mikroorganizma ve bakteri bulundurmayan TEK su zemzem suyudur.

kaynak: ortadogugazetesi.net

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventy six − 67 =

Pin It on Pinterest