Zekât ve fitreler gayrimüslimlere verilebilir mi?

gayrimüslim-zekat

gayrimüslim-zekatZekât ve fitreler gayrimüslimlere verilebilir mi, Aralarında dört mezhep ,imamının da bulunduğu fakihlerin çoğunluğu zekâtın gayrimüslimlere verilemeyeceğinde görüş birliğine varmışlardır. Çünkü ilke olarak zekât Müslüman fakirlerin ,hakkıdır (Kâsânî, Bedâiü’s-Sanâî, II 49; Nevevî, el-Mecmu, VI, 228; Fetâvây-ı .(Hindiyye, I, 188; İbn Nüceym, el-Bahru’r-râik, II, 261

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventy two − = sixty nine

Pin It on Pinterest