Yemekten önce neden bismillah denir?

Yemekten önce neden bismillah denirYemekten önce neden bismillah denir?, Her yiyeceğin Yüce Allah’ın bir nimeti, lütfu ve ihsanı olduğu bilinci ile daima şükür hâli içinde olan Hz. Peygamber, ellerini yıkadıktan .sonra yer sofrasına oturur ve besmele çekerek yemeğine başlardı Besmeleyi, verdiği nimetler karşılığında Yüce Yaratıcı’ya peşinen yapılan bir teşekkür olarak görür ve besmelesiz yenen yemeklerde bereket olmayacağını söylerdi. Yemeğe başlarken unutulması hâlinde, hatırlandığı anda besmele çekmeyi tavsiye ederek şöyle (demişti: “Biriniz yemek yiyeceği zaman ‘Bismillâh’ (Allah’ın adıyla (desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa, ‘Bismillâhi fî evvelihî ve âhirihî’ (Başında da sonunda da Allah’ın adıyla .(desin.” (Tirmizî, Et’ıme, 47 Yemeklerde olduğu gibi içeceklerde de besmele çekmeyi ashabına :öğütleyen Hz. Peygamber (s.a.s.), bu konuda ise şunları söylemişti Suyu, develerin içişi gibi bir nefeste içmeyin; iki veya üç nefeste” “.için, içerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah’a hamdedin .Tirmizî, Eşribe, 13) buyurmuştur

Allah’ım! Perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden sana sığınırım. Her türlü hayrı” (senden isterim ki bütün hayırlar senin elindedir.” (İbn Hibbân, Ed’ıye, No: 934

0Shares

Bir cevap yazın