Tevekkül Nedir ?

tevekkül-nedir

TEVEKKÜL NEDEMEKTİR Sözlükte “güvenmek, dayanmak, işi başkasına havale etmek” anlamlarına
gelen tevekkül terim olarak, hedefe ulaşmak için gerekli olan maddî ve mânevî
sebeplerin hepsine başvurduktan ve yapacak başka bir şey kalmadıktan sonra
Allah’a dayanıp güvenmek ve ondan ötesini Allah’a bırakmak demektir. Meselâ
bir çiftçi önce zamanında tarlasını sürüp ekime hazırlayacak, tohumu
atacak, sulayacak, zararlı bitkilerden arındırıp ilâçlayacak, gerekirse gübresini
de verecek, ondan sonra iyi ürün vermesi için Allah’a güvenip dayanacak ve
sonucu O’ndan bekleyecektir. Bunların hiçbirisini yapmadan “Kader ne ise o
olur” tarzında bir anlayış tembellikten başka bir şey değildir ve İslâm’ın tevekkül
anlayışıyla bağdaşmaz.

Tevekkül, müslümanların kadere olan inançlarının tabii bir sonucudur. Tevekkül
eden kimse Allah’a kayıtsız şartsız teslim olmuş, kaderine razı bir kimsedir.
Fakat kadere inanmak da tevekkül etmek de tembellik, gerilik ve miskinlik
demek olmadığı gibi, çalışma ve ilerlemeye mâni de değildir. Çünkü her
müslüman olayların, ilâhî düzenin ve kanunların çerçevesinde, sebep-sonuç
ilişkisi içerisinde olup bittiğinin bilincindedir. Yani tohum ekilmeden ürün elde
edilmez. İlâç kullanılmadan tedavi olunmaz. Sâlih ameller işlenmedikçe Allah’ın
rızâsı kazanılmaz ve dolayısıyla cennete girilmez. Öyleyse tevekkül, çalışıp çabalamak, çalışıp çabalarken Allah’ın bizimle olduğunu hatırdan çıkarmamak ve
sonucu Allah’a bırakmaktır.
Yüce Allah bir âyette

“…Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp
güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever” (Âl-i İmrân
3/159)

buyurmuş, müminlerin bir başka varlığa değil, yalnızca kendisine
güvenmelerini emretmiş, çünkü tevekkül edene kendisinin yeteceğini bildirmiştir
(bk. Âl-i İmrân 3/122, 160; el-Mâide 5/11; et-Tevbe 9/51; İbrâhim
14/11; et-Tegabün 64/13; et-Talâk 65/3).

Hz. Peygamber de devesini salarak tevekkül ettiğini söyleyen bedevîye “Önce deveni bağla, Allah’a öyle tevekkül et” (Tirmizî, “Kıyamet”, 60)

buyurarak tevekkülden önce tedbirin alınması
için uyarıda bulunmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fifty four − = fifty one

Pin It on Pinterest