Cum. Tem 19th, 2019

Sabır – Sabır – Sabır

2 min read

sabırSabır, hayatın her alanında Müslüman’ın rehber edinmesi gereken ,bir erdemdir. Efendimizin ifadesiyle sabır (mü’minin yolunu aydınlatan) bir ışıktır (Müslim, Tahâret, 1). Bu itibarla Allah’a kulluk etmede -emirlerine uyup yasaklarından sakınmada ve nefsin isteklerine kar şı direnmede hep sabrı ilke edinmek gerekir. Müslüman, yaşadığı felaketlere karşı sabredebilmeli, hayatın zorluklarına karşı direnebilmeli ve önüne çıkan engelleri sabırla aşabilmelidir. Şu var ki, bu engeller zannedildiği gibi sadece zorluklarla sınırlı değildir. Allah’a kullukta en büyük ve aşılması en zor engeller sadece zorluklar değil aksine bolluklardır. Bu durumda sabır, hiç bitmeyecekmiş gibi akıp -giden dünya hayatının süslü ve çekici nimetlerinin cazibesi karşı sında kendini kaybetmeden imanı koruyabilmek, istikamet üzere yaşamaya devam edebilmektir. Abdurrahman b. Avf ’ın şu sözü bu durumu en iyi şekilde özetlemektedir: “Resûlullah (s.a.s.) ile beraber zorluklarla imtihan edildik ve sabrettik. Ondan sonra ise (bollukla imtihan edildik, fakat sabredemedik.” (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 30

Yüce kitabımız Kur’an, sabretmeyi sürekli telkin etmekte ve mükâ fatının büyüklüğünden bahsetmektedir. Bu, sabrın mü’minin hayat tarzı olması gerektiğini gösterir. Çünkü insanın dünya hayatında yüklendiği sorumluluk ağırdır. Kişinin bir taraftan dış dünyada hak ve hakikatin insanlara ulaştırılması için önüne konulan engelleri aşması, diğer taraftan da iç dünyasında nefsin ve şeytanın tahriklerini göğüslemesi gerekmektedir. İşte bu zorlukların altından kalkabilmesi için, insanın sabırla donanması gerekmektedir. Bu sebeple Yüce Rabbimiz bizlere sabrı tavsiye etmektedir: “Ey iman .edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin (Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 2/153 Sabır başta peygamberler olmak üzere hak ve hakikat erlerinin en ;temel vasıflarındandır. Birçok ahlaki vasıf sabır sayesinde kazanılır Müslümanca yaşamanın gerekleri sabırlı olmaya bağlıdır. Nitekim .Hz. Peygamber, “iman nedir” sorusuna “sabırlı ve hoşgörülü olmak” (İbn Hanbel, IV, 3861) cevabını vermiştir

0Shares

Bir cevap yazın

Atahun

Name

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Flag Counter