Cum. Tem 19th, 2019

RABBİM, BİZİ CEHENNEM ATEŞİNDEN KORU

2 min read

RABBİM, BİZİ CEHENNEM ATEŞİNDEN KORU

Alemlerin Rabbi olan Hz. ALLAH (c.c.) Bakara Suresinde ( 201) : “ Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler.”Buyuruyor.

Hz.Pir Efendimiz diyor ki !… Rabbım iyiyi, güzeli, hayırlıyı sen biliyorsun, ey semânın ve arzında nurunun halikı ALLAH’ım! Sen aşk-ı ilahiyenden lütfettiğin sayısız huzur dalgaları ile ruhumu kapla. İlâhi! Dünya ve ahirette değeri olmayan, geçici şeylerle lüzumundan fazla meşgul olanlardan olmayalım!.

Dünya ve ahiret faydası olmayan ilim ve anlamsız meşguliyetle zamanı boşa geçiren gafillerden eyleme. Rahmetinle, bizler hakikat fakiri, ahiret müflisi olmaktan sana sığınırız!.. Hazret-i ALLAH’ı sever isen, onun emirlerine göre hareket edebiliyor isen, dikkat et! İstisnaî yaratılışın şükrünü eda et. Duygusuzca hakikat garibi olmayasın!.. Hamd ve şükrünüzü yaratanınıza karşı ihmal etmeyin. Dünya ve ahiret güzellikleri, sây-i gayretinizden zuhur edecektir. Zuhur eden güzelliklerde rahmet tecellisine dikkat et.. Umulur ki gerçeği göreceksin!.. Her gün hayâtı yeni doğmuş gibi yaşayın. Sıhhat ve selâmetin için, kapanmış mâziyi, meçhul istikbâli bırak. Günü yaşa. Hal bugündür. Dem bu demdir. “Ben sizin Rabbınız değil miyim?” hitabına “Evet” demiyen, dünyada cesetlenmiş ruhlar, sonsuz rahmet-i ilâhiyenin zuhuru ile aralanan mağfiret kapısından geçmeye yeltenirler. Her halinde samimi olanların da rahmet kapısından geçtiklerini görebilirsin. Bu yönlü rahmet-i ilâhiyeden istifade edenler çoğunluktadır!. Adem (aleyh’s-selam): “Rabbenâ, zalemnâ” dedi: “Ey Rabbımız, biz nefsimize zulmettik” diye tövbe, istiğfar etti. Derecesi yüceldi. Kıyâmete kadar ALLAH’ı bilen evlatlarına aczini bilmekte örnek oldu. Şeytan da: “Beni azgın kılışın hakkı için diye, hakîkatı idrak edemedi. ALLAH’ı suçladı. Huzurdan kovuldu ve lânetlendi. Çünkü gerçek ilim bu değildi.

kaynak: http://galibi.com/UserFiles/ CumaHutbeleri/2015/20.03.2015RD.pdf

0Shares

Bir cevap yazın

Atahun

Name

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Flag Counter