PEYGAMBERİMİZ SAV DUALARI

PEYGAMBERİMİZ SAV EFENDİMİZİN DUALARI

Peygamberimiz (s.a.s.) en çok şöyle dua etmiştir: ِ َار َ َب ّ الن َ َ عذا َ َ ح َسَنًة َ وِفي ال آْ ِخَرِة َ ح َسَنًة َ وِقنا ُنيا ف ّ ي الد ِ َ آتنا ِ َ َنا َ َ رّب ُهّم ٰ ّ َلل ا
Okunuşu: “Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.

Anlamı: “Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.” (Buhârî, De’avât, 55) “Allâhümme” kelimesinden sonraki kısım, Bakara sûresinin 201. ayetidir. Duada “Allah” ve “Rab” isimleri zikredilerek iki şey istenmiştir; biri dünya ve ahirette “ihsân”, ikincisi “ateş azabından korunma.”

 

KAYNAK: http://dua.diyanet.gov.tr/ Files/DuaRehberi/hadislerde_dua.pdf

 

 

0Shares

1 Comment

Bir cevap yazın