Peygamber Efendimiz sav

PPeygamber_Efendimiz_Hazreti_Alieygamber Efendimiz sav, Ya Ali Allah Aslanısın, Kuvvetlisin, Korkmazsın, Yüreklisin ,
Fakat Aslanlığına  Dayanma ,Güvenme Ümit Ağaçının Gölgesine Sığın, Hiç Kimsenin Rivayetlerle, Masalllarla Yoldan Ayıramayaçağı, Akil Bir Mürşidin Gölgesine Gir… Yer Yüzünde Onun Gölgesi Kaf Dağı Gibidir. Ruhu Simurg Gibi Çok Yükseklerde Uçmakta, Yücelerde Dolaşmakta… Kıyamete Kadar Onu Övsem, Söylesem Tükenmez.. Bu Övüşe Bir Kesim, Bir Son Arama. Güneş Insan Sureti Ile Yüzünü Örtmüştür; Insan Suretinde Gizlenmiştir. Artık Sen Anlayıver. Doğrusunu Allah Daha Iyi Bilir. Ya Ali Sen Allah Yolundaki Bütün İbadetler İçinde Allah-ın Rahmetine Ulaşmış Kişinin Gölgesine Sığınmayı Seç. Herkes Bir Çeşit Ibadete Sarıldı, Kendisi için Bir Türlü Kurtulma Çaresine Yapıştı. Sen Akil Bir Mürşidin Gölgesine Kaç Ki, Gizli Gizli Savaşan Düşmandan Kurtulasın. Bu Hal Senin Için Bütün Ibadetlerden Daha Iyidir. Bu Suretle Yolda İlerlemiş Olanların Hepsini Geçer, Hepsinden Ileri Olursun.

Bir Pir Ele Geçirdinmi Hemen Teslim Ol, Musa Gibi Hızır-ın Hükmüne Girip Yürü

Ey Münaflık Nedir Bilmeyen!… Hızır-ın Yaptığı İşlere  Sabret Ki, Hızır : “Haydi, Git. Ayrılık Geldi” Demesin!…

Gemiyi Kırarsa Ses Çıkarma, Çocuğu Öldürürse Saçını Basını Yolma,

Mademki Hak Onun Eline “Kendi Elimdir” Dedi;
Yedullâhi Fevka Eydî’him Hükmünü Verdi.. (Fetih Suresi, 10)

Şu Halde Allah’ın Eli Onu Öldürse de Yine Diriltir. Hatta Diriltmek Nedir Ki, Ona Ebedi Hayat Verir.

Bu Yolu Nadir Olarak Yapayalnız Aşsan Bile, Yine Pirlerin Himmeti ile Aşmış, Varacağı Yere Onların Sayesinde Ulaşmıştır.

Pirin Eli Kısa Değildir Gaibdekilere de Erişir. Onun Eli Allah Kabzasından Başka Bir Şey Değildir Ki…

Gaibde Bulunanlara Böyle Bir Hil’at Verilirse Huzurda Bulunanlar Süphesiz Gaibdekilerden Daha Iyidir.

Gaibdekileri Bile Doyururlar Onlara Bile İhsan Ederlerse, Artık Konuğun Önüne Ne Nimetler Komazlar?”…

Huzurunda Hizmet Kemeri Bağlanan Nerde; Kapı Dışında Bulunan Nerde?”…

Mürsidini Seçip Ona Teslim Oldunmu Nazik Ve Tahammülsüz Olma. Balçık Gibi Gevşek Ve Sölpük Bir Halde Bulunma.

Her Zahmete, Her Meşakkete Kızar Kinlenirsen, Cilalanmadan Nasıl Ayna Olacaksın?…”

Insan Melek de Olsa Ilahi Yardıma Uğramayınca Defteri Siyah Çıkar.

Hakkın Yardımına, Hakkın Has Kulları Olan Kamil İnsanların Şefaatine Meleklerinde  İhtiyaçları Vardır…

Hazret-i Muhammet Mustafa (S.T.A.V.) Efendimiz Hazret-i Ali (R.A.) Şahsında Insan Olmanın Tertib-i Tanzim-i Ilahinin Metafizik ve Ilm-i Ledünni Yönü Olan Varisün-Nebi, Nedim-i Ilahi, Allah’ın Vazifelendirdiği Mürşide Biati Has Kullarının Kemalata Ermesi Için Elzem Kılmış Hazret-i Allah (C.C)…

Hazret-i Muhammet Mustafa (S.T.A.V.) Efendimiz Bilahere, Hazret-i Ali (R.A.) Şah-ı Velayet Rütbesi Ile Henüz Taltif Olunmadan, Aliyyel-Murtaza (R.A.) “Allah’ın Arslanı” Ünvanı ile Taltif-i Ilahiye Nail Olduğu Zaman Hazret-i Muhammet Mustafa (S.T.A.V.) Efendimiz Luzumuna Binaen Hazret-i Ali (R.A) Efendimizin Şahsında Ümmet-i Muhammed’e ve Cümle Allah Kullarından İman Edenlere Nur-u İlahiden Zuhur Eden Nur-u Muhammediyi Bildirmeleri Ile Hazret-i Ali (Kerremallahu Vechehu) Efendimiz Velayet Makamının Şah-ı Kılınmış Şah-ı Velayet Rütbesine Ermiştir.

Peygamberimiz Efendimiz de “Işte Bu Doğru Yol, Nur-u Muhammediyenin Ilim Şehrine Giden İlahi Yoldur” Buyurdular… “Ene Medinetün Ali Bâbuhâ Hitabı ile Ehlî Tarik Yolu izahını Bulmuştur…

Rahmet-i İlahiye Vesile Kılınan Yol Büyüklerimizin Manevi Şahsiyetleri Nur-u Muhammedinin İla-Yevmil-Kiyame Tecelli Ve Zuhur Merciidir. Şüphe Edilmeye. Bu Rahmet-i İlahiyeden Gafil Olunmaya…

Emr-i İlahiler Yalnız Peygamber Efendimizin Şahsiyetlerinde Hitam Bulmazlar; Hitab-ı İlahiler Cümle Kullarınadır.
Dervişin Bir Şeyhi Vardır. Manevi Doğuşa Vesile Olduğu İçin Anlam İtibari ile “Baba” da Denir… Dikkat Edersen Maddede Oldugu Gibi Baba Bir Tanedir. Mana-da da Böyledir. “Baba iki Olursa Evlat Piç Olur” Dediler… Halik-ı Zül-Celal Buyurdular Ki:

“Siz Çocukları Babalarınınn Ismi İle Çağırın. Eğer Babalarını Bilmiyor İseniz, Onlar Sizin Din Kardeşlerinizdir.”

Şeyhi Vefat Eden Bir Derviş, Şeyhinin Yerine Halik-ı Zül-Celal Vazifeli Seyh Efendi Vermemiş ise ve Derviş istihare Yoluyla Başka Dergaha Geldi ise Kabul Edilir. Eski Evradını Değil, Sonradan Aldığı Evrat Ve Ezkarını Yapar. Seyhi Evvelki Seyhidir; Amma Terbiye Ustadı Değişmiştir. Başkaca Degişen Bir şey Yoktur. Derviş Sadakatli Olmalıdır…

Dervişin Bir Şeyhi Vardır” Iki Şeyhi Olmaz. Mürşidlerin Biri Birine Teberrük Olarak İrfaniyyet Yolunda Yardımcı Olmalarıda Adap Ve Erkana Uygundur. Rahmet-i İlahiyedir. Istifade Kapuları Açık Bırakılmıştır. Gene Makamın İşareti İle hudutludur…

Gavsulazam Seyyid-i Şerif Pir-i Gâlibi H.Gâlip Hasan Kuşçuoğlu Kaddesallahu Sırrahu

0Shares

Bir cevap yazın