Pts. Tem 22nd, 2019

NUH ALEYHİSSELÂM’IN GEMİSİNİ İNŞÂSI

2 min read

Nuh’un Gemisi Nasıl Yapıldı Nuh aleyhisselâmın kavmi ona tuzak kurup aralarından çıkarmak istediler. Hak Teâlâ da onları yeryüzünden silip çıkardı. Semânın kapılarını açtı, tûfan vücuda geldi. Allâhü Teâlâ: Ey Tufan, bana ve resûlüme inanmayanları helâk et” diye emretti.

Tûfan vakti yaklaşınca Cebrâil aleyhisselâm geldi ve Nuh aleyhisselâma marangozluğu ve geminin tahtalarını yontmayı öğretti. Allâhü Teâlâ’nın gemi yapmasını emrettiğini haber verdi.

Nuh aleyhisselâm:

“Ya Rabbi, nasıl yapayım” dedi.

nuh-aleyhisselamin-gemisini-insasiPeygamberlerin isminin yazılı olduğu yüz yirmi dört bin lehva yont” buyuruldu. Nuh aleyhisselâm birinci levhayı yonttu, üzerinde Âdem aleyhisselâmın ismi belirdi. İkincide Şît aleyhisselâmın ismi, üçüncüde İdrîs aleyhisselâmın ismi, dördüncüde Nuh aleyhisselâmın ismi çıktı. Her levhada bir peygamberin ismi çıkıyordu. Nihâyet son levhada Muhammed aleyhisselâmın ismi belirince Cebrail aleyhisselâm indi ve “Ey Nuh, şimdi gemin tamam oldu. Zîrâ Muhammed aleyhisselâmın ismi geminin tahtasında göründü ki o Peygamberlerin sonuncusudur” dedi.

Nuh aleyhisselâm levhaları birleştirdiğinde gemiyi tamamlamak için dört tahta daha lâzım oldu. Cebrail aleyhisselâm indi ve:

“Ey Nuh, Allâhü Teâlâ buyuruyor ki: Habîbim Muhammed aleyhisselâmın Ashâbından dört zâtın (Hulefâ-i Râşidîn: Ebûbekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallâhü anhüm) ismiyle dört levha daha yont. Zira onun Ashâbının mertebesi benim katımda Peygamberler gibidir.”

Resûlullah’ın (s.a.v.) ve Ashâbı’nın ismi geminin levhaları üzerinde belirince gemidekiler tûfandan ve boğulmaktan kurtuldular. Bunun gibi bir mü’minin kalbinde Muhammed Mustafâ’nın (s.a.v.) ve Ashâbının sevgisi yerleşirse onu azaptan ve cehennemde yanmaktan kurtarır. (Mir’âtü’l-Hâmidîn)

0Shares

1 thought on “NUH ALEYHİSSELÂM’IN GEMİSİNİ İNŞÂSI

Bir cevap yazın

Atahun

Name

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Flag Counter