Rasulullah s.a.v. Efendimiz buyurdu ki:

“Nuh a.s. oğluna şunu vasiyet etti:

‘Oğlum sana iki şeyi yapmanı, iki şeyden de sakınmanı tavsiye ediyorum. Lâ ilâhe illallah demeye devam et. Bir kefeye gökler ve yer konsa bu söz onlardan ağır gelir. İkincisi Sübhane rabbiye’l-azim ve bi-hamdi de. Bütün varlıklar bununla Allah’a kulluk eder, bununla rızıklanır. Sakınacağın iki şey ise şirk ve kibirdir.”

Nuh a.s. oğluna vasiyeti