Çar. Haz 19th, 2019

Namazda Sureleri, Kuran’a Bakarak Okunur Mu?

2 min read

Namazda Sureler, Kuran’a Bakarak Okunur Mu

İmam Azam Ebu Hanife’ye göre, teravih namazında hafız olmayan bir insanın Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuyarak namaz kılması, namazını iptal ediyor. Çünkü namaz içinde Mushaf’ı tutup açmak, yapraklarını çevirmek, bakmak amel-i kesir oluyor.

Aynı zamanda Mushaf’a bakarak namaz kılmak, Mushaf’tan telkin yoluyla öğrenmek demek. Bu da birinin talimiyle namaz kılmak gibi oluyor. Oysa namazdayken hariçten birinin Kur’an’dan ayet telkini namazı bozuyor. Bu itibarla İmam Azam’a göre Mushaf’tan yüzüne bakarak okumak da telkin gibi olduğundan caiz değil.

Namazda Sureler Kuran'a Bakarak Okunur Mu

İmam Ebu Yusuf ve Muhammed, mekruh olmakla birlikte yüzüne bakarak okumaya cevaz vermişler.

Şafiî, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre ise teravih namazını Mushaf’tan okuyarak kılmak caiz. Cevaz verenler nafile namazlar için olduğunu ifade etmişler. Teravih namazının Mushaf’ın yüzünden okunarak kılınmasına cevaz veren yaklaşımın delili olarak İbn-i Sahnun’un Müdevvene eserinde geçen “Hz. Aişe (ra) validemizin kölesi Zekvan, Ramazan ayında Kur’an’ı yüzünden okuyarak Hz. Aişe’ye hatimle teravih namazı kıldırırdı.” rivayetine dayanıyor. Ancak bu şekilde namaz kılarken ‘amel-i kesir’ sayılabilecek hareketlerden uzak durulması gerektiği şart koşulmuş.

Amel-i kesir de genelde iki şekilde tarif ediliyor:

Dıştan bakan bir insanı namaz kılmadığı kanaatine sevk etmek veya namaz içinde Mushaf’ı tutup bir yere koyma, sayfalarını açma sonra okuma gibi bu şekilde peşi peşine arada uzun fasıla olmadan yapılan üç harekette bulunmak.

Amel-i kesire düşmeden teravih namazını kılmak isteyen bir kimse, önüne rahat görebileceği yüksek bir şeyin üstüne Mushaf-ı Şerif’i açıp koyarak sayfaları çevirmeye ihtiyaç hissetmeden veya en fazla bir kere çevirerek namaz kılabilir. Nitekim bu şekilde okuyabilmek için yapılan özel Kur’an sehpaları da var.

Ayet-i kerime

İman edip güzel ve makbul işler yapanların elbette günahlarını örteceğiz ve onların yaptıkları çalışmaları en güzel şekilde mükâfatlandıracağız.Ankebut Sûresi, 29/7

Hadis-i şerif

Allah için vermekle mal eksilmez. Allah, affeden kulunun şerefini daha da artırır. Allah için tevazu göstereni, Allah daha da yükseltir. Sahih-i Müslim/ Ebu Hureyre (ra)

0Shares

Bir cevap yazın

Atahun

Name

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.