Mü’min, bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz. Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63

ALLAH-1