MERHAMET

Merhamet, Hakk’a vuslat için en büyük vesiledir.

Merhamet, iman ağacının  en  mühim meyvesidir.

Merhametsiz âdemde iman var gibi görünse de, fer’îdir; inanma!..

Oğlum! Gelin alırken ilk bakacağın husus:

Merhamet var mı, yok mu?

     

Hazreti insanın iki cephesi vardır: Bir cephesi Hakk’a nazır, diğer cephesi halka dönüktür!..

Ademlikten kamil sıfata bürünmüş insanın bütün mahlukatın en mümtazı olup, “aşk” denilen nurun onun manasına konmuş olduğunun farkında olmayanlar, ne enbiya mucizesinden, ne de Evliyanın kerametinden bir şey anlayamazlar!..

     Enbiyanın mucizesi, evliyaullahın kerameti, iyi bilesinki,Hakk’ın bu alemde bizatihi tasarrufatıdır!.

Şeriat; hakikatın zahire yansıdığı zaman aldığı isimdir!.

Şeriat denilince; Hazreti Allâh’ın kullarına bahşettiği rahmeti ve mağfiret sıfatlarının Allâh’ın varlığına inanan beşerde peygamber efendilerimiz vasıtası ile kula ihsan edilen dünyadaki yaşantı düsturu, emr-i ilahi dir. Bazı çarpık düşüncelerin ve fikirlerin mecrasından saptırdıkları… Hz. Allâh’ın emri dışında gazab-ı ilâhi gibi veya servet ve medeniyeti emr-i ilahinin yasaklamadığı yaşantıları, Benî Âdem’e yasakmış gibi göstermeleri, men edilen çirkinlikleri de emr-i ilahiye uyumlu imiş gibi göstermeye cüret etmek, cehlin görünümü degil mi?

Hele Şeriat-i Muhammediyye’yi Hz. Allâh’ın emrini Peygamber Efendimizin şahsî emri imiş gibi gösterme gafletine düşüyorsun, dikkat et!…

Mutlaka hesabı sorulur. İnan, hesabını veremezsin!..

Yirmibirinci asrın ilim ve irfanına uyum sağlayıp sağlıyamadığını, gene yaşadığın asrı mihenk kabul ederek bu pencereden öz yaşantına baktığında, bu gerçeğe uyum sağladığını veya sağlıyamadığını görebiliyor musun? Veya yaşadığın zamanın garibi olduğunu görebiliyor musun?

İcraatındaki görünen manzarayı akl-ı selim, imanlı toplumlara emr-i ilahiyi, Şeriat-i Muhammediyye’yi aslından saptırmadan anlata biliyor musun?

Laf aramızda; anlatamadın!…

Ne yazıkki bu halinle anlatamayacaksın!..

Kehanet değil; görünen köy kılavuz istemez!.

Şeriatı ve tanıyamadığın Evliyayıda tanımak istemediğin gibi,

Allâh’ın zikrinden, Allâh’a iman eden zikrullahın, ibadet ve taatların, aşk-ı ilâhînin giriş kapusu olduğunu ne zaman anlayacaksın?!..

Ne yazıkki hakikatlere yan baktığın şu halinle, gerçeği anlıyamadığın için, Allâh’ın kullarını, ehl-i zikri, zikrullahtan uzak tutmayı ilim ve medeniyete hizmet sandın.!

Din-i İslâm’ı, medeniyyet, teknoloji ve zamanın güzelliklerine karşı imiş gibi tavır takındın!.

Şeriat, ismi altında bildirdiklerin değil; hakikatın zahire yansıdığı zaman açığa çıkan isim “şeriat-i ilâhiye”dir.

Peygamber efendilerimizle gönderilen şeriat-i garrayı ki, gerçek rahmet-i ilâhiyeyi arıyoruz!..

“Biz peygamberlere bir şeriat bir de tarik verdik”

Hitab-ı ilâhinin zahire yansıdığı görünümünü yaşamanın zevkini biliyoruz ve aczimizi itiraf ederek havfu reca üzere Rabbım kabul buyursun yaşamaya çalışıyoruz!..

Lütfen, bu manevi zevke engel olmanın nihayeti gelmeyecek mi? Göremiyecek miyiz?!..

   Şöyleki şeriatın adabı ve peygamberinin ahlâkı ile ilgilenmeyen gafile aşk şarabı nasip olmadı, olmayacak da… olur, diyen gafillere inanma!..

Rahmet-i ilâhiyeyi beşere yansıtan Hz. Allâh’ın elçileri ile ihsan eylediği emr-i ilahileri asra uyumlu, dertlerimize deva olacak mana reçetesini istiyoruz!.

Dünyada yaşayan, Allâh’ın cümle kullarının dile getiremediği mana ihtiyaçlarını ki, “Hikmet mü’minin kayıp malıdır; nerede bulur ise alsın” rahmetini nerede bulacak? nereden alacak? onu göster!..

   Her türlü maddi ışıklar insanın iç alemini aydınlatamıyorsa, iç aleminde yer eden din ve iman belirtileri, inkâr nefesi ile söndürülebiliyor ise, tatmin olunmayan bu hayat huzur ve saadeti nereden bulacak?!

Bu hikmet-i ilâhiyeyi, duymadığı ve bildirilmediği için anlatmayı bilmese de, buna rağmen gayr-i ihtiyarî arıyor beşer…

Aranan mü’minin gaip (kayıp) malını biliyor isen, Allâh rızası için yardımcı ol, bilmiyor isen gölge etme!..

Demişsin ‘görmedi beni kimse bu alem içre,

  Nedir bunca yüzden seyran olduğun cana!..

KAYNAK: http://galibi.com/Userfiles/Html/hicap.htm#_Toc109

Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica