Mekke Ne Zaman Alındı?

Mekke Ne Zaman AlındıMekke Ne Zaman Alındı? Mekke hangi şartlarda ve nasıl fethedildi. Mekke’nin Feth edilmesindeki sebepler nelerdi? İslam tarihi kaynaklarında geçtiği üzere hicrî 8. yılın Şevval ayının sonlarında Mekkelilerin tarafında olan Beni Bekr kabilesi Peygamber efendimizin (s.a.s.) himayesinde olan Huzaa kabilesine saldırıp onlardan 20 kişiyi öldürdü. Bunun, Peygamberimizle olan sözleşmenin bozulması anlamına geldiğini bilen Kureyş kabilesi, kabilenin büyüğü olan Ebu Süfyan’ı Ramazan ayının hemen başında Medine’ye gönderdi. Ebu Süfyan’ın çabası boşa çıktı ve Peygamber efendimiz (s.a.s.) Ramazan ayının yaklaşık olarak onunda (miladî 630 yılı Aralık ayının sonu yaklaşık olarak Ocak ayının birine geliyor) Mekke’ye doğru yola çıktı ve Ramazan ayının 20’sinde Mekke’ye girdi. Hicrî 8. yılı Ramazan ayının 20’si miladî olarak 11 Ocak 630 tarihine tekabül etmektedir. Buna göre Peygamber efendimizin (s.a.s.) Medine’den çıkışı ile Mekke’ye girişi arasında 10 günlük bir süreden söz etmek mümkündür. Mekke’nin fethi Medine’den çıkışa göre hesaplanırsa 1 Ocak 630 tarihidir. Buna mukabil fetih -bilindiği anlamıyla- doğrudan Mekke’ye girişe göre hesaplandığında 11 Ocak 630’a denk gelir.

0Shares

Bir cevap yazın