Cum. Tem 19th, 2019

Kayınvalide ve kayınpedere zekât ve fitre verilebilir mi

1 min read

Kayınvalide ve kayınpedere zekât ve fitre verilebilir mi, Fakir olan kayınvalide ve kayınpedere zekât verilebilir. Çünkü bunlarla zekâtı veren kişi arasında usul ve ,füru ilişkisi olmadığı gibi zekât veren şahıs bunlara -bakmakla yükümlü de de ğildir. Bunların arasında bir menfaat ilişkisi de yoktur ,İbn Âbidîn, Reddu’l-Muhtâr, III, 172) .(29

NE VERİRSEN ELİNLE, O GİDER SENİNLENE VERİRSEN ELİNLE, O GİDER SENİNLE, İnsanoğlu bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Burada belirli bir süre kalacak, daha sonra ölüm denilen kapıdan geçerek ahiret yurduna varacaktır. Ahirette ise dünyada yaptığı küçük-büyük her şeyi karşısında bulacaktır (Kehf, 18/49). O gün herkese işlediği amelin ,karşılığı tastamam verilecek (Âl-i İmrân, 3/185), kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Peygamber Efendimiz; “İnsanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç kimse bundan müstesnadır: Sadaka-i cariye sahibi kimseler, topluma yararlı bir ilim (eser) bırakanlar ,ve kendisine hayır dua eden hayırlı çocuk yetiştirenler.” (Tirmizî Ahkâm, 36) buyurmuşlardır. İnsanların faydalandığı müesseseler kuran, eserler bırakan kimse, kendisi ölse bile, insanlar o şeyden .faydalandıkları müddetçe onun sevabını almaya devam edecektir Özetle; nimeti paylaşmak bize bu dünyada huzur verecek, ahiret .yurdunda Allah’ın rızasını kazanmamıza vesile olacaktır

0Shares

Bir cevap yazın

Atahun

Name

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Flag Counter