İbâdet Olarak Zekât Zekât vermek

İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar.” (İbrahim, 14/31)

İbâdet Olarak Zekât Zekât vermek her şeyden önce bir ibâdet olup malî ibâdetlerin başında gelir. İnsanı mânen arındırıp yücelten ve yaratanının kudret ve yüceliği karşısında boyun bükmesinin bir göstergesi olan bu ibâdet, diğer ibâdetler gibi ancak niyetle geçerli olur. Zekât ibâdetini lâyıkıyla yerine getiren mümin hem nefsini ve ruhunu, hem de mal ve servetini mânevî kirlerden temizlemiş olur. Zekâtın sözlük anlamında temizleme ve arındırma anlamı da vardır.

Onları (Müminleri) arındırıp tertemiz kılmak üzere mallarından sadaka al”6 âyeti temizlik ve arınmanın aynı zamanda zekâtın amacını oluşturduğunu gösterir

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir